DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія історична >

Випуск 34

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія історична. — Випуск 34. — Львів, 1999. — 576 c.

До збірника включено статті, повідомлення, огляди та рецензії з актуальних проблем української і зарубіжної історії та етнографії. У науковий обіг вводиться чимало невідомих або ж маловживаних джерельних матеріалів. Видається з нагоди 70-річчя професора Степана Арсентійовича Макарчука. Для викладачів, науковців, студентів.

Видається з нагоди 70-річчя професора Степана Арсентійовича Макарчука. Для викладачів, науковців, студентів.

ЗМІСТ

До 70-річчя професора Степана Макарчука

Костянтин КОНДРАТЮК. Життя як довга нива … 11-20

Роман СІЛЕЦЬКИЙ. Бібліографія праць Степана Макарчука … 21-34

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Микола ПЕЛЕЩИШИН. Про перехідний період між археологічною та писемною давньою історією України (постановка питання) … 37-41

Олександр БАНДРОВСЬКИЙ Грецький міф: методи історичного дослідження та особливості інтерпретації … 43-54

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Візантія і мистецька культура княжої України: моделі взаємовідносин … 55-72

Кирило ОРЛОВ Тверське князівство в системі міжнародних відносин країн Східної Європи у 30-40-х роках ХIV ст. … 73-80

Павел ЮСЯК. Оточення князя Владислава Опольчика в період його правління на Русі (1372-1379) … 81-93

Юрій ЗАЗУЛЯК. Veri et perpetui terrarum Russie heredes: шляхи легітимації прав на земельну власність серед руської шляхти в середині XV ст. … 95-107

Олексій ВІННИЧЕНКО. Інститут сеймикового маршалка в Руському і Белзькому воєводствах останньої чверті XVI – першої половини XVII ст. … 109-121

Микола КРИКУН. Турецький похід у Правобережну Україну 1674 року … 123-164

Роман СИРОТА. Питання історії Боснії і Герцеговини XVIII – початку XX століть у сучасній англо-американській історіографії … 165-181

Оксана МАЛАНЧУК-РИБАК. Права жінок у контексті суспільно-правової культури Галичини XIX – початку XX ст. … 183-197

Остап СЕРЕДА. Національна свідомість і політична програма ранніх народовців у Східній Галичині (1861-1867) … 199-214

Тамара ПОЛЕЩУК. Російська громадська думка та український культурно-національний рух (1863-1876) … 215-230

Олена АРКУША, Мар'ян МУДРИЙ. Русофільство в Галичині в середині XIX – на початку XX ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд … 231-268

Наталя КОПІЕЛЄВА. Діяльність Галицької Крайової шкільної ради стосовно української народної освіти в 1873-1914 роках … 269-276

Казімєж КАРОЛЬЧАК. Вплив власників нерухомості на політику Краківської міської Ради (злам ХТХ-ХХ ст.) … 277-288

Володимир КАЧМАР. Суспільно-політичне відлуння сецесії українських студентів з Львівського університету в грудні 1901 року … 289-299

Зоя БАРАН. Українське питання в публіцистичній :спадщині Яна Бодуена де Куртене … 301-307

Ірина МАЦЕВКО. Російський неославізм в оцінці галицьких національних демократів (1908-1914) … 309-316

Василь РАСЕВИЧ. Діяльність українських політичних організацій у Відні під час Першої світової війни … 317-330

Іван ПАТЕР. Союз визволення України: заснування, політична платформа та орієнтація … 331-339

Іван ВАСЮТА. Перегрупування в західноукраїнському національному русі в перші роки по анексії Східної Галичини (1923-1926) … 341-354

Роман ЛАВРЕЦЬКИИ. Наукова та педагогічна діяльність працівників кафедри історії освіти та шкільництва Львівського університету (1924-1939) … 355-360

Степан МАКАРЧУК. Нищення населення на Волині в часи війни (1941-1945) … 361-382

Ольга БАНДРОВСЬКА. Становлення академічної культури XX ст. і проблеми постмодернізму … 383-391

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Роман ШУСТ. Монетні скарби у фондах Волинського краєзнавчого музею … 395-405

Петро КУЛАКОВСЬКИЙ. До історії стосунків реєстрових козаків і прикордонних старост у 1578-1583 роках … 407-423

Ігор СКОЧИЛЯС. Акти духовних судів українських церковних установ ХУП-ХУПІ ст. (За матеріалами виїзних засідань єпископсько-консисторського суду Львівської єпархії 1700-1725 років) … 425-438

Ігор ЛИЛЬО. Економічне становище міської служби Львова у 1730-1750 роках … 439-447

Вадим АДАДУРОВ. Наполеон і Галичина: встановлення французького тимчасового протекторату в 1809 році … 449-465

Андрій КОЗИЦЬКИЙ. Українські краєзнавчі музеї Галичини в міжвоєнний період … 467-477

Степан КАЧАРАБА. Польське еміграційне товариство у Львові (1927-1939). … 479-485

Марія ЛЮЗНЯК Поширення української книги товариством "Просвіта" на Лемківщині у 30-х роках XX ст. … 487-493

Роман СІЛЕЦЬКИЙ. До питання про відкрите вогнище як опалювальний пристрій народного житла на Правобережному Поліссі … 495-500

Михайло ГЛУШКО. Бовкун як етнокультурний феномен українців … 501-516

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Микола ПЕЛЕЩИШИН. "В.Д. Баран. Давні слов'яни. Київ: Видавничий Дім Альтернативи, 1998. 335 с, іл." … 519-523

Ольга ЩОДРА. "Боплан і Україна. Збірник наукових праць / Редакційна колегія: М. Вавричин, О. Голько, Я. Дашкевич, А.Б. Перналь. Львів, 1998. 318 с." … 524-526

Микола КРИКУН. "Michał Kulecki. Wygnańcy ze Wschodu: Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Wydawnictwo DIG, 1997. 237 s." ... 527-531

Олексій СУХИЙ. "Michał Mazur. Neudorf-Polminowice. Współżycie narodowości na Ziemi Drohobyckiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 216 s." ... 532-534

Степан МАКАРЧУК. "Ludwik Mroczka. Spór o Galicję Wschodnią (1914-1923). –Kraków: WSP, 1998. 224 s." ... 535-542

Ярослав НЕСЦЬОРУК. "Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów / Pod red. S. Stępnia. Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, 1998. T. 1. Cz. 1: lata 1917-1939. 336 s." ... 543-545

Степан КАЧАРАБА. "Andrzej A. Zięba. Ukraińcy w Kanadzie wobec Polaków i Polski (1914-1939). Kraków: Księgarnia Akademicka, 1998. 404 s." ... 546-548

Роман СИРОТА. "British Foreign Office Files on Ukraine and Ukrainians, 1917-1948. With supplementary files from the War Office, the Cabinet Office and the Empire Marketing Board / Ed. by J.V. Koshiv. Edmonton: University of Alberta, Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1997. Research Report No 60. XII + 293 p." … 549-555

Оксана МАЛАНЧУК-РИБАК. "Мілена Рудницька. Статті. Листи. Документи / Упоряд. М. Дядюк. Львів, 1998. 843 с." … 556-557

Наталя ЛЕШКОВИЧ. "Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Дніпропетровськ: Промінь, 1997. Вип. 1. 538 с." … 558-561

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Олексій СУХИЙ. Інформація про захист кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 04.04.11 при історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка за період з вересня.1996 р. до лютого 1999 р. … 565-570

Відомості про авторів … 571-573


Редакційна колегія:

проф., д-р іст. наук Микола Крикун (головний редактор)

доц., канд. іст. наук Мар'ян Мудрий (заст. головного редактора)

асист., канд. іст. наук Роман Сирота (відповідальний секретар)

проф., д-р іст. наук Леонід Зашкільняк

проф., д-р іст. наук Костянтин Кондратюк

проф.і д-р іст. наук Степан Макарчук

проф., д-р іст. наук Михайло Швагуляк

доц., канд. іст. наук Роман Шуст

Адреса редакційної колеги:

290602 Львів, вул. Університетська, 1.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Історичний факультет. тел. 74-13-26.

Художнє оформлення: Федір Лукавий

Макет: Ганна Сумик, Майя Яковенко

Набір: Леся Антонів, Оксана Дмитерко, Софія Кішко, Валентина Лебединська, Михайло Шиманський

Підписано до друку 11.11.99

Тираж 500 прим.

© Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок