DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” >

Випуск 4

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип. 4. – Львів, 2009. – 268 с. (Заснований у 2005 р.)

Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, Library Studies and Information Technologies. – Issue 4. – Lviv. – 2009. – 268 p. (Founded in 2005.)ЗМІСТ

КНИГОЗНАВСТВО

Віра ФРИС. Середовище “людей книжних” в Україні X–XIV ст. ... 3-9

Марія ГОЛУБ. Рукописні Мінеї, створені у Львові у XVI – на початку XVIII ст., як джерело книгознавчих досліджень ... 10-21

Mariola JARCZYKOWA. Cultural functions of the Radziwiłłs’ ancestral libraries in 17th century ... 22-27

Григорій САВЧУК. До питання про “занепад” українського друкарства в Галичині у XVIII столітті ... 28-35

Наталія ЧЕРНИШ. Українська рукописна та стародрукована книга у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького ... 36-46

Аляксандр СТЕФАНОВІЧ. Приватні зібрання в Центральній науковій бібліотеці Національної академії наук Білорусі ... 47-56

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Марія ДЯЧУК. Історія формування фонду чужоземної літератури Наукової бібліотеки Чернівецького університету ... 57-67

Наталія КУНАНЕЦЬ. Опрацювання фондів наукових бібліотек Львова (кінець ХIX – 30-ті роки ХХ ст.) та створення довідкового апарату для них: особливості методології та методики ... 68-85

Людмила ЛУЧКА. Діяльність бібліотечної комісії катеринославської “Просвіти” на початку ХХ ст. (1905–1915 рр.) ... 86-92

Ева ВУЙЦІК. Книжковий абонемент “Лектор” Станіслава Левицького у Львові (1915–1928 рр.) ... 93-103

Олег ШИЛЮК. Бібліотечна справа на Буковині в 40-х роках ХХ століття ... 104-111

Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Бібліотека Вроцлавського університету (історія і сучасний стан) ... 112-122

Настасія ЗАГОРОДНА. Науково-дослідницька робота Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету у ХХІ ст. ... 123-128

Марина БОБРОВА. Рукописне зібрання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: проблеми зберігання та використання ... 129-135

Галина СОЛОІДЕНКО. Роль Національної бібліотеки України імені В. Вернадського в організації взаємодії бібліотек, діяльності асоціацій та самоправних організацій ... 136-145

Тетяна НОВАЛЬСЬКА. Бібліотечне читачезнавство як складова спеціального бібліотекознавства ... 146-152

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Людмила ТРАЧУК. Електронні бібліографічні ресурси на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів України ... 153-166

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Дмитро ТАРАСОВ. Інформатизація Науково-технічної бібліотеки Національного університету “Львівська політехніка” ... 167-176

Наталія БЕРЬОЗКІНА, Оксана ДРОЗД. Створення та використання електронних інформаційних ресурсів ЦНБ НАН Білорусі ... 177-182

Олена БАБІЧЕВА. Використання нових технологій у бібліотечно-інформаційній практиці: з досвіду роботи Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна ... 183-187

Jadwiga WOŹNIAK-KASPEREK. Bibliography 2.0: a short-lived trend or an established model? ... 188-194

ПОВІДОМЛЕННЯ

Едвард РУЖИЦЬКИЙ. До історії бібліотеки Львівського кафедрального костелу латинського обряду ... 195-199

Рима ЦІЦЕНЄНЕ. Дослідження Владаса Дрьоми з книжкового мистецтва у Великому князівстві Литовському ... 200-205

Протоієрей Юрій МИЦИК. Спогади про Федора Максименка ... 206-213

Йоліта СТЕПОНАЙТЕНЕ. Критерії добору документів для створення віртуальної бібліотеки. Досвід Національної бібліотеки Литви ... 214-217

Марина КОСТЕНКО. Бібліометричний аналіз потоку книг як напрямок книгознавчих досліджень (на прикладі художньої літератури 2005–2006 рр.) ... 218-224

Ірина ЦВІРКУН. Трансформація ролі науково-методичного керівництва на сучасному етапі розвитку бібліотеки ... 225-229

Алла КРИВА, Валентина ПЕРЕЛИГІНА. Бібліотека Національного університету водного господарства і природокористування як інформаційно-науковий центр ... 230-234

Ольга ЄПІФАНОВА. Роль веб-сайту в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля ... 235-239

Вікторія ЖУК. Вивчення історії розвитку та сучасного стану Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені І. Франка студентами Рівненського гуманітарного університету ... 240-245

Засідання Львівського зонального методичного об’єднання ... 246-248

Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка у 2008 – 2009 рр. ... 249ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

Випуск 4

Адреса редакційної колегії:

ЛНУ ім. Івана Франка

Наукова бібліотека

вул. М. Драгоманова, 5

79601, м. Львів, МСП, Україна

тел. (032) 239-43-59

тел./факс (0322) 75-60-01

Address of Editorial board:

Ivan Franko National University of Lviv

Scientific Library

5, Drahomanov Str.

79601, Lviv Ukraine

tel. (032) 239-43-59

tel./fax (0322) 75-60-01

ел. пошта: libf@libr.franko.lviv.ua

www.lnu.edu.ua/library

Відповідальні за випуск В. Кметь, О. Седляр

Редактори Г. Матис та І. Петрій

Комп’ютерна верстка О. Янів

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наклад 100 прим.

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок