DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” >

Випуск 3

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип. 3. – Львів, 2008. – 368 с. (Заснований у 2005 р.)

Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, Library Studies and Information Technologies. – Issue 3. – Lviv. – 2008. – 368 p. (Founded in 2005.)ЗМІСТ

Василь КМЕТЬ. Наукова бібліотека Університету у перспективі 400-річчя ... 3-8

КНИГОЗНАВСТВО

Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ. Проблема походження готичного письма ... 9-20

Йоанна КЛИШ. Книга земських і шляхетських гербів Еразма Камина, познанського золотаря XVI ст. з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка ... 21-30

Наталія БОНДАР. Провенієнції віленських видань Євангелія 1575 та 1600 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як джерело історико-книгознавчих досліджень ... 31-37

Марія ГОЛУБ. Євангеліє тетр 1601 року зі збірки Музею мистецтва давньої української книги Львівської галереї мистецтв ... 38-44

Аляксандр СУША. Книжкова спадщина Ігнатія Кульчинського ... 45-64

Галина РУСИНСЬКА-ҐЄРТИХ. Друкарня, книгарня і бібліотека у структурі Львівського університету ... 65-75

Олександр СЕДЛЯР. Видавнича діяльність товариства “Галицько-руська матиця” (1848–1870) ... 76-115

Богдан ЯКИМОВИЧ. Видавнича діяльність Івана Франка: ad fontes ... 116-144

Таїсія КІВШАР. Книгознавча концепція Левка Биковського подебрадського періоду (1922–1923) ... 145-156

Галина КОВАЛЬЧУК. Співпраця Сергія Єфремова з книгознавчими установами та організаціями (20-ті роки ХХ ст.) ... 157-163

Наталія ДЕМЧУК. Синкретична природа теорії бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна) ... 164-179

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Людмила ЛУЧКА. Бібліотеки Катеринославської губернії початку ХХ ст.: історія формування та розвиток (за “Материалами по истории народных библиотек городов и земств России”) ... 180-190

Ольга КОЛОСОВСЬКА. “Нагорода за кривду” чи “сповнення обов’язку”: бібліотечна діяльність Богдана Барвінського (1908–1947) ... 191-199

Ірина МАКЕЄВА. Кадри бібліотек вищих шкіл як об’єкт вивчення (на прикладі Дніпропетровського регіону) ... 200-208

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Рената САМОТИЙ. Науково-видавничі досягнення українських учених Львівської політехніки: бібліографічний аспект (середина ХІХ – початок ХХ ст.) ... 209-218

Оксана ВАЦЕБА. Бібліографічний огляд дисертаційних досліджень з історії вітчизняної фізичної культури і спорту ... 219-228

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Гравійовані ікони зі збірки Володимира Вуйцика у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка ... 229-237

Марія ТИМОЧКО. Листи Михайла Головащенка до Івана Смолія ... 238-261

ПОВІДОМЛЕННЯ

Маріола ВАЛЬЧАК-МИКОЛАЙЧАКОВА. Кириличні рукописи у фондах бібліотек Познані та околиці ... 262-267

Іван СВАРНИК. Міщанські ґмерки в актах Львівського магістрату ХVI ст. ... 268-277

Марія ТРЕГУБ. До питання видання покажчика архівних матеріалів біографічного словника І.О. Левицького (з рукописних фондів ЛННБ України ім. В. Стефаника) ... 278-288

Наталія ДЕМЧУК, Оксана РОМАНЮК. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників ... 289-301

Маріанна МОВНА. Книга Олекси Горбача “Арґо в Україні” як джерело вивчення львівської говірки першої третини ХХ ст. ... 302-307

Наталія БЕРЬОЗКІНА. Особливості формування фондів наукових бібліотек (на прикладі ЦНБ НАН Білорусі) ... 308-312

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ

Ольга КРОВИЦЬКА. “Русалка Дністрова”. Книга І. Репринтне відтворення першодруку 1837 р. Львів, 2007. 4*+ХХ+136 с.; Книга ІІ. Науково-критичне видання. Львів, 2007. 4*+ХХ+136+168* с. ... 313-314

Богдан ЯКИМОВИЧ. Пам’ятки: Археографічний щорічник / Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства / Ред. колегія: Матяш І.Б. (гол. ред.), Войцехівська І.Н., Дубровіна Л.А. та ін. Київ, 2007. № 7. 450 с. ... 315-317

Михайло КРІЛЬ. Вадим Ададуров. “Наполеоніда” на сході Європи: уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття. Львів: Вид-во УКУ, 2007. 560 с. ... 318-321

Степан КАЧАРАБА. Михайло Кріль. Історія Словаччини. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 264 с. ... 322-324

Ольга КРОВИЦЬКА. Ю. О. Карпенко, М. Р. Мельник. Літературна ономастика Ліни Костенко. Одеса: Астропринт, 2004. 216 с. ... 325-329

Лариса МЕЛЬНИК. Адальберт Ерделі: Альбом / Авт.-упоряд. А. М. Ковач. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2007. 380 с.: іл. ... 330-333

Володимир БІЛЕЦЬКИЙ. Видання українського культурологічного центру Донецька та Донецького відділення НТШ ... 334-343

Мирослава КОЛОДІЙ. Ґетеана у Науковій бібліотеціі Львівського національного університету імені Івана Франка ...... 344-348

Засідання Львівського зонального методичного об’єднання ... 349-352

Хроніка заходів, присвячених 400-літньому ювілею Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка ... 353-361ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

Випуск 3

Адреса редакційної колегії:

ЛНУ ім. Івана Франка

Наукова бібліотека

вул. М. Драгоманова, 5

79601, м. Львів, МСП, Україна

тел. (032) 239-43-59

тел./факс (0322) 75-60-01

Address of Editorial board:

Ivan Franko National University of Lviv

Scientific Library

5, Drahomanov Str.

79601, Lviv Ukraine

tel. (032) 239-43-59

tel./fax (0322) 75-60-01

Відповідальні за випуск В. Кметь, О. Седляр

Редактори Г. Матис та І. Петрій

Комп’ютерна верстка О. Янів

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 30 жовтня 2008 р.

Наклад 100 прим.

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2008

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок