DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 240 (CCXL). Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактор Тому:
Олег Купчинський


ЗМІСТ

СТАТТІ

Джерелознавство. Археографія

Микола ЖАРКИХ. Трактат Михалона Литвина 1615 року як соціальна утопія та історичне джерело … 7-42

Олена РУСИНА. Василь Никольський — невідомий книжник XVI століття і його творчість … 43-52

Юрій ОВСІНСЬКИЙ. Книги розпоряджень Міхала Жевуського адміністрації маєтків у Подільському і Волинському воєводствах (30-70-ті роки XVIII століття) … 53-71

Архівознавство. Історія установ

Леонід ТИМОШЕНКО. Радомишльський архів уніатських митрополитів … 72-85

Ніна ШЕСТАКОВА. Архів Історії унії 1596 року у фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові … 86-94

Владислав СТАФІЙЧУК. Проблема тяглости і наступности в структурі й діяльності Генеральної військової канцелярії: історіографічний аспект … 95-111

Ірина МАТЯШ. "Українська Старовина": спроба створення архівно-музейного часопису (3 історії архівної періодики в Україні) … 112-119

Нумізматика. Метрологія. Маркерування

Олександр ОГУЙ. Розвиток монетно-лічильної системи в Молдові та Буковині у XIV-XIX століттях: поліномінації в адаптивних терміносистемах … 120-132

Микола КРИКУН. Доля гетьманських інсиґній (клейнодів), вивезених Павлом Тетерею до Польщі в 1665 році … 133-157

Андрій КРИЖАНІВСЬКИЙ. Загадка руського грошика Владислава Опольського зі зображенням орла … 158-169

Сергій БІЛОПОЛЬСЬКИЙ, Андрій КРИЖАНІВСЬКИЙ, Володимир ШЛАПІНСЬКИЙ. Невідомий шестигрошик Яна Казимира і основні характеристики шостаків 1660-1663 років Львівського монетного двору … 170-175

Неля ГЕРАСИМЕНКО. З історії мір місткости і ваги на Волині і Наддніпрянщині в XIV-першій половині XVII століть … 176-186

Фаїна ПЕТРЯКОВА. Марки фарфорових виробів України кінця XVIII – початку XX століть (До питання створення каталогу марок) … 187-194

Генеалогія

Даріуш ДОМБРОВСЬКИЙ. Матримоніальна політика князя Лева Даниловича … 195-218

Андрій ПЛАХОНІН. Всеволодко Городенський: Василь Татищев і джерела до вивчення генеалогії Рюриковичів … 219-235

Володимир МАСЛІЙЧУК. "Шляхетськість" слобідсько-української козацької старшини другої половини XVII – XVIII століть (ономастика, геральдика, генеалогія) … 236-246

Ніна ШЕСТАКОВА. Родини Стрілецьких і Красовських у Львові другої половини XVII – початку XVIII століть … 247-254

Геральдика. Сфрагістика

Андрій ГРЕЧИЛО. Територіальні символи Галицько-Волинської держави другої половини XIII – початку XIV століть … 255-263

Ірина ПЕТРИЧЕНКО. До питання про запровадження міських гербів у Чернігівському намісництві у 80-х роках XVIII століття … 264-277

Ігор СИТИЙ. Печатки вищих церковних інституцій і монастирів Східної України XVI-XVIII століть. Спроба опису ... 278-283

Філігранологія

Ярослав ДАШКЕВИЧ. Філігранологія та завдання українського джерелознавства ... 284-332

Історична географія. Прозопографія

Володимир СОБЧУК. З історії землеволодінь шляхетських родів із княжими титулами у Південній Волині XV – першої половини XVII століть … 333-360

Анджей ҐІЛЬ. Церковна (парафіяльна) мережа Холмської православної єпархії на терені Белзького воєводства в XVI столітті … 361-375

Володимир ПРИШЛЯК. До питання про торговельні комунікації і митні системи українських земель першої половини ХVIII століття … 376-395

Юрій ЗАЗУЛЯК. Львівська конфедерація 1464 року: спроба прозопографічного дослідження її учасників … 396-415

Картознавство. Інтролігаторство

Уляна КРИШТАЛОВИЧ. Рукописні карти Галичини XVIII століття … 416-437

Олена ГАЛЬЧЕНКО. Оправи східнослов'янських рукописних книг і стародруків: спроба аналізу та опису … 438-456

Світлана ЗІНЧЕНКО. Найдавніші українські оправи книжок з блінтовим тисненням зі збірки Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника НАН України … 457-470

МАТЕРІАЛИ

З дипломатичного листування уряду Кримського ханства (друга половина XVI –початок XVIII століть). — Юрій МИЦИК … 473-502

Перепис Подільського козацького полку 1659 року. — Микола КРИКУН … 503-529

Недатований реєстр духовенства, церков і монастирів Львівської єпархії за владицтва Йосифа Шумлянського. — Ігор СКОЧИЛЯС … 530-589

Листи Романа Яросевича до Михайла Драгоманова (1888-1894 роки). — Марія ТРЕГУБ … 590-655

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Олег АНТОНОВИЧ. В'ячеслав Сенютович-Бережний — історик і дослідник допоміжних (спеціальних) історичних дисциплін. Матеріали до бібліографії праць … 659-664

Андрій ПОРТНОВ. Бібліографія наукової спадщини Володимира Пархоменка … 664-673

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Краєзнавчі дослідження Василя Лаби з історії сіл і міст Галичини. Матеріали до бібліографії праць … 673-690

Олексій ТОЛОЧКО. Ще раз про "Літопис Аскольда" (Дещо про міфи української текстології) … 690-701

Олег АНТОНОВИЧ. "Войтович Л. В. Князівські династії Східної Європи (кінець XI – початок XVI ст.). Склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. — Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича HAH України, 2000. — 649 с." … 702-706

Іван БІЛКУН. "Ф.Г. Туранли. Літописні твори М. Сена'ї та Г. Султана як історичне джерело / Науковий-редактор-Ярослав Дашкевич. — К., 2000. — 310 с." … 706-709

Леонтій ВОЙТОВИЧ. "Stanislaw А. Sroka. Genealogie Andegawenów węgierskich // Towarzystwo naukove "Societas Vistulana".— Kraków, 1999. — 94 s." … 710-711

Іван КУШНАРІВСЬКИЙ. Описи Лівобережної України кінця XVIII – початку XIX ст. Описово-статистичні джерела. IIІ. HAH України. Археографічна комісія. Інститут укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Укр. правнича фундація / Упоряд. Т.Б. Ананьева; редкол.: П.С. Сохань (відп. ред.), Г.В. Боряк, В.А. Смолій, Ф.П. Шевченко, Н.М. Яковенко. Коментарі: О.І. Гуржій, O.A. Куликова. — К.: Наук, думка, 1997. — 324 с." … 711-713

Сергій САВЧЕНКО. "Дніпропетровський історико-археографічний збірник. — Дніпропетровськ: Промінь, 1997. — Вип. 1. — 538 с." … 714-715

Віталій ТЕЛЬВАК. "Дрогобицький краєзнавчий збірник / Упоряд. Леонід Тимошенко. — Дрогобич, 1995. — Вип. 1. — 202 с.; / Відповід. редактор Тетяна Біленко. — Дрогобич, 1997. — Вип. 2. — 214 с.; / Відповід. редактор Леонід Тимошенко. — Дрогобич, 1998. — Вип. 3. — 350 с." … 715-719

Список ілюстрацій … 721-723

Зміст українською мовою … 725-727

Зміст англійською мовою … 728-730


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXL

Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін

Редактор тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Марія ТКАЧ

Коректори: Галина ОСТЮК, Олександра САВУЛА

Підписано до друку 30.11.2000

Тираж 350 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 2000

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок