DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Філологія” >

Випуск 44

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

В основу збірника лягли доповіді, виголошені на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції “Література в системі міждисциплінарних зв’язків” (Львів, 2006). Зібрані тут статті висвітлюють філософські виміри міждисциплінарних зв’язків, пошук нового інструментарію в гуманістиці, соціологічні, культурологічні, імагологічні, постколоніальні підходи в сучасному літературознавстві, проблеми перекладу літературних творів мовами інших знакових систем.

Призначено науковцям, педагогам, аспірантам і студентам.

The lectures that were delivered at All-Ukrainian conference soundly based on theory “Literature in the system of interdisciplinary ties” (Lviv, 2006) underlay the collection. The articles enlighten philosophic dimension of interdisciplinary ties, search for the new tools in humanities, sociological, culturological, imagological, postcolonial approaches in modern literary studies, problems of literary works translation, language of other sing system.

This collection is aimed at scholar, teachers, postgraduate students and students.


Випуск 44. — Частина 1. — Львів, 2008. — 316 с.

ЗМІСТ

Частина 1

МЕЖІ І ВІДКРИТІСТЬ ПОНЯТТЯ "ЛІТЕРАТУРА": ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СУЧАСНОСТІ

Нонна ШЛЯХОВА. Методологічні аспекти літературознавчого синтезу … 3-12

Олена ГАЛЕТА. Теорія літератури: у пошуках самовизначення … 13-21

Василь БУДНИЙ. Між дисциплінами: розширення контекстів літературознавчої галузі чи зміна статусу? … 22-31

Марія ЗУБРИЦЬКА. Теоретичні засади дискурсу гібридності з погляду рецептивної естетики … 32-40

Тарас ЛУЧУК. Гомілетика й герменевтика: Арістотель у давній українській літературі … 41-53

Тетяна ЛЕВЧЕНКО-КОМІСАРЕНКО. Проблема авторства та авторського статусу в царині гомілетики …54-60

Лілія ДЕМИДЮК. Концепція прамови у поезії Миколи Воробйова та філософії Мартіна Гайдеґґера …61-71

Мар’яна ГІРНЯК. Ігри з ідентичністю в романах Юрія Андруховича … 72-85

Олег ІЛЬНИЦЬКИЙ. Імперія як культурна категорія (до проблеми моделювання національних культур у російській імперії) … 86-90

Любомир СЕНИК. Біблія і притча: деякі аспекти літературної модифікації … 91-99

Юлія ТЕПЛА. Концепція ідейно-етичного естетизму Миколи Гнатишака: синтез чи еклектика? …100-108

ТЕКСТ МІЖ КУЛЬТУРАМИ

Олеся ПАЛІНСЬКА. Вербалізація сфери інтимного в умовах гібридної ідентичності: Ольга Кобилянська та її багатомовний світ … 109-116

Ірина ОЛІЙНИК. Інтердисциплінарність дослідження чи маргінес науки? (до питання літературознавчого статусу критики художнього перекладу) … 117-125

Ольга ДОВБУШ. Семіосфера як генератор інтра- та інтеркультурних перекладів … 126-133

Мар’яна ШАПОВАЛ. Система координат: типологія міжтекстової взаємодії та маркери інтертекстуальності … 134-140

Катерина ДАНИЛЮК. Проблема інтертекстуальності художнього твору (на прикладі повісті Ульріха Пленцдорфа “Нові страждання юного В.”) … 141-149

Оксана НИЧКО. Італійці в прозі Джона Стейнбека … 150-160

Наталія ЛІЩИНСЬКА. Замкнений чужий простір як тло моральної деградації особистості у філософсько-психологічному романі (Валерій Шевчук, Стефан Хвін, Вільям Ґолдінґ) … 161-169

Ірина АРЕНДАРЕНКО. Європейський імідж романтизованого Єгипту: на матеріалі англійської, французької, російської, української поезії та прози ХІХ століття … 170-177

Ольга ВОЗНЮК. Еміграційна візія іншого: теоретичний аспект … 178-184

ЛІТЕРАТУРНА ОНТОЛОГІЯ І ТРОПОЛОГІЯ

Наталя АСТРАХАН. Дуальність літературного твору в контексті проблеми наукового пізнання його буття … 185-194

Микола ПАЩЕНКО. Метафоризація в образно-понятійному спектрі процесу концептуалізації світу … 195-202

Михайло ГНАТЮК. Франкова теорія міждисциплінарного аналізу мистецьких творів … 203-210

Ольга ТУРГАН. Феномен мистецтва і творчості в системі естетичних поглядів Євгена Маланюка … 211-218

Нонна КОПИСТЯНСЬКА. Час / художній час: до питання про історію поняття і терміна … 219-229

Лариса ЦИБЕНКО. Топографічна поетика Інґеборґ Бахман: метагеографія письменницької уяви … 230-241

Світлана БІЛОКІНЬ. Відображення соціологічних, культурологічних та психологічних концепцій початку ХХ століття в інтелектуальному романі Віктора Петрова-Домонтовича “Доктор Серафікус” … 242-247

Андрій ПЕЧАРСЬКИЙ. Методика психоаналітичної літературної інтерпретації в Україні: генезис, проблематика, нові перспективи … 248-254

Христина ВОРОК. Іван Франко — дослідник сновидінь … 255-263

Олена БІДЮК. Психоаналіз як літературознавчий метод: інтерпретаційні можливості (на прикладі роману Ліни Костенко “Берестечко”) … 264-271

Віта САРАПИН. Просвітницькі модуси драматургії Івана Котляревського: спроба культурологічного прочитання … 272-280

Олена МУСЛІЄНКО. Ідеологема “світ-театр” у семіосфері абсурду Миколи Хвильового (“Лілюлі”) … 281-290

Богдан ПАСТУХ. Рання романістика володимира винниченка: філософсько-моральний аспект … 291-298

Роман ГОЛИК. “Душа і тіло” чи “знак і значення”?: Проблема елементарних одиниць літературного тексту в “класичних” та “семіотичних” поетиках … 299-309


Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Випуск 44. — Частина 2. — Львів, 2008. — 368 с.

Частина 2

ЗМІСТ

СУСПІЛЬНИЙ СТАТУС ТА СПРИЙМАННЯ ЛІТЕРАТУРИ

Тарас ПАСТУХ. Традиція у транскультурному вимірі … 3-9

Марта ВАРИКАША. Трагічне світовідношення як тематика жіночої есеїстики початку ХХ ст. … 10-14

Уляна ФЕДОРІВ. Поле влади та літературний канон: до проблеми взаємодії … 15-22

Тетяна ДОРОНІНА. Метафорична репрезентація соціально-культурологічної категорії “ґендер” у сучасному літературознавстві … 23-29

Тетяна ГРЕБЕНЮК. Інваріантно-варіантна природа художньої події в контексті креативного та рецептивного аспектів естетичного дискурсу … 30-36

Олександр КИРИЛЬЧУК. Проблема сприйняття творчості Богдана Ігоря Антонича в контексті українського рецептивного досвіду ХХ століття … 37-46

Анна ТАРАНОВА. Стратегії сприйняття масової літератури в сучасному літературознавстві … 47-55

Світлана МАЦЕНКА. Особливості “літературного підприємництва” у сучасному мас-медійному суспільстві та “художній текст” як його продукт (на прикладі німецької літератури початку ХХІ століття) … 56-66

Оксана КОСЮК. Творчість Левка Боровиковського та рекламна продукція сучасних електронних ЗМІ: спроба ідентифікації … 67-75

Мар’яна КОМАРИЦЯ. Українська “католицька критика”: між етикою та естетикою … 76-90

ДОКУМЕНТАЛЬНІСТЬ ЛІТЕРАТУРИ, ФІКЦІЙНІСТЬ ІСТОРІЇ

Наталя СИЗОНЕНКО. Фактуальність і фікціональність у британській історіографічній металітературі … 91-97

Ольга ІВАНІВ. Історія Америки: від Тоні Моррісон … 98-109

Софія ВАРЕЦЬКА. Художнє осмислення трансформацій історії (за романом “Траєкторією краба” Ґюнтера Ґрасса) … 110-117

Ірина ДРОБІТ. Міждисциплінарні аспекти поняття фікціональної історії (На прикладі романів Джуліана Барнса “Історія світу у 10 Ѕ розділах” та “Англія, Англія”) … 118-127

Ірина САВЕНКО. Основні проблеми документального письма в контексті літературознавчого дискурсу межі століть … 128-137

Іванна МАРУСЯК. Документальність мемуарів Михайла Бажанського … 138-143

Тетяна ГАЖА. “Дороги вольні і невольні” Романа Іваничука: єдність травелогу, мемуарів і політичного щоденника … 144-150

Ольга ЛУЧУК. Постать Юрія Луцького крізь призму його епістолярію … 151-162

Ірина СТАРОВОЙТ. Містомодерність: місто як протагоніст у модерному європейському романі … 163-171

Андрій ЦЯПА. Критика Михайла Бахтіна на полях дослідження автобіографічного жанру … 172-179

Олена ГУСЕЙНОВА. “Семіотика простору” в теоретичних та художніх текстах Віктора Петрова-Домонтовича … 180-188

ЯВИЩА НА СТИКУ МИСТЕЦТВ

Оксана МЕЛЬНИК. Топос танцю у прозі Михайла Яцкова: модерністська трансформація літературності … 189-199

Галина БАТЮК. Імпресіоністичні тенденції роману Вірджинії Вулф “Місіс Деловей” … 200-209

Лідія МАЦЕВКО-БЕКЕРСЬКА. Наративна проекція портрета в малій прозі Володимира Винниченка … 210-219

Ірина ЖОДАНІ. Переклад з мови орнаменту на мову літератури у збірці Віри Вовк “Мандаля” і “Казці про вершника” … 220-227

Ігор КОТИК. Поезія як розмивання меж … 228-237

Зоряна ЛЕЩИШИН. Потік свідомості як прийом конструювання тексту в кіно й літературі … 238-245

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ. “Концерт” Богдана Iгоря Антонича: вимiри музичної структури поетичного тексту … 246-253

Михайло НАЄНКО. Фрагмент високого модернізму: “Замість сонетів і октав” … 254-258

Марія КОТИК-ЧУБІНСЬКА. Музика в поезії Юрія Тарнавського … 259-267

Ярослава МЕЛЬНИК. Апокрифічні молитви: сюжети Івана Франка … 268-275

Зоряна РИБЧИНСЬКА. Символ як “текстова стратегія”: поезія Якова Савченка в контексті естетичних пошуків “Музаґету” … 276-287

Віктор МАРТИНЮК. Образ комунікування: на матеріалі п’єси “Мина Мазайло” Миколи Куліша … 288-301

Тетяна НАРЧИНСЬКА. Жест фотографа, або “Непроявлені знімки” Богдани Матіяш … 302-311

Андрій ПІДПАЛИЙ. Визначення верлібрової форми і “монтаж та колаж” … 312-317

Євгенія НАЙЧУК. Словесно-симфонічний твір (на прикладі “Книги Лева” Богдана Ігоря Антонича) … 318-326

Людмила БЕРБЕНЕЦЬ. Постмодерністський пастиш як спосіб побудови та форма існування творів мистецтва та критичного тексту … 327-338

Ірина БЕСТЮК. Міфоритуальна семантика аркану в українській літературі ХХ століття … 339-345

Оксана ЛЕВИЦЬКА. Екранізація роману Джона Фаулза “Жінка французького лейтенанта”: проблема “діахронічності” твору … 346-353

Ірина АРЕНДАРЕНКО. Європейський імідж романтизованого Єгипту: на матеріалі англійської, французької, російської, української поезії та прози ХІХ століття … 354-361

© Львівський державний університет ім. Івана Франка, 2008

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок