DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 222 (CCXXII). Праці Історико-філософської секції

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання


Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові

Редактор Тому:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ


ЗМІСТ

Від редактора тому … 5-8

СТАТТІ

ІСТОРІЯ

Ігор ШЕВЧЕНКО. Релігійні місії очима Візантії … 11

Ярослав ДАШКЕВИЧ. Україна на межі між Сходом і Заходом (XIV—XVIII ст.) … 28

Іван ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ. Напрями української політичної думки … 45

Ярослав ГРИЦАК. “Молоді” радикали в суспільно-політичному житті Галичини … 71

Михайло ШВАГУЛЯК. Суспільно-політична ситуація у Західній Україні на початку 30-х років XX ст. … 111

Степан ЗЛУПКО. “Білі плями”, фальсифікації і концепційні засади дослідження історії української економічної думки … 146

ФІЛОСОФІЯ

Надія ПИКУЛИК. Своєрідність формування тропологічних зразків у духовній культурі Давньої України … 159

Андрій ПАШУК. Проблема “истиннаго человЪка” у філософській концепції Григорія Сковороди … 181

Михайло СКРИННИК. Ідейне підґрунтя українського романтизму … 201

Анатолій КАРАСЬ. Душа культури і дух мислення … 216

Степан ВОВКАНИЧ. Інформаційний підхід до слова … 247

СПЕЦІАЛЬНІ (ДОПОМІЖНІ) ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Перші датування документів за григоріанським календарем у державних установах України XVI ст. … 256

Ніна ГРАБОВА. Печатки адміністративно-судових установ Лівобережної України XVIII ст. … 270

Олена ДЖЕДЖОРА. Проблеми історичної топографії давнього Галича … 292

Антін ДЕМЧУК. Де лежав літописний Всеволож? … 304

Теофіль КОСТРУБА. Всеволож і Всеволозька волость … 308

Іван КРИП'ЯКЕВИЧ. Деякі літописні назви з Галичини … 313

МАТЕРІАЛИ

Два невідомі листи Богдана Хмельницького. — Іван БУТИЧ … 319

Пункти Івана Виговського українським послам на варшавський сейм 1659 року.— Домет ОЛЯНЧИН … 327

Чотири документи Івана Мазепи з 1705 року. — Олександр ДЗЬОБАН … 351

Незнаний том “Архива Юго-Западной России”. — Василь УЛЬЯНОВСЬКИЙ … 360

Невидані 25-й том і покажчик “Чтений в Историческом обществе Нестора-летописца”.— Василь УЛЬЯНОВСЬКИЙ … 370

Листи Ілька Борщака до Кирила Студинського. — Галина СВАРНИК … 375

З ІСТОРІЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА імені ШЕВЧЕНКА

Історично-філософічна секція НТШ під керівництвом Михайла Грушевського у 1894 —1913 роках. — Іван КРИП'ЯКЕВИЧ … 392

Археологія у дослідженнях членів НТШ.— Володимир ПЕТЕГИРИЧ, Дмитро ПАВЛІВ … 412

Про 156-й том Записок Наукового товариства імені Шевченка, який не вийшов друком у 1939 році. — Олег АНТОНОВИЧ … 427

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Сергій ЛИЛИК. Український історик. Журнал Українського історичного товариства. — Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1985-1989. — Ч. 83-103. … 437

Олег РОМАНІВ. Іван Кедрин. У межах зацікавлення. — Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1986. — 523 с. … 442

Данило КУШПЛІР. Іvаn L. Rudnytsky. Еssауs іn Моdеrn Ukrainian Ніstоrу. — Еdmоnton, 1987. — І-ХХІІ, 497 р. … 448

Оксана РИБАК. Маrthа Воhасhеvskа-Сhоmіаk. Feminists Despite Тhemselves: Women іn Ukrainian Сommunitу Lіfе, 1884-1939. — Еdmоntоn, 1988. — І-ХХV, 460 р. … 454

Ірина БАЛАНЧУК. Археология Украинской ССР: Библиоґрафический указатель. 1918 - 1980 гг. — К.: Наук. думка, 1989. - 559 с. … 457

Раїса ШИЯН. Торгівля на Україні. XIV — середина XVII століття: Волинь і Наддніпрянщина. — К.: Наук. думка, 1990.- 408 с. …460

Олена ДЗЮБА, Ольга ІГНАТОВА. Гійом Левассер де Боплан. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення війни. — К.: Наук. думка, 1990. — Т. 1. — 256 с.; Т. 2. — 112 с. … 463

Список ілюстрацій ... 466

Зміст українською мовою … 468

Зміст англійською мовою … 470


Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка

Т. CCXXІI

Праці Історико-філософської секції

Редактор тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Художній редактор: Василь Сава

Коректор: Світлана Черниш

Підписано до друку 20.07.91

Тираж 3000 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т.Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1991

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок