DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Філологія” >

Випуск 38

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Ч А С Т И Н А - І (Книга 1)

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 38. – Ч. І. – Львів, 2006. – 212 с.


З М І С Т

ФОНЕТИЧНА І ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА МОВИ

Людмила УКРАЇНЕЦЬ. Конотаційні властивості дзвінких приголосних в українській поетичній мові … 3-9

Любослава АСІЇВ. Елізія фонем у прикметниках української мови … 10-14

Галина КУТНЯ. Семантико-синтаксична парадигма предикатів процесу з варіантними виявами суб’єктів у сучасній українській мові … 15-23

Ірина СТУКАЛО. Проблема варіантності у мовознавстві … 24-31

Надія ДІДУХ. Семантичні співвідношення між вершинами словотвірних гнізд антонімних параметричних прикметників … 32-40

Галина ШЕВЧУК. Семантико-синтаксичні особливості безпрефіксальних дієслів руху типу іти-ходити … 41-46

ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Володимир ПІЛЕЦЬКИЙ. Український термін як національно-культурне явище … 47-56

Софія БУЛИК-ВЕРХОЛА. Музична лексика Х-ХVІ століть … 57-64

Наталiя ЦІСАР. Метафоричні транспозиції: загальновживане слово та медичний термін … 65-70

Юлія ТЕГЛІВЕЦЬ. Структурні моделі складених термінів із семою вода … 71-77

Марта МАРТИНЮК. Прогульки Івана Франка та мандрівнича лексика Галичини … 78-82

Наталія ПІЛЕЦЬКА. Запозичення в чеській економічній термінології … 83-88

Ірина ВЕРСТА. Мікрополе терміна мовна політика … 89-94

ІСТОРІЯ МОВИ

Уляна ДОБОСЕВИЧ. “Я – русин” (мова як засіб етноідентифікації в епоху пізнього середньовіччя) … 95-102

Іван ЦІХОЦЬКИЙ. Піктографічні написи з Буська … 103-106

Ірина БАБІЙ. Патронімічні моделі у волинській антропонімії XIV-XVст. … 107-112

Наталія БАГНЮК (НЕТРЕБА). Чи є московськими “московські” дофедоровські друковані книги? … 113-117

Тетяна ВИСОЦЬКА. Сполучник АБЫ (АБИ) і його функція в українських пам’ятках XVI-XVII ст. … 118-126

Мирослава КУЛІЄВИЧ. Напрями вивчення спадщини Климентія Зіновіїва (у минулому й сьогоденні) … 127-130

УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

Лідія КОЦЬ-ГРИГОРЧУК. Мовна ситуація на Берестейщині … 131-138

Наталія ГЛІБЧУК. Реалізація діалектних норм у говірці села Волосянка Сколівського району Львівської області … 139-146

Оксана КОСТІВ. Динаміка в системі консонантизму говірок південно-західного наріччя … 147-156

Наталія ХІБЕБА. Номінація весільних атрибутів чоловіків у бойківському говорі … 157-172

ПРОБЛЕМИ ОНОМАСТИКИ

Зоряна КУПЧИНСЬКА. Позитивне мислення слов’ян крізь призму оніма … 173-184

Інна ЦАРАЛУНГА. Загальний стан дослідження топонімів на –ани (-яни) у слов’янському мовознавстві … 185-191

Наталія СОКІЛ. Мікротопоніми Сколівщини, що походять від термінів на означення рельєфу місцевості … 192-202

Олеся СКОЛОЗДРА. Словотвір українських прізвищ з чоловічими християнськими іменами в основах (на матеріалі прізвищ с. Розвадова Миколаївського району Львівської області) … 203-208


Ч А С Т И Н А - ІІ (Книга 2)

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 38. – Ч. ІІ. – Львів, 2004. – 205 с.


З М І С Т

СОЦІОЛІНГВІСТИКА

Галина МАЦЮК. Нова роль соціолінгвістики в ієрархії дисциплін мовознавчого циклу … 3-12

Ніна МЕЧКОВСЬКА. Об’єкти і напрями в соціолінгвістичних дослідженнях (досвід систематизації) … 13-20

Олександра СЕРБЕНСЬКА. Українська мова і соціум в інтерпретації Івана Франка … 21-27

Людмила ВАСИЛЬЄВА. Соціолінгвістичні поняття в курсі „Актуальні проблеми слов’янського мовознавства” … 28-36

Ніна ГУЙВАНЮК. Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія … 37-46

Ірена ГУК. Соціальні аспекти української антропоніміки ХVІ-ХVІІ ст. … 47-52

Мирослава ФАБІАН. Етикетна лексика як фрагмент взаємодії мови і суспільства … 53-59

Ольга ВИНОГРАДОВА. Мовна компетенція як соціолінгвістична проблема … 60-64

Євгеній СТЕПАНОВ. Мова міста як соціолінгвістична проблема … 65-71

Леся СТАВИЦЬКА. Стать крізь призму запаху … 72-78

Олександр БОНДАР. Лінгвістична екологія: становлення нової галузі науки … 79-85

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

Флорій БАЦЕВИЧ. Мовленнєвий жанр і регістр дискурсу … 86-96

Ірина КОЧАН. Дослідження іншомовних запозичень в українській мові (історія, проблеми, здобутки) … 97-103

Алла ГАБІДУЛЛІНА. Мовленнєві стратегії навчально-педагогічного дискурсу … 104-110

Данута МАЗУРИК. Способи визначення рівня володіння українською мовою як іноземною … 111-115

Ольга БАРАБАШ. Лексичний склад мови як відображення картини світу народу … 116-120

Оксана ТЕСЛЯ. Семантика й вербальне вираження усмішки та сміху в українській мові (на матеріалі творів Ірини Вільде) … 121-129

Мирослава БАЛІЦЬКА. Роль адресанта в реалізації мовленнєвого жанру прохання … 130-134

ЛІНГВОСТИЛІСТИКА І ТЕКСТОЛОГІЯ

Зеновій ТЕРЛАК. Текстологічний аналіз збірки Івана Франка “Зів’яле листя” … 135-149

Іван ЦІХОЦЬКИЙ. „Людові говори” в художній інтерпретації Івана Франка (гуцульський діалект) … 150-161

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Тетяна КУЛЬЧИЦЬКА. Життєвий шлях, наукова та творча діяльність професора Юліана Редька … 162-170

Христина НАЗАРКЕВИЧ. На спомин про діда … 171-172

Роман ГРОМ’ЯК. Учитель юного покоління … 173-175

Дмитро ГРИНЧИШИН. Ономастичні дослідження професора Юліана Редька … 176-181

Ніна ЗАХЛЮПАНА. Ю.К. Редько – учений, перекладач, письменник … 182-186

РЕЦЕНЗІЇ

Зеновій ТЕРЛАК. Здобуток української навчальної лексикографії … 187-189

Ірина КОЧАН, Зеновій ТЕРЛАК. Новітні обшири синтаксичної теорії … 190-194

Любослава АСІЇВ. Комплексне дослідження морфонології відіменникового словотворення … 195-198

Соломія БУК. Рецензія на книгу Żmigrodski P. Wprowadzenie do leksykografii polskiej … 199-201


ВИПУСК 38

Підписано до друку 30.10.2006

Книга 1: Тираж 120

Книга 2: Тираж 120

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок