DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” >

Випуск 5

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип. 5. – Львів, 2010. – 384 с. (Заснований у 2005 р.)

Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, Library Studies and Information Technologies. – Issue 5. – Lviv. – 2010. – 384 p. (Founded in 2005.)


ЗМІСТ

КНИГОЗНАВСТВО

Jolanta GWIOŹDZIK. L’viv in the culture of the monastery book in the Central and Eastern Europe. A thematic review ... 3-11

Антоні КРАВЧИК. Львівський світ книги у “Сотні польських письменників” Шимона Старовольського ... 12-27

Олександр СЕДЛЯР. Розповсюдження видань товариства “Галицько-руська матиця” (1848–1870 рр.) ... 28-51

Наталія КІТ. Поляки – власники екслібрисів XІХ ст.(на матеріалах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) ... 52-64

Олена ПОЛЕВЩИКОВА. Зібрання книг Ромуальда Губе в бібліотеці Одеського (Новоросійського) університету ... 65-75

Едита ХОМЕНТОВСЬКА. Друковані чернечі рубрицелі і шематизми у фондах бібліотеки Католицького університету Івана Павла II в Любліні. Вибрані питання ... 76-84

Anna DYMMEL. Reading in the Internet epoch. The main tendencies of researching the modern reading in Poland... 85-95

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Збіґнєв ОЛЬЧАК. Книгозбірня ХІХ століття бібліотеки Варшавського університету: формування, характеристика, значення для національної культури і науки ... 96-105

Марія КОНОПКА. Бібліотеки львівських товариств ремісників періоду автономії Галичини та їх функції ... 106-115

Олександра ПЛИТУС. Діяльність бібліотек товариства “Рідна школа” в Галичині в 1924–1939 рр. ... 116-121

Тетяна ШОВКОПЛЯС, Алла ГЕРУС. Історія формування та сучасний стан картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського ... 122-129

Олена ОСТАЛЕЦЬКА. Видання провідних європейських картографічних закладів XVI–XVIII ст. у фондах сектору картографічних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського ... 130-136

Михайло БІГУСЯК. Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1946–2008): історія, досягнення та завдання в умовах модернізації освіти ... 137-144

Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Вроцлавський Інститут наукової інформації і бібліотекознавства: історія та діяльність ... 145-152

Ельжбета ПЕТРОВІЧ, Марек МІХАЛЬСЬКИЙ. Традиційна бібліотека чи з вільним доступом – що краще у країні, де відбувається становлення ринкової економіки? (Досвід бібліотеки Варшавського університету у 2000–2007 рр.) ... 153-164

Тетяна КУЛАКОВСЬКА. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-дослідна установа: основні напрями діяльності ... 165-172

Олена ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА. Наукова бібліотека ХХІ століття в європейському соціокультурному вимірі ... 173-177

Renata FRĄCZEK. Contemporary academic libraries vs. Distance teaching ... 178-185

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Адам НОВАК. Суперечка Людвіка Фінкеля і Михайла Грушевського про місце “Бібліографії польської історії” в минулому Польщі та України ... 186-194

Валентина БЕРЕЗКІНА. Франкіана у відділі зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського ... 195-209

Світлана ГУЧ. Проблеми створення бібліографічної інформації, присвяченої історичним регіонам України ... 210-215

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Іван СВАРНИК. Архів Львівського університету: історія установи, доля і склад фондів … 216-229

Володимир ШЕВЧУК. Щоденники Василя Словінського 1915–1922 рр. як історико-краєзнавче джерело … 230-242

Андрій СОВА. Документи українського збройного підпілля Яворівщини у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка … 243-257

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Олена СТАНКЕВИЧ. Українське книгознавство XIX – першої половини XX ст.: план формування електронних ресурсів ... 258-265

АРХІВНІ ЧИТАННЯ

Володимир ДОЛІНОВСЬКИЙ. Бернардинський архів у Львові (1784–1933): формування архівних збірок та діяльність ... 266-269

Володимир КЛЮВАК. Державний архів у Львові в міжвоєнний період (1918–1941 рр.) ... 270-280

Ростислав МЕЛЬНИК. Історія формування та огляд фонду “Державний архів у Львові (1932–1939)” ... 281-286

Олег БОНДАР. Роман Зубик – історик та громадський діяч … 287-291

Єва КЛАПЦІНСЬКА. Професор Теофіл Еміль Модельський (1881–1967) – організатор архіву Вроцлавського університету і його перший директор … 292-299

Василь КИСЛИЙ. Державний архів Львівської області у 1939–2009 рр.: етапи становлення … 300-303

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ірина КМЕТЬ. Гімн Ґрюнвальдської перемоги над тевтонцями: українські аспекти дискусії про походження пам’ятки … 304-314

Мирослав ТРОФИМУК. “Паспорт для русина” з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (перше латиномовне друковане видання про Україну, 1584 р.) … 315-322

Юрій ЛИСИЙ. Збірка інженера Людвіка Біркенмаєра: опис, систематизація, характеристика змісту … 323-326

Рената САМОТИЙ.“Бюлетень” – орган товариства українських студентів “Основа” у Львові в 1943–1944 рр.: історико-джерелознавче дослідження … 327-332

Jadwiga WOŹNIAK-KASPEREK. Information organisation in subject gateways … 333-339

Леся ДЗЕНДЗЕЛЮК, Любов ЛЬОДА. Використання бібліопегістичних досліджень у реставраційній практиці для збереження інформації … 340-345

Наталія ДЕМЧУК. Дискурс бібліопсихології в системі бібліотечно-інформаційної діяльності XX–ХХІ ст.: матеріали до бібліографії … 346-355

Галина ТАЛАНТОВА. До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (промова на пленарному засіданні Міжнародної наукової конференції “Бібліотека як соціокультурний феномен: історія та сучасність”, 15 жовтня 2008 р.) … 356-361

Лідія ВЕРБИЦЬКА. Ювілейний симпозіум. Іван Франко (1856–1916). 150 років від дня народження. Бухарест: RCR Editorial, 2008. 273 с. … 362-364

Засідання Львівського зонального методичного об’єднання … 365-366

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка у 2010 навчальному році … 367-377ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

Випуск 5

Адреса редакційної колегії:

ЛНУ ім. Івана Франка

Наукова бібліотека

вул. М. Драгоманова, 5

79601, м. Львів, МСП, Україна

тел. (032) 239-43-59

тел./факс (0322) 75-60-01

Address of Editorial board:

Ivan Franko National University of Lviv

Scientific Library

5, Drahomanov Str.

79601, Lviv Ukraine

tel. (032) 239-43-59

tel./fax (0322) 75-60-01

ел. пошта: libf@libr.franko.lviv.ua

www.lnu.edu.ua/library

Відповідальні за випуск В. Кметь, О. Седляр

Редактор І. Петрій

Комп’ютерна верстка О. Янів

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наклад 100 прим.

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок