DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 227 (CCXXVII). Праці Секції мистецтвознавства

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання


Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові

Редактори Тому:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Володимир ОВСІЙЧУК

Андрій РУДНИЦЬКИЙ


З М І С Т

Від редакторів тому … 5-11

С Т А Т Т І

ОБРАЗОТВОРЧЕ ТА УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

Василь ПУЦКО. Візантійське художнє ремесло і Київська Русь … 15-28

Михайло ФІГОЛЬ. Металопластика та інші художні ремесла стародавнього Галича … 29-43

Юрій КОРЕНЮК. Розписи Софійського собору в Києві та деякі тенденції стилістичного розвитку в київському монументальному малярстві XI - першої чверті XII століть бароко … 44-56

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Образотворчі напрями в діяльності майстрів західноукраїнського малярства XVI-XVII століть … 57-87

Володимир ОВСІЙЧУК. Малярі перехідної доби. Роздуми над творчістю художників львівського Ренесансу Федора Сеньковича та Миколи Петрахновича … 88-108

Лариса ДОВГА. Єдність етичного й естетичного в культурі бароко … 109-123

Людмила МІЛЯЄВА. Чудотворні ікони Богородиці в Києві XVII століття та образ любецької Богоматері пензля Івана Щирського … 124-140

Стефан ТАРАНУШЕНКО. Український іконостас (Додаток 1: Федор ШМИДТ. Отзыв о медальном сочинении на тему "Иконография украинского иконостаса, под девизом “Лебедь”; Додаток 2: Василь ПУЦКО. До “Українського іконостасу” Стефана Таранушенка. Замість післямови … 141-170

Олександра СИДОР-ОШУРКЕВИЧ. Українська антимінсна гравюра XVII-XVIII століть … 171-182

Віра СВЄНЦІЦЬКА. Михайло Драган — дослідник монументального мистецтва Західної України. … 183-195

Люба ВОЛОШИН. Митрополит Андрей Шептицький як меценат Олекси Новаківського і його школи … 196-215

АРХІТЕКТУРА І МІСТОБУДІВНИЦТВО

Радослав ЖУК. Повнозначність і культура архітектури … 216-224

Галина ПЕТРИШИН. Історичне становлення форм взаємодії розселення і природної основи у західноукраїнському регіоні … 225-258

Михайло РОЖКО, Юрій ТОКАРСЬКИЙ. Звідні мости — елемент структури оборонних укріплень давньоруського міста. До питання інженерної реконструкції механізму підйому моста … 259-278

Роман МОГИТИЧ. Планувальна структура львівського середмістя і проблеми його датування … 279-288

Ганна КОС. З історії забудови Вірменської дільниці у Львові … 289-295

Валентин ФОМЕНКО. Архітектура в київській гравюрі XVII-XVIII століть … 296-305

Богдан ПОСАЦЬКИЙ. Реконструкція міст Західної України: спадщина і сучасність. З досвіду післявоєнного сорокаліття … 306-316

Микола БЕВЗ. Центр великого історичного міста: шляхи подолання кризи … 317-326

СЛОБОДЯН Василь. Церковна архітектура українців Задунав'я … 327-332

Ігор ЖУК. Іван Левинський — педагог і теоретик … 333-340

Роман ЛИПКА. Архітектор Мирослав-Данило Німців … 341-345

Андрій РУДНИЦЬКИЙ. До історії архітектурної освіти в Західній Україні … 346-364

М А Т Е Р І А Л И

Володимир ВУЙЦИК. Архівні джерела про перебування архітектора Бернардо Морандо у Львові … 367-371

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Два документи до початків біографії Івана Рутковича … 372-378

Ігор ГИРИЧ. Автобіографічний документ київського будівничого Степана Ковніра … 379-381

Павло ЖОЛТОВСЬКИЙ. Декорація Львова на урочистостях коронації образа Домініканської Богородиці у 1751 році … 382-386

Галина ДЕРГАЧОВА. Забутий львівський пейзаж Антонія Лянге … 387-392

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Статут і протоколи засідань Товариства прихильників української літератури, науки і штуки у Львові … 393-419

Віта СУСАК. Листи Миколи Федюка та інших кореспондентів у справах М. Федюка до митрополита Андрея Шептицького … 420-434

Дмитро КРВАВИЧ. Мальовила Петра Холодного в каплиці Духовної семінарії у світлі львівської преси 1929 року (Додаток 1: Михайло Драган. Мистецький подвиг; Додаток 2: Свято Духовної семинарії. Промова о[тця] ректора д[окто]ра Йосифа Сліпого при посвяченні молитвенниці; Додаток 3: Свято Духовної семинарії. Слово Високопреосвященного о[тця] митрополита Андрея Шептицького при посвяченні молитвенниці)… 435-449

Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА. До Історії нищення пам'яток української культури (Додаток: Список произведений, выделенных из фондов Гос[ударственного] Музея Украинского искусства во Львове для передачи в спецфонд Филиала АН УССР г. Львова) … 450-468

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Володимир ОВСІЙЧУК. Рецензія на: “Kłosińska Janina. Ikony. — КKraków, 1973. — 312 s.” … 471-478

Олексій БАТИХАН. Рецензія на: “Мистецька україніка в щорічнику “Памятники культуры. Новые открытия”. — Москва; Ленинград, 1974-1989” …478-493

РОМАНІВ Олег. Рецензія на: “Іванусів Олег-Володимир. Церква в руїні // Бібліотека українознавства. — [Нью-Йорк], 1987. — Т. 56. — 350 с.” … 493-496

Дмитро КРВАВИЧ. Рецензія на: “Овсійчук В. А. Майстри українського барокко. Жовківський художній осередок. Друга половина XVII - перша половина XVIII ст. — Київ, 1990. — 400 с.” … 496-500

Ігор ГОЛОД. Рецензія на: “Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво. Історія, теорія, практика. — Львів, 1990-1993. — Вип. 1. — 92 с.”; “Вип. 2. — 108 с.”; “Вип. 3. — 108 с.”; “Вип. 4. — 124 с.”; … 500

Марія МАКОВЕЦЬКА. Рецензія на: “Мистецькі студії. Журнал історії, теорії, практики української та світової художньої культури. — [Львів], 1991. — Ч. 1. — 80 с.”; “1993. — Ч. 2-3. — 160 с.”; … 501-503

Список ілюстрацій ... 504-506

Зміст українською мовою … 507-508

Зміст англійською мовою … 509-510


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXVII

Праці Секції мистецтвознавства

Редактори тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ, Володимир ОВСІЙЧУК, Андрій РУДНИЦЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Підписано до друку 27.10.94

Тираж 1200 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1994

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок