DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” >

Випуск 6

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип. 6. – Львів, 2011. – 331 с. (Заснований у 2005 р.)

Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, Library Studies and Information Technologies. – Issue 6. – Lviv. – 2011. – 331 p. (Founded in 2005.)


ЗМІСТ

КНИГОЗНАВСТВО

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. “Найдавніший” латинський рукопис Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка – палеографія і кодикологія ... 3–18

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Мініатюри Євангелія 1556 року з церкви Святого Миколи в Поляні з давньої збірки Перемишльської греко-католицької капітули ... 19–35

Наталія БОНДАР. Філіграні примірників видання львівського Апостола 1574 р. як джерело дослідження історії його друкування ... 36–47

Томаш НІКЛЯС. “Потрібні мідерити” – аналіз вибраних прикладів львівської графіки ХVІІІ ст. у контексті концепції довгого тривання ... 48–60

Олександр СЕДЛЯР. Серіальні видання “Галицько-руської матиці”: проекти та їх реалізація (1848–1874 рр.) ... 61–77

Марія КОНОПКА. Касова книга книгарні як джерело книгознавчих досліджень ... 78–88

Кінґа ПОМЕС. Читацькі зацікавлення та інтелектуальні розваги мешканців польських шляхетських маєтків у ХІХ – на початку ХХ ст. ... 89–97

Роман ГОЛИК. Книжна культура, читання й етносоціальні уявлення галичан кінця ХІХ – початку ХХ ст. С. 98–108

Марта НАДРАГА. Іван (Ян) Кухта – львівський дослідник психології та соціології читання 20–30-х років ХХ ст. ... 109–115

Олена НАУМОВА. Особиста книжкова колекція Богдана Винара у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. ... 116–130

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Наталія БЄРЬОЗКІНА, Аляксандр СТЕФАНОВІЧ. З історії створення бібліотеки Радзивіллів Несвізької ординації ... 131–147

Наталія КУНАНЕЦЬ. Особові зібрання у фондах українських універсальних бібліотек Львова (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) ... 148–161

Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Бібліотека Національного Інституту імені Оссолінських у Вроцлаві ... 162–173

Любов ПИНДА. Науково-дослідна та видавнича діяльність Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету ... 174–178

Малґожата МРОЖЕК-БУКСА. Освітньо-виховна діяльність бібліотек Підгалля у 2000–2010 рр. ... 179–193

Мірослава ДОБРОВОЛЬСЬКА. Публічні бібліотеки для сеньйорів ... 194–203

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Іванна КАРПИН. Основні методичні засади створення бібліографії “Україномовна книга у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (1798–1923)” ... 204–214

Віталій КАРАЦУПА, Олександр ЛЕВЧЕНКО. Українська фантастика ХІХ–ХХ століть у періодиці та книжкових виданнях. ... 215–243

Наталія МАРЦІНЯК. Бібліографічні засоби відображення видавничого репертуару та формування книготорговельного асортименту в Україні (друга половина 1940-х – 1950-ті рр.) ... 244–249

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Stefan CIARA. Helena Polaczkowna (1881–1942) – Custodian of the Bernardine Archives in L’viv ... 250–258

Ігор ПЕТРІЙ. Щоденник Володимира Стефанишина як джерело до історії Легіону УСС у 1914–1915 рр. ... 259–272

Раса СПЕРСКЄНЕ. Невідоме джерело до історії Житомира 1917–1918 рр. (альбоми малюнків Ганни Солтанувни) ... 273–278

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ольга ЄПІФАНОВА, Вероніка САВЕЛЬЄВА. Інформаційні ресурси бібліотеки вищого навчального закладу: організація, використання, управління ... 279–290

Себастьян ВЄРНИ. Використання Інтернету і читачезнавство в дослідженнях Інституту книги і читачезнавства Національної бібліотеки Польщі ... 291–301

Malgorzata KISILOWSKA. Indexing nursing literature: comparative analysis in the light of the standard nursing terminology ICNP® 2.0 ... 302–309

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ірина КМЕТЬ. Гімн Ґрюнвальдської перемоги над тевтонцями: українські аспекти дискусії про походження пам’ятки … 304-314

Вибрана бібліографія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та його Наукову бібліотеку [у 2010 р.] ... 310–317

Засідання Львівського зонального методичного об’єднання ... 318

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка кінця 2010–2011 років ... 319–331ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

Випуск 6

Адреса редакційної колегії:

ЛНУ ім. Івана Франка

Наукова бібліотека

вул. М. Драгоманова, 5

79601, м. Львів, МСП, Україна

тел. (032) 239-43-59

тел./факс (0322) 75-60-01

Address of Editorial board:

Ivan Franko National University of Lviv

Scientific Library

5, Drahomanov Str.

79601, Lviv Ukraine

tel. (032) 239-43-59

tel./fax (0322) 75-60-01

ел. пошта: libf@libr.franko.lviv.ua

www.lnu.edu.ua/library

Відповідальні за випуск В. Кметь, О. Седляр

Редактор І. Петрій

Комп’ютерна верстка О. Янів

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наклад 100 прим.

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок