DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” >

Випуск 7

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип. 7. – Львів, 2012. – с. (Заснований у 2005 р.)

Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, Library Studies and Information Technologies. – Issue 7. – Lviv. – 2012. – p. (Founded in 2005.)


ЗМІСТ

КНИГОЗНАВСТВО

Наталія КІТ. Еволюція екслібрису (на матеріалах фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) ... 3–18

Олександр СЕДЛЯР. Хрестоматія руської літератури Якова Головацького як інформаційний та освітній проект: плани та їх реалізація ... 19–53

Ева ВУЙЦІК. Казімєж Станіслав Якубовський – львівський видавець шкільних підручників ... 54–64

Роман ГОЛИК. Між Дмовським і Донцовим: читання, інтелектуальні та ідеологічні течії в Галичині 1920–30-х рр. ... 65–83

Ольга КОЛОСОВСЬКА. Творення музею Івана Федорова у Львові (1948–1949 рр.) ... 84–92

Michal ROGOZ. Polish editions of guidebooks to L’viv in 1989–2010 ... 93–104

Галина ГРЕТ. Книгорозповсюдження в структурі книжкової справи України ... 105–16

Марина ШАТРОВА. Наука про книготорговельну справу в системі книгознавства ... 117–21

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Ришард СКШИНЯЖ. Бібліотека та інтелектуальна культура лицарів ордену Святого Гробу Господнього з Мєхова: історія – книгозбірня – люди ... 122–37

Оксана ГРИЦАЙ. Вплив мовної політики в УРСР 1970–1980-х років на формування бібліотечного фонду наукової бібліотеки Львівського державного університету імені Івана Франка ... 138–42

Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Фонди та інформаційні засоби шкільних бібліотек у Польщі ... 143–56

Олена ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА. Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ в період глобалізації: постановка питання ... 157–71

Олена ГРОГУЛЬ. Аналіз веб-сайтів Обласних бібліотек (на прикладі Рівненської державної обласної бібліотеки та Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижевського) ... 172–81

Тетяна КОВАЛЬ. Маркетингові дослідження – головний чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування ... 182–88

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Іванна КАРПИН. Юліан Насальський – редактор і видавець “Бібліотеки для рускои молодежи” ... 189–215

Віталій КАРАЦУПА, Олександр ЛЕВЧЕНКО. Українська фантастика другої половини ХХ століття у періодиці та книжкових виданнях ... 216–43

Тетяна БІЛА. Актуальні психологічні якості бібліографа та вимоги до професії інформаційного працівника на сучасному етапі ... 244–53

Катерина ЛОБУЗІНА. Електронне середовище як засіб формування комплексних бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки ... 254–60

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Ольга ГУЛЬ. Суспільний конфлікт у Львові 1576–1578 рр.: скарги міщан і рішення короля Стефана Баторія ... 261–68

Анелія СОЛОВЙОВА. Літературно-мистецький Львів 1941–1944 рр. (за матеріалами української періодики з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) ... 269–75

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ірина БЄЛОУС. Особливості формування фонду бібліотеки Львівської політехніки до 1939 року ... 276–81

Галина СЕМЕНЮК. Фонд рідкісних і цінних видань Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету як джерело історико-культурної спадщини ... 282–85

Олена ДІКУНОВА. Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки вищого навчального закладу як чинник підвищення якості освіти ... 286–90

Олена ЛЕБЕДЮК. Вплив інформаційних потреб користувачів на модель обслуговування в бібліотеці вищого навчального закладу ... 291–96

Галина ОНИСЬКО, Олег ШКОДЗІНСЬКИЙ. Завдання вікі-ресурсу та інституційного репозитарію у формуванні науково-освітнього середовища вищого навчального закладу ... 297–300

Валентина ФОМІНИХ. Комплектування бібліотечних фондів вищого навчального закладу: сучасні технології та вимоги часу ... 301–305

Анна ВОРОПАЄВА, Вікторія ВОРОПАЄВА. Проблеми створення, використання та управління електронними ресурсами в бібліотеці Донецького національного технічного університету ... 306–309

Наталія ТКАЧЕНКО. Досвід створення відкритого електронного архіву в Донецькому національному технічному університеті ... 310–13

Марія МЕДВЕДЬ. Проблема зберігання та захисту електронних документів у бібліотеці: на прикладі колекції магістерських та дипломних робіт студентів Закарпатського державного університету ... 314–17

Галина СТЕПАНЧЕНКО. Моніторинг ефективності використання періодичних видань у Науково-технічній бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” ... 318–24

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД

Ольга КРОВИЦЬКА. Рец. на: "Беркещук І. С. Структура словотвірних парадигм іменників у сучасній українській мові (назви знарядь праці). Кам’янець-Подільський, 2010. 157 с." ... 325–27

Міжнародна наукова конференція “Як секуляризація монастирів змінила бібліотеки Європи (XVI–XIX ст.)” ... 328–33

Вибрана бібліографія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та його Наукову бібліотеку за 2011 рік ... 334–39

Сутність і структурно-системні пріоритети редакційно-видавничої підготовки до друку основних видів видань: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2006–2010 рр.)) ... 340–44

Тенденції розвитку сучасної видавничої справи: матеріали до бібліографії (за матеріалами книгознавчої періодики (2006–2011 рр.)) ... 345–50

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (кінець 2011 – перша половина 2012 рр.) ... 351–61ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

Випуск 7

Адреса редакційної колегії:

ЛНУ ім. Івана Франка

Наукова бібліотека

вул. М. Драгоманова, 5

79601, м. Львів, МСП, Україна

тел. (032) 239-43-59

тел./факс (032) 275-60-01

www.lnu.edu.ua/library

Address of Editorial board:

Ivan Franko National University of Lviv

Scientific Library

5, Drahomanov Str.

79601, Lviv Ukraine

tel. (032) 239-43-59

tel./fax (032) 275-60-01

ел. пошта: libf@libr.franko.lviv.ua

www.lnu.edu.ua/library

Відповідальні за випуск В. Кметь, О. Седляр

Редакторb І. Петрій, Г. Матис

Комп’ютерна верстка О. Янів

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наклад 100 прим.

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок