DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 229 (CCXXIX). Праці Філологічної секції

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання


Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактори Тому:
Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ
Олег КУПЧИНСЬКИЙ


З М І С Т

С Т А Т Т І

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Олександра ГНАТЮК. "Богогласник" як антологія духовної поезії XVII-XVIII століть …7-15

Богдана КРИСА. Від риторики до нормативної поетики. XVII-XVIII століття … 16-28

Євген НАХЛІК. Григорій Сковорода як поет-преромантик … 29-45

Андрій СКОЦЬ. Франкова концепція генетичного аналізу художнього твору … 46-59

Яким ЯРЕМА. Становлення Івана Франка як літературного критика і Ґотґольд-Ефраїм Лессінґ: [Вступ]; І. Лессінґ і російські критики та Михайло Драгоманов; II. Перші кроки Івана Франка на полі літературної критики; III. Ес¬тетичні погляди Франка.

Степан ЯРЕМА. Післямова … 60-91

Людмила АВРАХОВА. Леся Українка і англомовна літе¬ратура … 92-101

Юрій ДОМБРОВСЬКИЙ. Василь Щурат – перекладач “Пісні про Роланда” … 10-128

Микола НЕВРЛИЙ. Празька поетична школа … 129-140

Любомир СЕНИК. “Вальдшнепи” Миколи Хвильового в контексті політичної та літературної боротьби … 141-153

Леонід РУДНИЦЬКИЙ. Поезія Григора Меріяма-Лужницького. Додаток: Уривок з листа О. Лужницького до Л. Рудницького, 9 лютого 1983 р. …154-169

Ярослав ГРИЦЬКОВ'ЯН. Українські католицькі письменники міжвоєнного двадцятиліття: група “Логос” … 170-178

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. Українська поезія періоду МУРу … 179-201

Марко ПАВЛИШИН. Аспекти української літе¬ратури в Австралії … 202- 2І5

МОВОЗНАВСТВО

Тарас ВОЗНЯК. Буття і деякі аспекти мови та мовлення … 216-250

Дмитро ГРИНЧИШИН. Четья 1489 року – видатна конфесійна пам’ятка української мови … 251-276

Інна ЧЕПІГА. Взаємодія української і церковнослов’янської мов XVI століття. На матеріалах перекладів Євангелія … 277-288

Михайло ХУДАШ. До ґенези імені вождя антів, засвідченого істориком готів Йорданом як Boz, Booz, Box … 289-295

Лідія КОЦЬ-ГРИГОРЧУК. Особливе українське діалектне утворення … 296-316

Олекса ГОРБАЧ. Арго чернігівських прошаків і лірників. З присвятою проф[есорові] Д[окто]рові Ярославові Рудницькому … 317-331

Зеновія ФРАНКО. Мова як засіб національної атрибуції літератури … 332-341

Віктор МОЙСЕЄНКО. До питання про українсько-чеські міжмовні зв’язки у другій половині XIX століття в галузі спеціальної та нау¬кової термінології … 342-361

Уляна ГОЛОВАЧ. Із спостережень над етнокультурним компонентом в українських перекладах старогрецької поезії … 362-367

М А Т Е Р І А Л И

Ольга ЛУЧУК. Шекспір у листах Пантелеймона Куліша … 371-376

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Невідомі автографи Івана Франка. Додаток: [тексти документів] … 377-388

Роман КИРЧІВ. Іван Франко і брати Кирчіви: листування. Додаток: І. Листи Богдана Кирчіва; II. Листи Павла Кирчіва; Некролог І. Франка на смерть Б. Кирчіва … 389-427

Петро ЛЯШКЕВИЧ. Листи Остапа Луцького до Івана Франка і “Літературно-наукового вісника”. Додаток:[тексти листів] … 428-448

Марія ТРЕГУБ. Із невідомого листування Василя Стефаника з родиною Морачевських. Додаток: Листи до Юрка Морачевського; Лист до Вацлава Морачевського … 449-456

Йосип ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ. Листування Івана Зілинського і Олексія Шахматова. Додаток: [тексти листів] … 457-485

Уляна ЄДЛІНСЬКА. Листи Івана Зілинського до Кирила Студинського. Додаток: [тексти листів] … 486-501

Максим СТРІХА. Микола Лукаш – відомий і невідомий. Додаток: До видавництва “Дніпро” – [тексти трьох творів М. Лукаша] … 502-517

К Р И Т И К А І Б І Б Л І О Г Р А Ф І Я

Мирослав ТРОФИМУК. Рецензія на публікацію: “Maximowicz Ioannes. Dictionarium Latino-Slavonum. 1724 . — Праці Греко-католицької Богословської академії у Львові. А-Philosophia. Український католицький університет ім. св. Климента папи. — Рим, 1991. — Т. 85, Ч. 1. — 995 с.” … 521-525

Андрій СКОЦЬ. Рецензія на публікацію: “Світи Тараса Шевченка: Збірник статей до 175-річчя з дня народження поета. Редактори Лариса М. Л. Залеська-Онишкевич, Леонід Рудницький, Богдан Певний, Тарас Гунчак // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 214. Філологічна секція; Бібліотека Прологу і Сучасности. Ч. 191. 4. — Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Львів, 1991. — 488 с.” … 525-537

Олег БАГАН. Рецензія на публікацію: “Маланюк Євген. Земна Мадонна: Вибране. Словацьке педагогічне видавництво в Братиславі. Відділ української літератури в Пряшеві. Фундація ім. Олега Ольжича в Лондоні. — Пряшів, 1991. — 444 + 6 (ненум.) с.” … 538-542

Ярослав РАДЕВИЧ-ВИННИЦЬКИЙ. Рецензія на публікацію: “Жаботинський Володимир: Вибрані статті з національного питання. Переклад, вступна стаття, примітки та коментар Ізраїля Клейнера. — К.: Республіканська асоціація україністів, 1991. — 136 с.”… 543-548

Мирослава ВЕСНА. Рецензія на публікацію: “Stus Wassyl. Du hast dein Leben nur geträumt. Eine Auswahl aus der Gedichtsammlung Palimpseste von Anna-Halja Horbatsch. — Hamburg: Gerold Appel, 1988. — 153 s.” … 548-553

Мар’ян ДЕМСЬКИЙ. Рецензія на публікацію: “Граматика Арсенія Коцака. Підготували Йосип Дзендзелівський, Зузана Ганудель. Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. Словацьке педагогічне видавництво в Братиславі. Відділ української літератури в Пряшеві. — Братислава; Пряшів, 1990. — Т. 15, кн. 2. — 320 с.”… 553-558

Михайло КРІЛЬ. Рецензія на публікацію: “Листування українських славіс-тів з Францом Міклошичем . Упорядник І. С. Свєнціцький, археографічне опрацювання, примітки, покажчики О. А. Купчинський, переклад листів М. І. Свєнціцька, відповідальний редактор Я. Д. Ісаєвич. — К.: Наукова думка, 1993. — 400 с.”… 558-564

Ольга КРОВИЦЬКА. Рецензія на публікацію: “Бучко Дмитро. Походження назв населених пунктів Покуття. — Львів: Світ, 1990. — 144 с.”… 564-567

Ярослава ЗАКРЕВСЬКА. Рецензія на публікацію: “Латта Василь. Атлас українських говорів Східної Словаччини. Наукове і картографічне опрацювання Зузана Ганудель, Ігор Ріпка, Мирослав Сополига. Словацьке педагогічне видавництво в Братиславі. Відділ української літератури в Пряшеві. — Пряшів, 1991. — 552 с.”… 567-573

Мар’ян ДЕМСЬКИЙ, Алла СВАШЕНКО. Гуцульщина: Лінгвістичні етюди. — К.: Наукова думка, 1991. — 308 с.”… 573-582

Михайло КРІЛЬ, Петро МЕДBЕДИК. Рецензія на публікацію: “Руська трійця”: Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький: Бібліографічний покажчик (1834-1990). Укладач Луїза Ільницька. — Львів: Вид-во ЛНБ ім. В. Стефаника АН України, 1993. — 379 с. [Додаток]: Доповнення до бібліографічного покажчика “Руська Трійця”, 1834-1990 рр. ”… 582-599

Микола ЗИМОМРЯ. Рецензія на публікацію: “Праці Івана Хланти: Ладижець Володимир: Бібліографічний покажчик. — Ужгород, 1985. — 87 с.; Жупанин Степан: Бібліографічний покажчик. — Ужгород, 1985. — 59 с.; Український фольклор Великої Вітчизняної війни: Бібліографічний покажчик (1945-1985). — Ужгород, 1986. — 75 с.; Угляренко Петро Володимирович: Бібліографіч¬ний покажчик. — Ужгород, 1988. — 71 с.; Письменники Закарпаття – лауреати обласної комсомольської премії імені Д. Вакарова: Бібліографічний покажчик. — Ужгород, 1988. — 219 с.; Лінтур Петро Васильович: Бібліографічний покажчик. – Співавтор: І. М. Сенько. — Ужгород, 1988. — 56 с.; Панько Семен: Бібліографічний покажчик. — Ужгород, 1991. — 100 с.; Керекеш Юрій: Бібліографічний покажчик. — Ужгород, 1992. — 70 с.; Вакаров Дмитро: Бібліографічний покажчик. — Ужгород, 1992. — 114 с.”… 599-602

Луїза ІЛЬНИЦЬКA. Рецензія на публікацію: “Бойко Максим. Персональна бібліографія = Personal Bibliography, 1947-1992. Compiled and edited by M. Bojko. — Блумінгтон-Індіанa: Осередок Бібліографії Волині, 1992. — 178 с.”… 602-605

Ангелина КАБАЙДА-САЄНЧУК. Рецензія на публікацію: Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze = Краківські українознавчі зошити. Том І-II. 1992-1993. Pod redakcją Ryszarda Łużnego i Włodzimierza Mokrego. — Kraków — Краків: Швайпольд Фіоль, 1993. — 472 с.”… 606-610

Олексій ОПАНАСЮК. Рецензія на публікацію: “Encyclopedia of World Literature in the 20th Century. A. Frederick Ungar Book. The Continuum Publishing Company. New York, 1993. — Vol. 5. — 732 р. ”… 610-612

Список ілюстрацій … 613

Зміст українською мовою … 615-617

Зміст англійською мовою … 619-621

Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXIX

Праці Філологічної секції

Редактори тому: Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Підписано до друку 27.12.95

Тираж 1000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові


© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1995

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок