DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 246 (CCXLVI). Праці Філологічної секції

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання


Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові

Редактор Тому:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ


ЗМІСТ

На довгій ниві праці та великого творчого дожинку (До ювілею Олега Купчинського). — Олег РОМАНІВ, голова Наукового товариства ім. Шевченка в Україні … 7-14

СТАТТІ

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ТА СВІТОВОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Назар ФЕДОРАК. Українська літописна традиція та її північноєвропейський контекст 17-36

Мирослав ТРОФИМУК. Творча спадщина Горація — ґрунт для розвитку літературно-теоретичних знань в Україні … 37-56

Степан ХОРОБ. Поетика української релігійної драми … 57-85

Марта КОВАЛЬ. Факт, вигадка та проблема достовірности й об'єктивноети в сучасному історичному романі: постмодерністська літературно-критична перспектива … 86-94

Роман ЯРЕМКО. Чотири класики німецькомовної літератури Швейцарії в українській рецепції (Ґотфрід Келлер, Конрад Фердінанд Маєр, Макс Фріш, Фрідріх Дюрренматт) … 95-106

Лариса ЦИБЕНКО. Поетика простору в романі Крістофа Рансмайра "Останній світ" і його феноменологічне прочитання … 107-126

Ольга БАНДРОВСЬКА. Трансформації біографічного жанру у творчості Пітера Акройда … 127-137

Тимофій ГАВРИЛІВ. Нові оповідання Томаса Бернгардта: продовження розмови, що не відбулася … 138-147

Ярема КРАВЕЦЬ. Сонет Шарля Бодлера "Альбатрос" в українському прочитанні (Порівняльна студія) … 148-162

Ірина КУШНІР. Символіка землі, її джерела та художнє втілення в Оноре де Бальзака, Еміля Золя, Шарля-Фердінанда Рамюза … 163-179

Надія ПОЛІЩУК. Міфологема Вічного Мандрівника: український контекст … 180-199

Ірина СЕНЧУК. Принцип коловороту в оповідній побудові роману Джеймса Джойса "Поминки Фіннеганові" … 200-210

Світлана ФІСЬКОВА. Спочатку була гармонія... (Проблема амбівалентности музичного осягнення буття в сучасній німецькомовній літературі) … 211-218

МОВОЗНАВСТВО

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Мова "Казання" Мелетія Смотрицького на похорон отця Леонтія Карповича 2 листопада 1620 року … 219-245

Дмитро ГРИНЧИШИН. "Полѣтика свѣцкаѧ" — унікальна почаївська пам'ятка кінця XVIII століття … 246-270

Ганна ВОЙТІВ. Назви головних уборів у пам'ятках української мови (історія, семантика, функціонування) … 271-299

Андрій ДАНИЛЕНКО. Місце української мови в лінгвістичних поглядах Олександра Потебні … 300-320

Олександра СЕРБЕНСЬКА. Мовна комунікація: практика і теоретичні засади Івана Франка … 321-340

Людмила ВАСИЛЬЄВА. Становлення мовних стандартів — сербського, хорватського, боснійського і чорногорського — в межах штокавської діасистеми … 341-352

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Руслана СИТАР. "Темні місця" поеми "Слово о полку Ігоревім" та способи відтворення їх семантики в англомовних перекладах … 353-363

Іван ТЕПЛИЙ. Відтворення семантики дієслівних репрезентантів у перекладі (на матеріалі української та англійської мов) … 364-379

Ганна КОСІВ. Твори Івана Франка у перекладах Віри Річ і Персівала Канді (До питання про перекладацьку стратегію) … 380-388

Оксана ДЗЕРА. Інтерпретації Псалтиря Тарасом Шевченком та українськими й англійськими перекладачами … 389-404

Сергій СНІГУР. Автоцензура перекладача як складова стратегії "одомашнення" (На матеріалі перекладу роману Трумена Капоте "З холодним серцем") … 405-412

Оксана СЕМЕНІХІНА. Значущі власні назви як перекладознавча проблема (На матеріалі творів Чарльза Діккенса "The Adventures of Oliver Twist" і "Hard Times" та їх перекладів українською мовою) … 413-420

Олексій ВОЛОС. Шекспірівська метафора у драмі. Цілісний підхід … 421-432

Ольга ГРАБОВЕЦЬКА. Денотативно-образне калькування як спосіб перекладу епітетної конструкції (Якого кольору "Вишнева Україна"?) … 433-442

Галина ПЕХНИК. Григорій Кочур: переклад і його теоретичне підґрунтя … 443-458

МАТЕРІАЛИ

Репортажі Григорія Данилевського про "чумацьку" Україну. — Лешек МІКРУТ … 461-475

Нове слово про Василя Мову (Лиманського). — Олесь ФЕДОРУК … 476-487

Неопублікована праця Михайла Возняка про авторство п'єси з 30-х років XIX століття "Любка, або сватання в селі Рихмах". — Ростислав ПИЛИПЧУК … 488-508

Іван Калинович: життя і діяльність. — Марія ВАЛЬО … 509-522

Ян Янів (Janów) — польський дослідник української літератури та мови (З додатком бібліографії важливіших праць з українознавства). — Олег КУПЧИНСЬКИЙ … 523-540

Марія Пшеп'юрська-Овчаренко — дослідниця мови Надсяння. — Йосип ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ … 541-553

Внесок Григорія Кочура до історії українського художнього перекладу. До 95-річчя від дня народження. — Роксоляна ЗОРІВЧАК … 554-567

Учень Григорія Кочура — Іван Світличний. — Леоніда СВІТЛИЧНА. Вступні уваги. — Роксоляна ЗОРІВЧАК … 568-600

Лукашів Пра-"Фауст". — Леонід ЧЕРЕВАТЕНКО … 601-615

Роздуми про творчість Левка Воловця. — Любомир СЕНИК … 616-623

Листи Євгена Маланюка до Євгена-Юлія Пеленського. Перша половина 1933 року. — Микола КРУПАЧ … 624-652

Листування Юрія Шевельова з Йосипом Дзендзелівським. — Йосип ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ, Наталія ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКА … 653-686

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ольга КРОВИЦЬКА. "Котович В. Походження назв населених пунктів Опілля. — Дрогобич, 2000. — 156 с." … 689-691

Ніна ЗАХЛЮПАНА. "Кровицька О. Назви осіб в українській мовній традиції XVI--XVIII ст. Семантика і словотвір. — Львів, 2002. — 211 с." … 692-695

Ірина ОЩИПКО. "Словник української мови XVI — першої половини XVП ст. — Вип. 1-9. Літери А-3. — Львів, 1994-2002" … 696-700

Михайло ЗАНІЧКОВСЬКИЙ. "Райнер Марія Рільке й Україна. — Дрогобич, 2002. — 210 с." … 700-701

Маркіян НАГІРНИЙ. "Рудницький Леонід. Іван Франко і німецька література. Друге уточнене і розширене видання. — Львів, 2002. — 238 с. (Українознавча бібліотека НТШ. Число 10)" … 702-709

Олександра СЕРБЕНСЬКА. "Надія Зелінська. Поетика приголомшеного слова. Українська наукова література XIX — початку XX ст. — Львів: Видавництво "Світ", 200.3 — 352 с. Наклад 300 прим." … 710-713

Євген НАХЛІК. "Стефан Козак, Український преромантизм: (Джерела, зумовлення, контексти, витоки). — Варшава, 2003. — 227 с." … 713-720

Олег АНТОНОВИЧ. "А.І. Даниленко. Предикати, відмінки і діатези в українській мові: історичний і типологічний аспекти. — Харків: В-во "Око", 2003. — 512 с." … 720-724

Роман ЯРЕМКО. "Мислителі німецького романтизму / Упорядники Леонід Рудницький, Олег Фешовець. — Івано-Франківськ, 2003. — 588 с." … 725-726

Список ілюстрацій … 727

Зміст українською мовою … 729-731

Зміст англійською мовою … 732-734


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. ССХLVI

Праці Філологічної секції

Редактор Тому:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Редакційна колегія:
Уляна ЄДЛІНСЬКА

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ

Роксоляна ЗОРІВЧАК

Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Леонід РУДНИЦЬКИЙ

Любомир СЕНИК

Олександра СЕРБЕНСЬКА

Підписано до друку: 10.01.2003

Літературний редактор: Ігор Гринда

Коректори: Галина Остюк, Олександра Савула

Комп’ютерний набір: Наталія Авакумова

Художньо-технічне редагування: Роман Голощук

Підписано до друку 30.10.98

Тираж 350 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1998

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок