DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Філософські науки” >

Випуск 6

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. - Вип. 6. - Львів, 2004. - 284 с.

Висвітлено актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, проаналізовано його місце та значення для становлення громадянського суспільства, сучасного державотворчого процесу в Україні.

Visnyk of Lviv University. Series: Philosophical sci. 2004. Vol. 6. 284 p.

The actual philosophical, politological, culturological, psychological problems of the development of the spiritual world of a person are enlightened in the articles in Visnyk, its place and importance for formation of civil society of modern state formation process in Ukraine are analysed.

http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/Visnyk/Visnyk6/zmist.htm

ЗМІСТ

ФІЛОСОФІЯ

Василь Лисий. Гегель про діалектику як культуру мислення

Людмила Рижак. Система освіти в Україні та її перспективи: філософський аналіз

Неллі Карамишева. Природне та штучне як властивості креативних об’єктів

Євген Суліма. Глобальне суспільство: держави,  транснаціональні зв’язки та нова роль людини

Володимир Мельник. Науково-технічна раціональність в соціокультурному контексті

Ігор Дуцяк. Виявлення  відношень між двома множинами на підставі відношень кожної з них до третьої множини

Надія Гапон. Проблематика ґендеру у вітчизняній історії філософії  90-х років ХХ сторіччя

Віра Мовчан. Феномен повчальності в українській екзистенціальній філософії

Віктор Петрушенко. Когнітивнa ситуація, знання та його чинники:  сучасні тенденції

Юрій Дмитрієнко. Категорія «правовий стан»: проблема методологічно-правового (філософсько-правового) статусу

Тимофій Мотренко. Гегелівські ідеї в російській філософії права і філософії історії другої половини ХIХ ст.

Андрій Парубій. Структура міфологічного способу мислення та її відображення в пізнанні

Вікторія Логвиненко. Проблема духовно-національного самозбереження українського народу у творчості Івана Вишенського

Ростислав Процюк. Релігійна ідентичність нації як чинник становлення громадянського суспільства

Ростислав Якуц. Інтенціональність, ритм та семантика в комунікації

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Ольга Сінькевич. Становлення нової цивілізації та його соціокультурні наслідки

Тетяна Ярошенко. Страждання як сучасна проблема  філософсько-гуманітарного знання

Олег Мальчевський. Особливості дослідження питань взаємовпливу національної та конфесійної свідомості в українській історіософській думці ХVІ-першої половини ХVІІ ст.

Олег Руденко. Естетичні погляди на сакральне мистецтво  В. Дідушицького

ПОЛІТОЛОГІЯ

Валерій Денисенко. Проблема визначення предмета політичної науки

Лідія Лєонтьєва. Маніпулювання: проблеми дослідження

Валерій Веремчук. Суть, структура та ознаки національного інтересу

Юрій Савко. Громадські організації та їх вплив на суспільно-політичний процес сучасної України

Микола Буник. Моделювання міжнародного громадянського суспільства на прикладі НГО

Ігор Мельник. Національне питання в СРСР (дискусії на межі 1980–90 рр.)

ПСИХОЛОГІЯ

Іван Баклицький. Особистісні характеристики і успішність навчальної діяльності студентів психологів

Інна Галецька. Проблема людини і світу  в екзистенційно-феноменологічних концепціях здоров’я

Марина Кліманська. Соціальне утриманство як життєва стратегія особистості

İрина Брийовська. Кросс-культурний аналіз ціннісних орієнтацій працівників підприємств

Мар’яна Карпа. Дитяча неповносправність: проблема психосоціального впливу на здорових дітей у сім’ї

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок