DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка >
збірники статей та матеріалів >

Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / Упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів. – Львів, 2008. – 364 с.: іл., портр.

Збірник присвячений пам’яті видатного українського бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця Федора Пилиповича Максименка (1897–1983). У книжці вміщено статті, розвідки, спогади вчених та колег про маловідомі сторінки життя і діяльності Ф.П. Максименка, який до останніх днів життя служив українській культурі та науці. Серед авторів спогадів та розвідок – відомі вчені С. Білокінь, Я. Дашкевич, А. Поповський, Я. Ісаєвич, П. Ротач, Б. Якимович та колеги, які працювали разом із Ф. Максименком – М. Гордій, Г. Домбровська, Г. Пантелєєва, В. Потайчук, Г. Талантова. Окремий розділ становить біобібліографічний покажчик “Федір Максименко”, в якому зібрано науковий доробок Ф. Максименка та література про нього.

The collection commemorates the prominent Ukrainian bibliographer, expert in Library and Book Studies – Fedir P. Maksymenko (1897–1983). It contains articles and reminiscences by scholars and colleagues about the life and activities of F. Maksymenko who worked for Ukrainian culture and scholarship till his last days. The articles and reminiscences are authored by famous scholars S. Bilokin’, Ya. Dashkevych, A. Popovs’kyi, I. Isaievych, P. Rotach, B. Yakymovych and by his co-workers M. Hordiy, H. Dombrovs’ka, H. Pantelieyeva, V. Potaychuk, H. Talantova. A separate chapter consists of the biobibliographical guide “Fedir Maksymenko”, covering works authored by F. Maksymenko as well as literature and references about the researcher.


ЗМІСТ


Галина ДОМБРОВСЬКА. Федір Максименко – подвижник української бібліографії ... 5

ФЕДІР МАКСИМЕНКО. Вчений-бібліограф, книгознавець, наставник, колега, людина

Ярослав ДАШКЕВИЧ (Львів). Федір Максименко – людина, вчений, книголюб ... 15

Анатолій ПОПОВСЬКИЙ (Дніпропетровськ). Слово про патріарха української бібліографії (до 110-річчя від дня народження Федора Пилиповича Максименка) ... 34

Петро РОТАЧ (Полтава). Бібліограф-енциклопедист ... 43

Сергій БІЛОКІНЬ (Київ). Повсякденні турботи повоєнних книгознавців (за листуванням Федора Максименка) ... 48

Богдан ЯКИМОВИЧ (Львів). Життєвий і творчий шлях Федора Максименка ... 136

Марія ГОРДІЙ (Львів). Неоніла Василівна Кравченко-Максименко – книгознавець, громадянка, дружина ... 140

Ганна ПАНТЕЛЄЄВА (Львів). Я мала велике щастя працювати з Ф.П. Максименком ... 146

Віра ПОТАЙЧУК (Львів). Жива пам’ять. Федір Пилипович Максименко ... 151

Галина ТАЛАНТОВА (Львів). Федір Пилипович Максименко: штрихи до портрета ... 162

Iaroslav ISAIEVYCH. Fedir Maksymenko: the fate of a bibliologist in the context of good, bad and ‘mixed’ periods in the history of ukrainian scholarship ... 167

ФЕДІР МАКСИМЕНКО: Біобібліографічний покажчик

Галина ДОМБРОВСЬКА, Людмила ПАНІВ. Від упорядників ... 179

Основні дати життя та діяльності Ф.П. Максименка ... 181

Частина 1. НАУКОВИЙ ДОРОБОК Ф.П. МАКСИМЕНКА

Бібліографічні матеріали ... 184

Статті, рецензії, інші публікації ... 194

Ф.П. Максименко – редактор, науковий консультант, рецензент ... 203

Частина 2. ЛІТЕРАТУРА ПРО Ф.П. МАКСИМЕНКА

Статті в енциклопедіях, словниках, довідниках, посібниках ... 211

Інші публікації про Ф.П. Максименка ... 223

Бібліографічні джерела, у яких зареєстровано праці Ф.П. Максименка та літературу про нього ... 288

ДОПОВНЕННЯ ... 326

Іменний покажчик ... 336

Покажчик періодичних та серійних видань, у яких опубліковано праці Ф.П. Максименка та літературу про нього ... 348

Про авторів ... 360


Упорядники: Галина ДОМБРОВСЬКА, Людмила ПАНІВ

Редакційна колегія: Василь КМЕТЬ (голова), Сергій БІЛОКІНЬ, Ярослав ДАШКЕВИЧ, Роксолана ЗОРІВЧАК, Григорій ЧОПИК, Богдан ЯКИМОВИЧ

Редактори: Григорій ЧОПИК, Ігор ПЕТРІЙ

Рекомендовано до друку Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка 28 травня 2008 р.


Підписано до друку 31.07.2008

Тираж 300 прим.

© Львівський національний університет імені Івана Франка та Автори, 2008

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок