DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 225 (CCXXV). Праці Історико-філософської секції

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання


Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові

Редактор Тому:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ


ЗМІСТ

СТАТТІ

АРХЕОЛОГІЯ

Олександр ЧЕРНИШ. Територія Подністров’я в епоху палеоліту (Стан дослідження) … 9-23

Тамара МОВША. Трипільсько-кукутенська спільність — феномен у стародавній історії Східної Європи (До проблеми виділення культур) … 24-58

Володимир БАРАН. Становлення ранньосередньовічних слов’янських культур та основні шляхи розселення слов’ян … 59-86

Богдан ТОМЕНЧУК. Дослідження дерев’яної ротонди на давньоруському городищі в Олешкові на Пруті … 87-96

Михайло ФИЛИПЧУК. Археологічні, мистецтвознавчі та педагогічні студії Івана Старчука … 97-103

ІСТОРІЯ

Мирослав ЛАБУНЬКА. Релігійні центри та їхні місії до Києва і Київської Русі: від Ольги до Володимира … 104-132

Омелян ПРІЦАК. Коли і де хрестилася Ольга? … 133-146

Михайло БРАЙЧЕВСЬКИЙ. Адміністративна реформа Володимира Святого (Оцінка проблеми за літописною статтею 988 року) … 147-166

Ярослав ДАШКЕВИЧ. Русь і Вірменія. Конфесійні та культурні контакти IX – першої половини ХШ століть … 167-184

Яким ЗАПАСКО. Скрипторій волинського князя Володимира Васильковича … 185-193

Олена РУСИНА. До питання про київських князів татарської доби … 194-203

Петро САС. Концепція хрещення Русі Лаврентія Зизанія (До питання про методи ренесансного історизму в українській історіографії другої половини XVI – першої третини XVII століть) … 204-231

Віктор ЗАРУБА. Охотницьке (наймане) військо на Лівобережній Україні в останній чверті XVII століття … 232-257

Марта БОГАЧЕВСЬКА-ХОМ’ЯК. Організації жінок у Східній Україні на зламі XIX – XX століть … 258-277

Володимир КОСИК. Франція і питання самостійності України. 1917-1919 роки … 278-290

МАТЕРІАЛИ

Із спостережень над “Реєстром Чернігівських границь” з 20-х років XVI століття. — Олена РУСИНА … 293-306

Неопублікований фрагмент документа стосовно релігійних поглядів Стефана Зизанія. — Мирон КАПРАЛЬ … 307-309

Із листування українських письменників-полемістів 1621-1624 років. — Юрій МИЦИК … 310-347

Універсали Івана Виговського Лубенському Мгарському Преображенському монастиреві. — Іван БУТИЧ … 348-354

Григорій Винський і його “Записки”. — Ігор ЛОСЬКИЙ … 355-364

“Апологія” Михайла Малиновського: до історії кризи у греко-католицькій церкві 1882 року і характеристики поглядів “святоюрців”. — Іван ХИМКА … 365-392

З історії дослідження Успенського собору в Галичі (Відкриття поховання галицького князя Ярослава Осмомисла). — Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Юрій ЛУКОМСЬКИЙ, Роман СУЛИК … 393-405

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Bullarium Poloniae / Ed.. et cur. Irena Sułkowska-Kuraś et Stanisław Kuraś.— Romae, 1982. — [Vol.] I (1000-1342). — ХХVII + 386 p.; 1985. — [Vol.] II (1342-1378). — ХІІ + 483 p.; Romae; Lublini, 1988.— [Vol.] III (1378-1417). — ХVШ + 301 р. … 409-422

Яким ЗАПАСКО. Остромирово Евангелие 1056-1057: Факсимильное воспроизведение / Авторы статей в прил.: А. X. Востоков, митрополит Питирим Нечаев, Н. Н. Розов, Н. Н. Лисовой. — Л.: Изд-во Аврора, Изд. отдел Московского патриархата. — М., 1988. — 16 + 598 с. … 422-426

Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ. Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus-Ukraine / Gen. ed. Omeljan Pritsak and Ihor Ševčenko with the assist. of Miroslaw Labunka // Harvard Ukrainian Studies. — Cambridge (Mass.), 1988-1989. — Vol. ХІІ/ХШ. — 894 p..; Збірник праць Ювілейного Конгресу. Науковий конгрес у 1000-ліття Хрищення Руси-України у співпраці з Українським вільним університетом / Ред. Володимир Янів. — Мюнхен, 1988-1989. — ХV + 1002 с. … 426-446

Володимир КОНДЗЬОЛКА. Філософія відродження на Україні / Відп. ред. М. В. Кашуба. — К.: Наук, думка, 1990. — 334 с. … 447-451

Микола КРИКУН. Книга Київського підкоморського суду (1584-1644) / Підгот. до вид. Г. В. Боряк, Т. Ю. Гирич, Л. 3. Гісцова та ін. Передм. В. В. Німчук, Н. М. Яковенко. — К., 1991. — 339 с. … 452-458

Ірина БАЛАНЧУК. Кирило-Мефодіївське товариство: У 3-т. Ред. колегія: П. С. Сохань (гол. ред.), І. Л. Бутич, Л. 3. Гісцова, Г. І. Марахов, В. Г. Сарбей (заст. гол. ред.), Г. Я. Сергієнко, Є. С. Шабліовський, Ф. П. Шевченко (Академія наук Української РСР, Інститут історії, Центр, держ. іст. архів у Києві). — К.: Наук, думка. — 1990. — Т. I. — 544 с; Т. II. — 696 с; Т. III. — 440 с. …458-465

Олег РОМАНІВ. Władysław A. Serczyk. Historia Ukrainy. — Wydanie drugie, poprawione I rozszerzone. — Ossolineum, 1990. — 518 s. … 466-470

Михайло САВАРИН. Himka John-Paul. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Centuary. — New York: St. Martin’s Press, 1988. — 358 p. … 470-472

Ярослав ГРИЦАК. Szporluk Roman. Communism and Nationalism. Karl Marx versus Friedrich List. — New York; Oxford: Oxford University Press, 1988. — ІХ + 307 p.; 2nd (Paperback) Edition. — New York; Oxford: Oxford University Press, 1991. — 307 p. … 473-479

Список ілюстрацій ... 480

Зміст українською мовою … 481-482

Зміст англійською мовою … 483-484


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXV

Праці Історико-філософської секції

Редактор тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературні редактори: Ігор Гринда, Ярослав Тучапський

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Підписано до друку 12.08.93

Тираж 1800 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1993

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок