DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 224 (CCXXIV). Праці Філологічної секції

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання


Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактори Тому:
Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ
Олег КУПЧИНСЬКИЙ


ЗМІСТ

С Т А Т Т І

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Володимир КРЕКОТЕНЬ. Освітня реофрма Петра Могили і утвердження бароко в українській поезії … 7-24

Наталія ПИЛИП'ЮК. "ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ, ÃЛБО ВД#ЧНОСТЬ". Перший панегірик Києво-Могилянської школи: його зміст та історичний контекст … 25-43

Богдана КРИСА. Характер самоусвідомлення української поезії у XVII-XVIII століттях … 44-55

Степан КОЗАК. Між історієсофією і месіанізмом ("Книги буття українського народу") … 56-70

Василь ІВАШКІВ. Деякі особливості художнього мислення Пантелеймона Куліша у 1840-х роках … 71-88

Юрій ШЕВЕЛЬОВ. 1860 рік у творчості Тараса Шевченка … 89-106

Роксоляна ЗОРІВЧАК. Михайло Драгоманів і англійська література (До 150-річчя від дня народження) … 107-118

Степан ЧОРНІЙ. Дон-гуанівський мотив: Тірсо де Моліна, Олександр Пушкін, Леся Українка … 119-127

Лариса БОНДАР. Образ Ісуса Христа в інтерпретації Івана Франка …128-140

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ. Традиція і проблема ідейно-естетичних пошуків в українській літературі кінця XIX - початку XX століття … 141-153

Любомир СЕНИК. Політичний роман Миколи Хвильового … 154-168

Тарас САЛИГА. Поезія Євгена Маланюка … 169-184

Леонід РУДНИЦЬКИЙ. Драматургія Григора Лужницького … 185-209

МОВОЗНАВСТВО

Девід А. ФРІК. Мелетій Смотрицький і руське мовне питання … 210-229

Надія ДОЛУД-ЛЕВЧУК-КИРИЧУК. Олександр Потебня — попередник лінгвістичної думки XX століття … 230-239

Мар'ян ДЕМСЬКИЙ. Суть фраземи, її ономасіологічні функції й особливості номінації (Матеріали до ідеографічного Словника українських фразем) … 240-265

М А Т Е Р І А Л И

Забуті публікації Леоніда Глібова у газеті "Черниговские губернские ведомости". — Віктор ДУДКО … 269-282

Листи Михайла Грушевського до Ватрослава Ягича. — Йосип ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ … 283-288

Листи Михайла Коцюбинського до Михайла Грушевського. — Любов ГІСЦОВА … 289-294

Листи Євгена Тимченка до Володимира Гнатюка. — Петро БАБ'ЯК … 295-333

Із листування Сергія Єфремова і Михайла Грушевського. — Ігор ГИРИЧ, Віра СИНИЦИНА … 334-372

Із творчої спадщини Василя Симоненка: переклади українською мовою віршів Олександра Блока і щоденникові записи. — Мирослава ГНАТЮК … 373--388

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ігор БУРКОВСЬКИЙ. Етимологічний словник української мови / Гол. ред. О. С. Мельничук. — К.: Наук. думка, 1982. — Т. 1: А–Г. — 631 с.; 1985. — Т. 2: Д–Копці. — 570 с.; 1989. — Т. 3: Кора–М. — 550 с. … 391-407

Дмитро ГРИНЧИШИН Гістаричны слоўнік беларускай мови / Гал. рэд. А. І. Жураўскі. — Мінск: Навука і тэхніка, 1982. — Вып. 1: А–Биенье. — 295 с.; 1983. — Вып. 2: Биецъ–Варивный. — 320 с.; 1983. — Вып. 3: Вариво–Вкупе. — 310 с.; 1984. — Вып. 4: Вкупитися–Вспение. — 296 с.; 1985. — Вып. 5: Всперати–Выорати. — 314 с.; 1985. — Вып. 6: Выостреный–Глядати. — 303 с.; 1986. — Вып. 7: Гляденье–Девичество. — 303 с.; 1987. — Вып. 8: Девечий–Дорогость. — 312 с.; 1989. — Вып. 9: Дорогоценный–Жеребей. — 296 с.; 1990. — Вып. 10: Жеребецъ–Замена. — 286 с. … 407-418

Лідія КОЦЬ-ГРИГОРЧУК, Зіновій ТЕРЛАК, Олександра СЕРБЕНСЬКА, Богдан ЗАДОРОЖНИЙ, Ольга РІПЕЦЬКА, Дмитро ГРИНЧИШИН, Тихон ЛЕЩУК, Юрій ДУРКОТ, Лев ПОЛЮГА. Думки з приводу появи "Українскього правопису" (3-тє вид. випр. і доп. — К.: Наук. думка, 1990. — 240 с.) … 418-443

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Варшавські українознавчі записки / Гол. ред. Степан Козак. — Варшава: Видають оо. Василіяни. — 1989. — Зошит 1. — 256 с. … 443-450

Іван ЛОЗИНСЬКИЙ. Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографічний покажчик. 1956-1987. — К.: Наук. думка,1987. — 522 с. … 450-452

Луїза ІЛЬНИЦЬКА. Джерела українознавства. Вип. 1: Вітчизняні бібліографічні джерела / Упоряд. Б. В. Грановський, Н. М. Погребецька, С. О. Рильков, В. І. Костира; ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР, Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС, Археографічна комісія АН УРСР. — К., 1990. — 237 с. … 452-457

Список ілюстрацій … 458

Зміст українською мовою … 459-460

Зміст англійською мовою … 461-462


Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка

Т. CCXXIV

Праці Філологічної секції

Редактори тому: Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ярослав Тучапський

Підписано до друку 23.06.92

Тираж 2000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1992

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок