DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 249 ( CCXLIX). Праці Комісії архітектури та містобудування

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання


Надруковано за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові

Том видано завдяки:

фінансовій підтримці Фонду ім. Наталії Данильченко

НТШ в Америці

РЕДАКТОР ТОМУ:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Микола БЕВЗ, Олег БОДНАР, Микола ГАБРЕЛЬ/strong>, Ростислав ГНІДЕЦЬ, Юрій ДИБА, ОлегКУПЧИНСЬКИЙ, Віктор ПРОСКУРЯКОВ, Андрій РУДНИЦЬКИЙ


ЗМІСТ

СТАТТІ

Віктор ВЕЧЕРСЬКИЙ. Містобудування та фортифікації Лівобережної України Х-ХІХ століть ... 7-34

Юрій ДИБА. Фундації богородичних храмів-ротонд у Кракові та Перемишлі у контексті центральноєвропейських міждержавних зв’язків середини ХІ століття … 35-104

Юрій КРИВОРУЧКО. Західна парадигма простору сучасного християнського храму … 105-162

Валентин ДЕМ’ЯНОВ, Петро РИЧКОВ. Протестантські храми на Волині: від найдавніших часів до сьогодення … 163-176

Тетяна КАЗАНЦЕВА. Фактологічний аналіз застосування фактур тиньку та каменю у формуванні домінуючих напрямів в архітектурі Львова ХVI – першої половини ХХ століть … 177-199

Оксана БІЛИНСЬКА. Портали споруд Львова кінця XVI-XVII століть: класифікація, питання ордерних членувань … 200-233

Світлана ЛІНДА. Розвиток національного стилю в архітектурі України у міжвоєнний період … 234-242

Ростислав ГНІДЕЦЬ. Основні принципи та національні ознаки формування баневих просторів в українському храмобудуванні … 243-256

Ростислава ГРИМАЛЮК. Естетика модерну в українському мистецтві та архітектурі кінця ХІХ – початку ХХ століть (Окремі аспекти питання) … 257-269

Олег РИБЧИНСЬКИЙ. Язлівець – місто ренесансу … 270-309

Оксана БОЙКО, Василь СЛОБОДЯН. Розвиток та формування містобудівної структури Белза … 310-326

Микола БЕВЗ, Ігор ОКОНЧЕНКО, Ольга ОКОНЧЕНКО. Розвиток системи міських укріплень Жовкви у XVI-XVIII століттях … 327-351

Вікторія ТАРАС. Принципи планування монастирських садів Галичини відповідно до особливостей світогляду епохи … 352-385

Віктор ПРОСКУРЯКОВ. Генеза національної сценографії і її вплив на формування сучасної української архітектури театру … 386-405

Микола ГАБРЕЛЬ. Загальна методика естетизації міського середовища … 406-414

МАТЕРІАЛИ

Онуфріївський печерний комплекс у Чернігові: до питання хронологічної атрибуції. – Ростислав ЗАБАШТА … 417-428

Історія відновлення Успенського храму у місті Володимирі-Волинському. – Світлана ГАВРИЛЮК … 429-439

Українські храми Кубані. – Василь СЛОБОДЯН … 440-446

Мости у львівському краєвиді. – Богдан ПОСАЦЬКИЙ … 454-468

Резиденція князів Любомирських у Рівному: до історії розвитку та занепаду. – Ольга МИХАЙЛИШИН … 468-484

Про муровану церкву святого Івана Євангеліста в селі Штунь давнього Любомльського деканату колишньої Холмської унійної єпархії (на підставі актів Державного архіву в Любліні). – Павло СИҐОВСЬКИЙ … 485-490

Зміни та втрати архітектурно-предметного середовища головного корпусу Львівської політехніки. – Олена СТАСЮК … 491-500

Забудова Високої рільничої школи та Академії рільництва у Дублянах. – Юрій ДУБИК, Юрій ТОКАРСЬКИЙ … 501-516

Писемні документи Центрального державного історичного архіву України у Львові до історії міського будівництва у XVI-XVIII століттях. – Роман МОГИТИЧ … 517-534

Нововіднайдені джерельні матеріали до історії дерев’яного церковного будівництва другої половини XVII століття. – Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ … 535-560

Аналіз архітектурно-розпланувальної системи міста Львова за картою Йосипа Даніеля де Губера 1777 року. – Микола БЕВЗ … 561-578

Національні домінантні образи архітектурно-предметного середовища у творчій спадщині Тараса Шевченка. – Христина КРАМАРЧУК … 579-623

Стоп’ятдесятирічний досвід історичних досліджень дерев’яної сакральної архітектури України. – Ярослав ТАРАС … 597-623

Невідома праця Йосипа Пеленського про початки Львова. – Юрій ДИБА … 624-631

Про огляди-конкурси дипломних проектів випускників архітектурних шкіл України в роки незалежности. – Віктор ПРОСКУРЯКОВ … 632-653

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Давня і сучасна архітектура та містобудування на сторінках часопису «Галицька брама» … 657-664

Олексій БАТИХАН. Andrzej Betlej. Paweł Giżycki SJ architekt polski XVIII wieku. – Kraków: Towarzystwo naukowe Societas Vistulana, 2003. – 399s., 236 il. … 664-672

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Piotr Krasny. Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596-1914. – Kraków: Universitas, 2003 (Ars vetus et nova. – N. 11). – 429 s. + 206 il. … 672-691

Роман МОГИТИЧ. Jan Łeszek Adamczyk. Fortyfikacie stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku // Monodrafie. Studia. Rozprawy. N 48 / politechnika Świętokrzyska. – Kielce, 2004. – 249 s. … 691-693

Ростислав ГНІДЕЦЬ. Руслан Галишич. Українська церковна архітектура і монументально-декоративне мистецтво зарубіжжя. – Львів: Сполом, 2002. – 336 с. + іл. … 693-696

Василь ПЕТРИК. Вечерський В. В. Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам’яткоохоронних досліджень населених місць / Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури й містобудування. – К., 2003. – 560 с. … 696-698

Олег РИБЧИНСЬКИЙ. Jerzy Kowalczyk. Świątynie i klasztory póżnobarokowe w archidijecezji Lwowskiej // Rocznik Historii Sztuki. – Wrocław: Wydawnictwo Neriton, 2003. – T. XXVIII. – S. 169-298 … 699-701

Список ілюстрацій … 703-713

Зміст українською мовою … 715-716

Зміст англійською мовою … 717-718


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. ССХLIX

Праці Комісії архітектури та містобудування

Літературний редактор: Марія ТКАЧ

Коректори: Галина ОСТЮК, Олександра САВУЛА

Переклад резюме англійською мовою: Роксоляна ЗОРІВЧАК, Уляна ПОТЯТИННИК, Тарас ШМІГЕР, Олександра ЩУР/p>

Комп’ютерний набір: Наталія АВАКУМОВА

Комп’ютерна верстка: Надія ОЛІЙНИК

Підписано до друку 25.06.2005

Тираж 350 прим.

Дослідно-видавничий центр Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 2005

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок