DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 230 (CCXXX). Праці Секції етнографії та фольклористики

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання


Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактори Тому:
Роман Кирчів
Олег Купчинський


ЗМІСТ

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. 230 томів "Записок НТШ" … 5—30 (2 іл.)

С Т А Т Т І

ЕТНОГРАФІЯ

Стефан ТАРАНУШЕНКО. Житло на Слобожанщині: [Вступ]; [1.] Лебедин. Заселення та дещо з історії; [2.] Старі хати Харкова; [3.] Лебединський замок; [4.] Лебединські хати; [5.] Селянське житло південної Слобожанщини; [6.] Житло південно-східної Слобожанщини; [Додаток]: Василь ПУЦКО. Післямова. … 33—78

Роман РАДОВИЧ. Традиційне сільське житло на Опіллі другої половини XIX — початку XX століть … 79-106

Михайло ГЛУШКО. Основні типи тяглових засобів колісного транспорту поліщуків XVI—XVIII століть … 107-121

Софія БОНЬКОВСЬКА. До ґенези форм надбаних хрестів українських церков XVI — першої половини XVII століть … 122-141

Ростислав ЗАБАШТА. Хрестограми з мустьєрського часу. До проблеми смислової і формальної аналізи … 142-149

Олег РОМАНІВ. Гуцульські та покутські різьблені свічники-трійці XIX - першої половини XX століть … 150-163

Олена НИКОРАК. Традиційне українське ліжникарство … 164-175

Людмила ГЕРУС. Яворівська народна іграшка; історія розвитку та сучасні проблеми промислу … 176—189

Михайло ГЛУШКО. Релікти водного транспорту поліщуків Київщини … 190-199

Тетяна ЧАГОВЕЦЬ. Із спостережень над народним каменярством кінця XIX — початку XX століть … 200-211

Микола МОЗДИР. Один із давніх видів поліського рибальства "на посвєт" … 212-215

Роман КІСЬ. З етнографії чукотського оленярства. Як чукотські пастухи "читають" стадо … 216-233

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Степан МИШАНИЧ. Міфологія у творчості Тараса Шевченка … 234-250

Андрій КАУСТОВ. Причинки до вивчення чарівництва в Україні: історично-правовий та культурологічний аспекти … 251-270

Алан ДАНДИС. Від етичних до емічних одиниць у структурному дослідженні казок.[Додаток]: Олеся БРІЦИНА. Післямова … 271-284

Олег СМОЛЯК. Типологічний рівень споріднення різночасових варіантів у весільно-обрядовому фольклорі західноподільської Наддністрянщини … 285-300

М А Т Е Р І А Л И

Михайло ВОЗНЯК. Народний календар із Овруччини 50-х років XIX століття у записі Михайла Пйотровського. [Додаток]: Корнелій КУТЕЛЬМАХ. Післямова … 303-350

Марія ВАЛЬО. Бальтазар Гакет (АКЕ): його подорожі та дослідження побуту і культури Західної України … 351-366

Роман КИРЧІВ. Одна з ранніх фольклористичних праць Галичини … 367-384

Олег АНТОНОВИЧ [Купчинський Олег]. Малодосліджене джерело XV—XVIII століть з історії матеріальної і духовної культури українського народу … 385-395

Ксеня КОЛЕССА. Взаємне листування Філарета Колесси та Михайла Грушевського. Додаток: [тексти листів] … 396-450

Тарас РОМАНЮК. Одинадцять листів Ярослава Пастернака до Володимира Гнатюка. Додаток: [тексти листів] … 451-466

Микола КРЯЧОК. Автобіографічні матеріали Стефана Таранушенка. [Додаток]: 1. Автобіографія Таранушенка Стефана Андрієвича; 2. Реєстр друкованих праць С. Таранушенка … 467-478

Архип ДАНИЛЮК. Музеї просто неба і проблеми їх становлення в Україні … 479-492

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Микола МУШИНКА. Дослідження з етнографії та фольклору русинів-українців у Словаччині та Чехії. Огляд: [Вступ] І. Середина XVI ст. — 1918 р.; II. 1918—1945 рр.; III. 1945—1991 рр … 495-516

Віра БІЛОУС. Публікації з питань етнографії у Галицькій періодиці 50-х років XIX століття … 516-526

Оксана САПЕЛЯК. Питання етнографії на сторінках "Записок НТШ". 1899—1937 роки … 526-535

Іван ГУНЬОВСЬКИЙ. Рецензія на публікацію: "Етнографія України / За редакцією професора С.А. Макарчука. Автори: С. А. Макарчук, Ю.Г. Гошко, Р.Ф. Кирчів, 3.М. Бичко, М.І. Моздир, М.Е. Рожик, О.М. Росінський, — Львів: Світ, 1994. — 520 с." … 536-542

Архип ДАНИЛЮК. Рецензія на публікацію: "Павлюк С.П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект. — К.: Наукова думка, 1991. — 224 с." … 543-545

Роман СІЛЕЦЬКИЙ. Рецензія на публікацію: "Кожолянко Г.К. Поселення та житло українців Івано-Франківщини та Буковини // Ніstorіс sites and archives service. - Alberta, 1992. — 99 р.” … 545-549

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Рецензія на публікацію: "Лопаткевич Тадеуш і Малґожата. Мала сакральна архітектура на Лемківщині. — Нью-Йорк: Фундація дослідження Лемківщини. 1993. — 490 с." … 549-555

Степан ПАВЛЮК. Рецензія на публікацію: "Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців. — К.: Наукова думка, 1993. — 240 с." … 555-558

Ростислав КРАМАР. Рецензія на публікацію: "Пісні Тернопільщини. Календарно- обрядова та родинно-побутова лірика. Пісенник / Упорядники: С.І. Стельмащук, П.К. Медведик. — К.: Музична Україна, 1989. — Вип. перший. — 495 с.; Пісні Тернопільщини. Історичні, баладні, жартівливі, танцювальні пісні та коломийки, пісні літературного походження. Пісенник / Упорядники: С. Стельмащук, П. Медведик. — К.: Музична Україна, 1993. — Випуск другий. — 636 с. ” … 559-563

Роман КИРЧІВ. Рецензія на публікацію: "Jakóbiec-Semkowowa Milica. Słowiańska pieśń ludowa w polskich przekładach doby romantyzmu. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1991. — 308 s. — (Slavica Wratisłaviensia. T. LXVII)" … 563-566

Роман КИРЧІВ. Рецензія на публікацію: "Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych / Wibrał, przełożyłs opracował Jan Mirosław Kasjan. — Toruń, 1994. — 438 s." … 567-573

Ортеп ОПІЛЯНСЬКИЙ. Рецензія на публікацію: "З невичерпної криниці. Казки Українських Карпат / Запис І упорядкування М. Зінчука. Художнє оформлення С. Іванова та І. Платової. — Львів: Каменяр, 1994. — 304 с.; Чарівне кресало. Українські народні казки з Волині і Полісся / Запис і упорядкування О. Ошуркевича. Художнє оформлення І. Платової. — Львів: Каменяр, 1995. — 158 с.; Казки Західного Поділля. Антологія / Зібрав і уклав П. Медведик. Художнє оформлення Я. Омеляна. — Тернопіль, 1994. — 350 с, іл.; Писана керниця. Топонімічні легенди та перекази українців Карпат / Зібрав і впорядкував В. Сокіл. Художник О. Нога. — Львів: Каменяр, 1994. — 206 с. " … 573-578

Григорій ДЕМ'ЯН. Видання українських повстанських пісень … 578-587

Список ілюстрацій … 589—591

Зміст українською мовою … 593-594

Зміст англійською мовою … 595-596


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXX

Праці Секції етнографії та фольклористики

Редактори тому: Роман КИРЧІВ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Марія Ткач

Підписано до друку 177.12.96

Тираж 500 прим.

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1995

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок