DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” >

Випуск 8

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип. 8. – Львів, 2014. – с. (Заснований у 2005 р.)

Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, Library Studies and Information Technologies. – Issue 8. – Lviv. – 2014. – p. (Founded in 2005.)


ЗМІСТ

КНИГОЗНАВСТВО

Maria JUDA. Privileged printing houses in L’viv in the old Polish period (16th–18th century) ... 3-8

Боґдан СТЕМПЄНЬ. Джованні Ботеро і його “універсальні реляції”: роль і значення праці для розуміння повсякденного життя давніх суспільств ... 9-19

Томаш НІКЛЯС. Друкарська діяльність Івана Филиповича на замовлення Юзефа Александра Яблоновського ... 20-29

Кінґа ПОМЕС. Книгарська родина Яблонських із Ґлоґова-Малопольського ... 30-37

Олександр СЕДЛЯР. Видавнича діяльність Івана та Якова Головацьких у 1840–1848 рр. ... 38-61

Олена НАУМОВА. Публікації творів самвидаву в українських видавництвах за межами СРСР (на матеріалах фонду Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка) ... 62-75

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Наталія БЄРЬОЗКІНА. Просвітницька діяльність західноруських православних братств у ХVI–ХVII ст. ... 76-85

Олег ДУХ. Ліквідація унійних і римо-католицьких монастирів в російській імперії та доля їх бібліотек (кінець XVIII – ХІХ ст.) ... 86-100

Anna DYMMEL. Notarial records as a source of history of reading studies in the 19th and 20th centuries ... 101-111

Віолета ЯКУБАС. “Короїд, веселі одноденки Ягеллонської бібліотеки” ... 112-130

Рената АЛЕКСАНДРОВИЧ. Специфіка методики досліджень книжкової культури осіб похилого віку ... 131-141

Тетяна КОЛЕСНИКОВА. Стратегія розвитку бібліотек вищих шкіл України на 2013–2015 рр.: бачення професіонал ... 142-148

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Іванна СТЕПОВА. Коломийська видавнича серія “Театральна Библіотека” (1898–1914): книгознавчий аспект ... 149-161

Ірина МІЛЯСЕВИЧ. Формування базових елементів вітчизняних краєзнавчих бібліографічних ресурсів в останнє радянське тридцятиріччя (1959–1990 рр.) ... 162-183

Людмила ПАСІЧНИК. Науково-допоміжна персональна бібліографія художньої літератури та літературознавства в Україні у 1990–2010 рр.: огляд видань провідних установ України ... 184-192

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Мар’ян МУДРИЙ. Руський собор 1848 року: історіографічний та джерелознавчий огляд ... 193-206

Іванна ЧЕРЧОВИЧ. Джерела до вивчення повсякдення українок у Галичині зламу ХІХ–ХХ ст. ... 207-219

Олена ГАНУСИН. Повсякденне життя української інтелігенції Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть у світлі джерел та історіографічних інтерпретацій ... 220-230

Юрій ЛИСИЙ. Польські плакати 1920 р. у збірці воєнних друків Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка ... 231-237

Ірина МАТЯШ. “Лідер архівного світу”: Теодор Рузвельт Шелленберг та його внесок у розвиток архівної науки у США ... 238-255

ПОВІДОМЛЕННЯ

Андрій КЛИМЧУК. Приватні книгозбірні польської шляхти історичної Волині ... 256-267

Катерина ЛИСКОВА. Сторінки історії книжкової торгівлі Харкова XIX ст. ... 268-273

Євангеліна ЧИРУК. Українські народні читальні Галичини кінця ХІХ ст. у дослідженнях Михайла Павлика ... 274-279

Оксана САЖОК. Народна читальня Володимир-Волинського Свято-Володимирського братства у 1896–1899 рр. ... 280-287

Любов ПУГАЧ. Діяльність читалень Товариства імені Михайла Качковського у світлі організаційно-методичної документації ... 288-295

Алла КРИВА, Валентина ПЕРЕЛИГІНА. Діяльність Наукової бібліотеки Національного університету водного господарства та природокористування у світлі модернізації вищої освіти ... 296-301

Лариса ЛИСЕНКО, Ірина НАУМЕНКО. Окремі напрями діяльності бібліотеки ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” ... 302-306

Любов ПИНДА. Інформаційно-бібліотечне забезпечення навчального процесу і наукових досліджень (на прикладі Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету) ... 307-311

Тетяна БУЛАХ. Підтримка читання як запорука розвитку книжкового бізнесу: сучасний вітчизняний та зарубіжний досвід ... 312-316

Наталія ТКАЧЕНКО. Переваги університетських репозитаріїв для просування науки в Україні ... 318-321

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. Палеография и кодикология: 300 лет после Монфокона. Материалы Международной научной конференции, Москва, 14–16 мая 2008 г. / редкол.: Б. Л. Фонкич (отв. ред.) и др. Москва, 2008. 295 с. ... 322-333

Університетська бібліотека в інформаційному суспільстві: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.)) ... 334-341

Особливі види та елементи тексту: формально-змістовне наповнення, природа формування, особливості редакційної підготовки до друку: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.)) ... 342-345

Концепції, терміносистема, зміст редагування як складової редакційно-видавничого процесу та спеціального виду діяльності: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2000–2012 рр.) ... 346-351

Огляд іноземної літератури з бібліотекознавства та інформології ... 352-373

Міждисциплінарна програма “Культурна спадщина колишніх монастирів на території Речі Посполитої та Сілезії, скасованих у ХVІІІ–ХІХ ст.: доля, значення, інвентаризація” – можливості співпраці ... 374-379

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка кінця 2012 – першої половини 2014 років ... 380-403ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

Випуск 8

Адреса редакційної колегії:

ЛНУ ім. Івана Франка

Наукова бібліотека

вул. М. Драгоманова, 5

79601, м. Львів, МСП, Україна

тел. (032) 239-43-59

тел./факс (032) 275-60-01

www.lnu.edu.ua/library

Address of Editorial board:

Ivan Franko National University of Lviv

Scientific Library

5, Drahomanov Str.

79601, Lviv Ukraine

tel. (032) 239-43-59

tel./fax (032) 275-60-01

ел. пошта: libf@libr.franko.lviv.ua

www.lnu.edu.ua/library

Відповідальні за випуск В. Кметь, О. Седляр

Редакторb І. Петрій, Г. Матис

Комп’ютерна верстка О. Янів

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наклад 100 прим.

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок