DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 250 (CCL) Праці Філологічної секції

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання


Надруковано за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Шевченка у Львові

Том видано завдяки:

фінансовій підтримці ЛЬвівського національного

університету ім. Івана Франка і

Фонду ім. Наталії Данильченко

НТШ в Америці

150-й річниці

від народження

ІВАНА ФРАНКА

присвячується
/span>

РЕДАКТОР ТОМУ:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Іван ВАКАРЧУК,
Іван ДЕНИСЮК,
МиколаЖУЛИНСЬКИЙ,
Роксолана ЗОРІВЧАК,
Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ,
Богдана КРИСА,
Олег КУПЧИНСЬКИЙ,
Лариса ОНИШКЕВИЧ,
Леонід РУДНИЦЬКИЙ,
Олександра СЕРБЕНСЬКА


ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛОВО ... 7-22

СТАТТІ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Богдан Тихолоз. Проповідь щиролюдської моральности ("Мій Імарагд" Івана Франка як поетичне дзеркало сущого і належного) ... 25-51

Іван Денисюк. Новаторство Івана Франка-прозаїка ... 52-66

Ярослава Мельник. Апокрифічний код Франкового тексту ... 67-92

Валерій Корнійчук. Жанрове розмаїття збірки "З вершин і низин" Івана Франка ... 93-111

Андрій Содомора. Іван Франко - поет болю й спротиву: діалог з античністю (Студія одного вірша) ... 112-137

Лариса Каневська. "Мойсей" Івана Франка як психологічна автопроекція ... 138-152

Назар Федорак. Іван Франко - інтерпретатор середньовічного лицарського роману ... 153-158

Степан Хороб. Франкова концепція структури драматичного твору ... 159-176

Богдана Криса. Іван Франко як посередник між "тарим" і "новим" періодами української літератури ... 177-186

ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Андрій Пашук. Антропологізм як принцип філософської концепції Івана Франка ... 187-208

Андрій Наконечний. Проблема свободи у творчості Івана Франка ... 209-223

Роман Гром'як. Феноменологія естетики Івана Франка ... 224-240

Микола Легкий. Танатологічні виміри Франкового тексту ... 241-260

Микола Ільницький. Між ідеологією і естетикою (Франкознавчі дослідження 20-30-х років ХХ століття у Західній Україні) ... 261-281

Ярослав Грицак. Бориславський цикл Івана Франка: тексти і контексти ... 282-325

Степан Злупко. Іван Франко - дослідник економічної історії та автор аналітичних історично-економічних праць ... 326-337

Леонід Тимошенко. Іван Франко - знавець історії української Церкви ранньомодерної доби ... 338-355

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

Роман Кирчів. Фольклористика в науковій діяльності Івана Франка (Деякі теоретично-методологічні аспекти) ... 356-375

Михайло Чорнопиский. Франкова концепція народної казки у контексті казкознавства ХХ століття ... 376-405

Наталія Тихолоз. "Казка - не казка": казковість як ейдологічна категорія у творчості Івана Франка ... 406-422

Святослав Пилипчук. Принцип збереження мовної автентичности текстів у фольклористичному доробку Івана Франка ... 423-429

МОВОЗНАВСТВО

Олександра Сербенська. Кольороназви у прозі Івана Франка ... 430-448

Наталія Хобзей. Міфологічна лексика в "Галицько-руських народних приповідках" Івана Франка ... 449-468

Іван Ціхоцький. Соціальна стратифікація арготизмів у Франкових текстах ... 469- 482

Людмила Васильєва. Південнослов'янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка ... 483-496

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Роксолана Зорівчак. Переклад як націотворчий чинник в історично-культурологічній концепції Івана Франка ... 497-517

Оксана Дзера. Прочитання Франкового перекладу містерії Джорджа Байрона "Каїн" ... 518-526

Тарас Шмігер. Франкові перекладознавчі ідеї у працях дослідників ХХ сторіччя ... 527-536

МАТЕРІАЛИ

Йоаникій Галятовський у творчому трактуванні Івана Франка - Віра Сулима ... 539-547

Латиномовна література в оцінці Івана Франка (На матеріалі зауваг про твір "Roxolania" Себастіана Кленовича) . - Мирослав Трофимук ... 548-559

"На розграні двох великих епох": Григорій Сковорода в оцінці Івана Франка. - Леонід Ушкалов ... 560-567

Франкове трактування Шевченкового слова. - Михайло Гнатюк ... 568-595

Кальдеронівські студії Івана Франка та Василя Щурата. - Ярема Кравець ... 596-603

Гете, Франко і Рим. - Леонід Рудницький ... 604-615

Кілька штрихів до образу Шейлока в інтерпретації Івана Франка . - Наталія Бак ... 616-626

Іван Франко і Степан Чарнецький: між традицією і модерном. - Надія Мориквас ... 627-649

"Три князі на один престол" - історія твору з ранньої драматургічної спадщини Івана Франка . - Леонід Рудницький ... 650-683

Повернення із забуття "Причинку до культурної історії Західної України XVII i XVIII вв." Івана Франка. - Євген Пшеничний ... 684-708

Перклад Івана Франка з Ніколауса Ленау: нова атрибуція. - Микола Бондар ... 709-731

Про незакінчені поеми Івана Франка, знайдені на сторінках книжок його бібліотеки. - Лариса Чернишенко ... 732-748

Станіславівський рукописний часопис "Зірка": коментар до Франкового датування. Питання атрибуції. - Олесь Федорук ... 749-760

До історії творення "Українсько-руської видавничої спілки". - Галина Бурлака ... 761-769

"Я старий знайомий Вашого тата..." Причинок до взаємин Івана Франка та Богдана Заклинського. - Алла Швець ... 770-775

Помилковий адресат одного листа Івана Франка, а також уточнення датування кількох його листів до Михайла Грушевського. - Галина Бурлака ... 776-779

Хто він, дід Ольги Хоружинської-Франко (Архівно-бібліотечний пошук). - Григорій Зленко ... 780-786

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Українське франкознавство з останніх десятиліть (Огляд)

Львівський національний університет ім. Івана Франка. - Богдан Тихолоз ... 789-801

Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - Галина Бурлака ... 801-803

Львівське відділення Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. - Євген Нахлік ... 804-814

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. - Михайло Шалата ... 814-821

Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка. - Микола Легкий ... 822-824

РЕЦЕНЗІЇ

Лариса Бондар. Корнійчук Валерій. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики. Монографія. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. - 488 с. ... 824-831

Роман Крохмальний. Голод Роман. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ - початку ХХ століття. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. - 284 с. ... 832-834

Олесь Федорук. Іван Франко в Одесі: Бібліографічний покажчик / Мін. культури і мистецтв України. Одеська держ. наук. б-ка імені М. Горького; Упор. Г.Д.Зленко, О.І.Кравченко. - Одеса: Друк, 2001. - 104 с. 835-837

Список ілюстрації ... 838

Зміст українсько. мовою ... 839-841

Зміст англійською мовою ... 841-844


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. ССL

Праці Філологічної секції

Літературний редактор: Ігор ГРИНДА

Коректори: Галина ОСТЮК, Олександра САВУЛА

Переклад резюме англійською мовою: Роксолана ЗОРІВЧАК, Леонід РУДНИЦЬКИЙ, Тарас ШМІГЕР, Олександра ЩУР

Комп’ютерний набір: Наталія АВАКУМОВА

Комп’ютерна верстка: Надія ОЛІЙНИК

Підписано до друку 24.09.2005

Тираж 400 прим.

Дослідно-видавничий центр Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок