DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 235 (CCXXXV). Праці Археологічної комісії

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання


Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові

Редактори Тому:
Микола БАНДРІВСЬКИЙ

Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА

Олег КУПЧИНСЬКИЙ


ЗМІСТ

Від редакторів тому … 5-16

СТАТТІ

Олександр СИТНИК. Пластини мустьєрської стоянки Пронятин і питання еволюції левалуазьких індустрій … 19-37

Юрій КОЛОСОВ, Вадим СТЕПАНЧУК. Новий тип середньопалеолітичної індустрії у Східному Криму … З8-61

Вадим СТЕПАНЧУК. До питання про просторову класифікацію мустьєрських індустрій … 62-69

Дмитро НУЖНИЙ. Експерименти з використання вкладеневої метальної зброї пізньопалеолітичних і мезолітичних мисливців Гірського Криму … 70-92

Леонід ЗАЛІЗНЯК. Неолітизація України та проблема формування генетичного підґрунтя індоєвропейців … 93-110

Тамара МОВША. Зв'язки Трипілля-Кукутені зі степовими енеолітичними культурами (До проблеми індоєвропеїзації Європи) … 111-153

Тарас ТКАЧУК. Мальований орнамент посуду Трипілля-Кукутені як джерело вивчення світосприймання населення доби енеоліту (етапи ВІІ — СІІ — γІІ). Методологічні аспекти проблеми … 154-174

Микола ПЕЛЕЩИШИН. Проблеми історії трипільських племен Західної Волині, межиріччя Західного Бугу та Дністра … 175-192

Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА. Основні періоди розвитку висоцької культури (За матеріалами поховальних пам'яток) … 193-247

Надія ГАВРИЛЮК. Базова галузь економіки степових скіфів … 248-262

Іван ПОПОВИЧ. Хронологія куштановицьких пам'яток … 263-285

Віктор ВОЙНАРОВСЬКИЙ. Чинбарство у Північній Буковині в пізньоримську добу: артефакти, технологія, рівень спеціалізації … 286-304

Богдан СТРОЦЕНЬ. Житла пізньоримського часу у Південно-Західній Волині та Західному Поділлі … 305-317

Віктор ВОЙНАРОВСЬКИЙ. Про час і мотиви руйнації інгумаційних поховань черняхівської культури … 318-342

Павло ПЕНЯК. Заселення слов'янами Тисо-Дунайської улоговини … 343-357

Володимир ТЕРСЬКИЙ, Святослав ТЕРСЬКИЙ. З історії дослідження літописного Звенигорода … 358-372

МАТЕРІАЛИ

Фінальнопалеолітична кременеобробна майстерня у Вислій Балці на Дінці. — Олександр КОЛЕСНИК, Юрій КОВАЛЬ … 375-402

Виробничий комплекс пізньопалеолітичного шару стоянки Ігровиця І. — Олександр СИТНИК, Микола ЛЕВЧУК … 403-423

Нові матеріали до археологічної карти палеоліту Житомирського Полісся. — Юрій КУХАРЧУК … 424-432

Дослідження курганів доби бронзи в селі Дорогощі на Волині. — Йон ВИНОКУР, Анатолій ГУЦАЛ, Валерій МЕГЕЙ … 433-465

Парні поховання висоцької культури. — Микола БАНДРІВСЬКИЙ … 466-486

Скіфські кургани біля села Молдовки на Кіровоградщині. — Сергій МАХОРТИХ, Ігор ТУПЧІЄНКО … 487-503

Нова знахідка бронзових однокільчастих вудил в Україні. — Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Володимир ЗАХАР'ЄВ … 504-510

Поховання поморської культури в Чернелеві-Руському. — Ігор ҐЕРЕТА … 511-516

Залізоплавильні горни перших століть нашої ери на поселеннях біля сіл Ремезівці та Липівці Львівської області. — Володимир ЦИГИЛИК … 517-523

Ротонда 961-962 років у межах найдавнішого городища на Старокиївській горі. — Юрій ДИБА … 524-558

Невідомі церкви на подолі княжого Галича. — Юрій ЛУКОМСЬКИЙ … 559-593

Білокам'яний храм на передмісті давнього Галича. — Юрій ЛУКОМСЬКИЙ … 594-607

Храм Івана Хрестителя на Ринковій площі княжого Лучеська. — Святослав ТЕРСЬКИЙ … 608-618

Рідкісний енколпіон XII століття із княжого Галича. — Юрій ЛУКОМСЬКИЙ, Володимир ПЕТЕГИРИЧ … 619-622

Справоздання з розкопок в околицях стародавнього Червна влітку 1940 року. — Лев ЧИКАЛЕНКО. Післямова. — Володимир ПЕТЕГИРИЧ, Михайло ФИЛИПЧУК … 623-637

Праця українських археологів в еміграції (В. Щербаківський, Л. Чикаленко, І. Борковський). — Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА … 638-642

Архів Вадима Щербаківського в Лондоні. — Дорота ШКРОМИДА, Людмила ПЕКАРСЬКА … 643-648

Західноукраїнський археолог Михайло Клапчук. — Лариса КУЛАКІВСЬКА … 649-652

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Тарас РОМАНЮК. Історично-археологічні дослідження Галича (Основні праці за 1947-1998 роки) … 655-670

Микола АНІСЮТКИН, Олександр СИТНИК. "Ю.Г. Колосов, В.Н. Степанчук, В.П. Чабай. Ранний палеолит Крыма. — К.: Наук, думка, 1993. — 222 с., іл., фото" … 670-678

Лариса КУЛАКІВСЬКА. "Riencourt-lѐs-Bapaume (Pas-de-Calais). Un gisement du Paléolithique moyen. Sous la direction d'Alain Tuffreu // DAF.- 1993. — N 37" … 679-683

Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА, Микола ПЕЛЕЩИШИН. "Давня історія України / Редколегія В. Станко, С. Березанська, В. Гладилін, М. Гладких, В. Отрощенко. — К.: Наук, думка, 1997. — 559 с., іл." … 683-688

Олег АНТОНОВИЧ. "Олександр Домбровський. Студії з ранньої історії України. Збірник праць. — Львів; Нью-Йорк, 1998. — 536 с. (Українознавча бібліотека НТШ. Число 9)" … 689-699

Микола ПЕЛЕЩИШИН. "Л.І. Крушельницька. Чорноліська культура Середнього Придністров'я (За матеріалами непоротівської групи пам'яток). — Львів, 1998. — 224 с., іл., фото" … 699-705

Список ілюстрацій … 707-711

Зміст українською мовою … 713-714

Зміст англійською мовою … 715-716


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. ССХХХV

Праці Археологічної комісії

Редактори тому: Микола БАНДРІВСЬКИЙ, Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Марія Ткач

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Комп’ютерний набір: Наталія Авакумова

Художньо-технічне редагування: Роман Голощук

Підписано до друку 30.10.98

Тираж 350 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1998

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок