DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 228 (ССХХVIII). Праці Історико-філософської секції

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактор Тому:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ


ЗМІСТ

С Т А Т Т І

ІСТОРІЯ

Ярослав ДАШКЕВИЧ. Русь і Сирія: взаємозв'язки VIII-ХІV століть … 47

Борис ҐУДЗЯК. Грецький Схід, Київська митрополія і Флорентійський уряд. З англійської переклала У. Головач … 48-64

Микола КРИКУН. Земські уряди на українських землях у XV-XVIII століттях: [1.] Руське воєводство [2.] Белзьке воєводство; |3.] Подільське воєводство; [4.) Волинське воєводство; [5.] Брацлавське воєводство; [6.] Київське воєводство; [7] Чернігівське воєводство … 65-122

Раїса ШИЯН. Торгівля міст Руського і Белзького восводств у XVI - першій половині XVII століття: [Вступ]; [І.] Експортно-імпортна торгівля; [2.] Транзитно-реекспортна торгівля … 123-159

Ярослав ФЕДОРУК. Національна ідея Богдана Хмельницького в українській історіографії XIX - 30-х років XX століття … 160-182

Олег ТУРІЙ. Національне і політичне полонофільство серед греко-католицького духовенства Галичини під час революції 1848-1849 років … 183-206

Михайло ШВАГУЛЯК. Маловідома сторінка політичного життя Західної України передодня Другої світової війни. 3 історії Контактного Комітету. 1937-1939 роки: [Вступ]; [1.] Початок міжпартійних контактів та їх конституювання; [2.] Контактний Комітет: формування нового політичного центру; [3.] Контактний Комітет: на порозі війни … 207-748

Дмитро ЗЛЕПКО. Українське питання у 1938-1939 роках і Третій рейх … 249-308

Андрій КРАВЧУК. Соціальне вчення і діяльність митрополита Андрея Шептицького. Вересень 1939 - червень 1941 років: [Вступ]; [1.] Сприйняття ситуації А. Шептицьким; [2.] Напрямні соціальної етики; [3.] Соціальна роль церкви під час окупації … 309-342

ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА

Іван ПАСЛАВСЬКИЙ. Уявлення про потойбічний світ і формування поняття чистилища в українській середньовічній народній культурі … 343-356

Марія КАШУБА. Проблема ренесансу в українській духовній культурі … 357-371

Оксана МАТКОВСЬКА. Ідеї социніян в ідеології та практиці братств в Україні. Кінець XVI – перша половина XVII століття … 372-388

Ігор ЗАХАРА. Постренесансна схоластика в Києво-Могилянській академії … 389-404

Андрій ПАШУК. Проблема свободи у філософії Григорія Сковороди … 405-423

М А Т Е Р І А Л И

Іван БУТИЧ. Ще до універсалів Богдана Хмельницького за 1656 рік. (Додаток: тексти універсалів) ... 427-433

Феодосій СТЕБЛІЙ. Визначна пам'ятка української політичної думки середини XIX століття – "Слово перестороги" Василя Подолинського. [Додаток: оригінальний текст та переклад "Слова перестороги" Василя Подолинського] ... 434-487

Галина СВАРНИК. Кілька документів до біографії Дмитра Донцова. [Додаток: тексти документів] ... 488-497

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Василь УЛЬЯНОВСЬКИЙ. Рецензія на публікацію: “Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XVI до середини XVII ст.: Волинь і Центральна Україна. — К.: Наукова думка. 1993. — 414 с.” … 501-515

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Рецензія на публікацію: “Мацьків Теодор. Гетьман Іван Мазепа в західньо-европейських джерелах. 1687-1709 // Український вільний університет. Серія: Монографії. — Мюнхен, 1988. — Ч. 45. — 286 с.” … 515-524

Володимир ПОПОВИЧ. Рецензія на публікацію: “Kubijowytch Wolodymyr. Historischer Atlas der Ukraine. Ein deutsches Dokument aus dem Jahr 1941. Історичний атлас України. Німецький документ з 1941 року. Herausgegeben von der Schewtschtnko-Gesellschaft der Wissenschaften. — München; Paris, 1993. — XII S. + 38 karten; Супровідний том (в українській мові). — Мюнхен; Париж, 1993. — ХLVІІ + XXXIX с.”… 524-525

Віктор КОПТІЛОВ. Рецензія на публікацію: “Joukovsky Arkady. Histoire de l’Ukraine. Préface d’Alain Besançon. — [Paris]: Aux Éditions du Dauphin, 1993. — 288 р.” ... 526-527

Олег РОМАНІВ, Іван СВАРНИК. Рецензія на публікацію: “Akcja “Wisła”: Dokumenty opracował Eugeniusz Misiło. — Warszawa: Archiwum Ukrainskie, 1993. — 524 s.” ... 527-542

Ярослав ГРИЦАК. Рецензія на публікацію: “Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neues Staates/ H[e]r[au]sg[egeben] Guido Hausmann und Andreas Kappeler. — Baden-Baden: Nomos Verlag-Gesellschaft, 1993. — 402 s. (Nationen und Nationalitäten in Osteuropa. — Bd. I)” ... 542-544

Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ. Рецензія на публікацію: “Михайло Грушевський, діяльність і творча спадщина: 3 нагоди 125-річчя від дня народження (1866-125-1991) Український історик. — Нью-Йорк; Торонто; Київ; Львів; Мюнхен, 1991-1992. — 451 с.”… 545-548

Список ілюстрацій … с. 549

Зміст українською мовою … 551-552

Зміст англійською мовою … 553-554


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. ССХХVIII

Праці Історико-філософської секції

Редактор тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Марія ТКАЧ

Підписано до друку

Тираж 1000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1994

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок