DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Філософські науки” >

Випуск 5

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. – Вип. 5. – Львів, 2003. – 555 с.

Visnyk of Lviv University. Series: Philosophical sci. 2003. Vol. 5. 555 p.

ЗМІСТ

ФІЛОСОФІЯ

Василь Лисий. Геґель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного і практичного  

Володимир Мельник. Наука та гуманістичні виміри цивілізаційного процесу

Анатолій Карась. Громадянське суспільство з погляду консерватора і революціо-нера: полеміка про свободу і рівність між Е. Берком і Т. Пейном

Тимофій Мокренко. „Догматичний суд над філософією”: С. Булгаков, П. Фло-ренський, В. Ерн і їхнє ставлення до геґелівської філософії |

Марія Альчук. Відродження риторики в національному університеті

Ірина Добропас. Постфемінізм у контексті постмодернізму

Надія Гапон. Гендерний “ландшафт” античного тексту: прочитуючи Фуко

Андрій Наконечний. Проблема свободи у творчості М. Міхновського

Уляна Хамар. Іван Франко про суб’єктивні чинники становлення й утвердження нації

Тетяна Гайналь. Відношення людини до природи в історико-філософській традиції

Наталія Городецька. “Ареопагітики” і духовна традиція Княжої Руси

Олена Гунька. Міф і комунікативна функція філософії

Вікторія Логвиненко. Значення Берестейської унії в контексті захисту національних прав українського народу

Лариса Лойко. Національно-культурні товариства як форма організації та представництва інтересів етнічних громад 

Ореста Лосик. Аспекти постмодерністської свободи в ліберальній фiлософії Р. Арона (на прикладі “Есею про свободи”)

Оксана Маліновська. Демократія чи ліберальна пермісивність? Аналіз суспільних ідей Ж. Марітена 

Людмила Остапчук. Проблеми глобалізаційних процесів у сучасному техногенному суспільстві  

Ярина Петрук. Концепція смислу буття та людського призначення у творі Г. Костельника “Пісня Богові”  

Михайло Пігош. Ісихазм у творчості Паїсія Величковського

Оксана Свіжович. Проблема екзистенційного виміру буття людини у творчості Лесі Українки

Людмила Слободянюк. Цілісність свободи та відкритість можливостей

Людмила Харченко. Міфотворчість як дієвий чинник суспільно-політичного життя

Олександра Шикула. Проблема зовнішньої і внутрішньої краси у творах Григорія Сковороди

Тетяна Янчинська. Філософія комунікації в дискурсі ідентичності

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Анатолій Яртись. Українська національна ідея в науково-теоретичній спадщині та громадсько-політичній діяльності Миколи Міхновського

Валерій Стеценко. Християнські джерела політичної культури Київської Русі

Андрій Васьків. Українська Греко-Католицька церква в інфраструктурі сучасного соціального життя

Ольга Ліщинська-Милян. Релігійний аспект культури в європейській філософській думці ХХ століття 

Тарас Грибков. Містичні вчення в середньовічному християнстві

Оксана Гук. Сутність людини в українській філософській антропології першої половини двадцятого століття

Галина Гучко. Ренесанс в Україні та Кирило-Мефодіївська традиція

Ірина Кодлубай. До проблеми наявності у світогляді скіфів філософського мислення 

Ольга Папіж. Осмислення чоловічого та жіночого в сучасній цивілізації

Оксана Пашук. Відображення духовності українського народу у кантаті М. В. Лисенка “Радуйся ниво неполитая”

Наталія Полева. Концепція людини та історії у творах Карла Ясперса

Лілія Фльорко. Самотність як характеристика людського буття

Тетяна Ярошенко. Проблема страждання в історико-культурній традиції 

ПОЛІТОЛОГІЯ

Анатолій Романюк. Християнська демократія: стан та розвиток у ХХ столітті

Лідія Леонтьєва. Інформаційно-психологічний вплив у політичних процесах  

Любомира Мандзій. Політичні еліти постсоціалістичних країн:проблеми методології дослідження

Федір Медвідь. Українська національна ідея в контексті релігійно-духовного життя періоду політичної модернізації

Hіна Ржевська. Свобода як необхідна умова існування громади

Любов Старецька. Соціокультурні виміри політичних трансформацій на рубежі століть у Східній Європі

Юрій Шведа. Стан розвитку теорії політичних партій та партійних систем в Україні

Мар’яна Здоровега-Грицак. Українознавчі проблеми в теоретичній і практичній діяльності Лонґина Цегельського

Василь Климончук. Особливості визначення критеріїв політичних цінностей 

Вадим Маркітантов. Регіональна політична еліта у час виборчої кампанії

Марія Оліщук. Поняття свободи в політичній філософії та філософії права Й. Г. Фіхте

Павло Скотний. Україна в Європейському союзі – міф чи реальність

Артур Яременко. Політичне рішення: співвідношення теоретичного та практичного аспектів аналізу

ПСИХОЛОГІЯ

Софія Грабовська, Олександра Левкова. Споживацька мотивація:психологічний ракурс 

Іван Баклицький. Етноцентричні установки студентської молоді   .

Інна Галецька. Самоефективність у структурі соціально-психологічної адаптації

Христина Василькевич. Прочитання експресії обличчя як психологічна проблема 

Наталія Жигайло. Формування національної самосвідомості та гідності як ціннісних рис особистості  

Галина Католик. Розвиток дитячої обдарованості на матеріалі аналізу навчальних систем Львівської області  

Тетяна Партико. Психологічні нариси з дитячої автономії

Надія Булка. Специфіка застосування арт-технік у психодіагностичній і психокорекційній роботі з дітьми  

Тетяна Вишневська. Формування вольової поведінки дошкільника як необхідна умова успішності реалізації свободи вибору

Жанна Вірна. Професійний досвід: особистісні резерви мотиваційної cаморегуляції  

Ірина Вітенко. Професійна підготовка лікаря загальної практики, як психолого-педагогічна проблема 

Галина Воробель. Свобода волі як психологічна проблема

Вікторія Гупаловська. Динаміка самореалiзацiї особистостi  

Олег Лозинський. Психосемантичні аспекти політичної ідентичності 

Галина Михальчишин. Експериментальна діяльність М. Кройца у Львівсько-варшавській філософській школі   

Наталія Пилат. Особливості формування соціальної ідентичності в студентської молоді  

Дана Ясакова. Погляд дитини на проблеми алкогольної залежності в родині 

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок