DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 257 (CCLVII). Праці Філологічної секції

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання


Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові

Редактор Тому:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ


ЗМІСТ

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Ярослава МЕЛЬНИК. Апокрифи і література Київської Руси … 7-20

Назар ФЕДОРАК. Книжність, література та хрещення Руси в рецепції західної медієвістики … 21-44

Богдана КРИСА. Українські ранньобарокові вірші: парадигма книжности … 45-53

Ростислав ЧОПИК. Від Сковороди до Шевченка (Спроба наскрізного сюжету) … 54-70

Микола БОНДАР. Йоганн-Вольфґанґ Ґете й Іван Франко: нововстановлені сторінки творчої рецепції … 71-93

Марія ВАЛЬО. Універсум бібліографічної спадщини Івана Франка … 94-133

Микола ЛЕГКИЙ. Іван Франко та В'ячеслав Будзиновський: штрихи до взаємин на тлі доби … 134-146

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. У руслі сецесійности (Синтез мистецтв у новелістиці Михайла Яцкова) … 147-174

Лілія СИРОТА. Західноукраїнський літературний футуризм початку 1920-х років (За матеріалами журналу "Будяк" (1921-1923) … 175-192

Яна ПАРТОЛА. Історична драматургія Гната Хоткевича — неосвоєний материк українського театру … 193-208

Тамара КАСЬЯНЕНКО. Жанрово-стильові модифікації прози Івана Зубенка … 209-228

Тарас САЛИГА. Жанрово-стильові та ідейно-естетичні параметри творчости Богдана Стельмаха … 229-247

ІНОЗЕМНА ЛІТЕРАТУРА

Роман ЯРЕМКО. Концепція імпліцитного автора та її теоретичні модифікації у західному літературознавства другої половини XX століття … 248-256

Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА. Наратор як втілення інтерсуб'єктивности у матерії художнього тексту … 257-268

Марія ГАБЛЕВИЧ. Світоглядні аспекти творчости Шекспіра початку 1590-х років (За матеріалами п'єси "Король Едвард III") … 269-297

Світлана МАЦЕНКА. Поетика взаємодії: новела Едуарда Меріке "Моцарт у дорозі до Праги" та оповідання Петера Гертлінґа "Дитйна-експонат. У дорозі з родиною Моцарта" … 298-303

Нонна КОПИСТЯНСЬКА. Ретроспекція як новаторський прорив у драматургії. Генрік Ібсен … 304-318

Ярема КРАВЕЦЬ. Поезія Тараса Шевченка у літературознавчих дослідженнях і перекладах Ежена Ґільвіка (історичний аспект проблеми) … 319-330

Людмила ПОПОВИЧ. Іван Франко і сербська література … 331-343

Ірина СЕНЧУК. Принцип опозицій й теорія спіралеподібности у філософсько-поетичній системі Вільяма Батлера Єйтса "Візія" … 344-354

Марта ТСОМПАНІС. "Достойно є" та "Марія Нефелі" — два філософські обличчя Одіссеаса Елітіса … 355-364

Тимофій ГАВРИЛІВ. Концепція інтегрального "я" в автобіографічній трилогії Еліаса Канетті … 365-382

Діана МЕЛЬНИК. Мовне конституювання ідентичности у романі Інґеборґ Бахман "Маліна" … 383-390

Наталія МОЧЕРНЮК. Проза Макса Фріша: експериментальність крізь призму екзистенційної проблематики … 391-400

Оксана ЛЕВИЦЬКА. Простір природи у поетиці роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта" … 401-412

Марта КОВАЛЬ. Філософія екзистенційної історії в романі Річарда Паверса "Час нашого співу" … 413-419

Катерина РУДНИЦЬКА-ШРЕЙ. Від шолома до подушки: драматургія провалу обряду в "Коріолані" … 420-431

МОВОЗНАВСТВО

Ольга РИМ'ЯК. Українські граматики XVI — початку XXI століть: категорія перехідности/неперехідности дієслова … 432-460

Дмитро ГРИНЧИШИН. "Книжиця дла господарства" — почаївська пам'ятка 1788 року … 461-504

Андрій ДАНИЛЕНКО. Формування нової української літературної мови: з історії неоголошеного змагання Правобережної і Лівобережної України XVIII століття … 505-535

Михайло ЛЕСІВ. Особливості мови і стилю українських церковних пісень … 536-559

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

Оксана ДЗЕРА. Множинність перекладацьких підходів до відтворення біблійних інтекстів Франкового "Прологу" до поеми "Мойсей" … 560-571

Ірина УШТАН. Соловецькі переклади Миколи Зерова (на матеріалі епістолярної спадщини) … 572-580

Роксолана ЗОРІВЧАК. Кочурознавство початку XXI віку (До сторіччя від народження Майстра — дійсного члена НТШ) … 581-588

МАТЕРІАЛИ

Текстологічні уваги до листування Тараса Шевченка. — Віктор ДУДКО … 591-608

Фактичні помилки у Франковому "Нарисі історії українсько-руської літератури до 1890 p.": проблеми коментування. — Віктор ДУДКО … 609-622

Причинки до історії взаємин Івана і Тараса Франків з Олексою Коваленком. — Наталія ТИХОЛОЗ … 623-651

Про вірш Михайля Семенка "Настрій". — Микола СУЛИМА … 652-654

Листи Всеволода Ганцова до львівських учених: Всеволод Ганцов — Кирилові Студинському. — Уляна ЄДЛІНСЬКА ... 655-659

Всеволод Ганцов — Лідії Коць-Григорчук. — Лідія КОЦЬ-ГРИГОРЧУК … 660-693

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Марія КРУПА. "Любов Струганець. Динаміка лексичних норм української літературної мови XX століття. — Тернопіль: Астон, 2002. — 352 с." … 697-702

Ігор КОЗЛИК. "Євген Нахлік. Доля — Los — Судьба: Шевченко і польські та російські романтики / HAH України. Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка. — Львів, 2003. — 568 с. — (Серія "Літературознавчі студії", вип. 8)" … 702-707

Уляна ЄДЛІНСЬКА. "Діалектологічні студії 1-7. — Львів: Інститут українознавства ім. Крип'якевича НАНУ, 2003-2008" ... 707-711

Олесь ФЕДОРУК. "...Віддати зумієм себе Україні": Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / Вступ. ст., археограф. передм., упоряд., комент., приміт., підгот. текстів, покажчики, додатки, добір ілюстр. матеріалу С.С. Кіраля. — Київ; Нью-Йорк, 2004. — 520 с." … 712-715

Дмитро БУЧКО. "М.Л. Худаш. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (відапелятивні утворення). — Львів: Інститут народознавства HAH України, 2006. — 452 с." … 715-718

Валерій КОРНІЙЧУК. "Клим'юк Юрій. Лірика Івана Франка як система жанрів.— Чернівці: Рута, 2006. — 406 с." … 719-724

Світлана ЛУЦАК. "Мельник Ярослава. Іван Франко й biblia apocrypha. — Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2006. — 512 с." … 724-729

Ростислав ПИЛИПЧУК. "Вільшина Остап. Я — син вільного роду: Поезії, публіцистика, літературна критика / Упорядкування, вступна стаття і примітки Богдана Мельничука. — Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2006. — 168 с." … 729-750

Ганна ХАРЧЕНКО. "Євген Баран. Навздогін дев'яностим... Проза бібліофіла. — Івано-Франківськ: Тіповіт, 2006. — 200 с. — (Серія "Інша критика") … 750-753

Мирослав ТРОФИМУК. "Гусовський М. Пісня про зубра. Поема. На латинській та українській мовах / Переклад з латинської А. Содомори. Коментарі І. Сварника. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — 126 с., іл." … 753-761

Мирослав ТРОФИМУК-МОЛОДШИЙ. "А. Содомора, М. Домбровський, А. Кісь. Anno Domini. Року Божого: Латинські написи Львова / Автор проекту Василь Ґабор. — Львів: ЛА "Піраміда", 2008. — 288 с." … 761-763

Ірина ЯРЕМЧУК-РОЗДОЛЬСЬКА. "Мафтин Н. В. Західноукраїнська та еміграційна проза 20-30-х років XX століття: парадигма реконкісти: Монографія. — Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. — 356 с." … 764-767

Список ілюстрацій … 768

Зміст українською мовою … 769-771

Зміст англійською мовою … 772-775


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. ССLVII

Праці Філологічної секції

Редактор Тому:

Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Редакційна колегія:

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, Роксоляна ЗОРІВЧАК, Олег КУПЧИНСЬКИЙ, Ярослава МЕЛЬНИК, Леонід РУДНИЦЬКИЙ, Олександра СЕРБЕНСЬКА, Наталія ХОБЗЕЙ

Підписано до друку: 30.09.2009

Літературні редактори: Ігор Гринда, Галина Остюк, Олександра Савула

Тираж 350 прим.

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 2009

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок