DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія історична >

Випуск 37

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2002. – Вип. 37. – Част. 1: Статті та повідомлення. – 556 с.


ЧАСТИНА 1

До першої частини збірника включено статті та повідомлення з актуальних проблем української і зарубіжної історії, історіографії та джерелознавства, етнографії. У науковий обіг вводиться чимало невідомих або ж маловживаних джерельних матеріалів. Видається з нагоди 70-річчя професора Миколи Григоровича Крикуна. Для викладачів, науковців, студентів.

ЗМІСТ

Професору Миколі Крикуну- 70

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК. Штрихи до портрета історика … 15-25

Ярослав ІСАЄВИЧ. Стрий і стрияни: сторінки історії … 26-34

Микола КРИКУН. Мої наукові пошуки … 35-56

Олексій ВІННИЧЕНКО. Бібліографія праць професора Миколи Крикуна … 57-66

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Давня історія України

Василь РУДИЙ. Господарство та торговельні зв'язки населення Перемишльської землі в ІХ-ХІІІ ст. … 71-85

Юрій ЗАЗУЛЯК. Шляхта на Львівському передмісті в XV ст. (З історії міжстанових відносин у Галицькій Русі пізнього середньовіччя) … 86-94

Роман ШУСТ, Володимир ШЛАПІНСЬКИЙ. Карбування та розповсюдження фальшивої монети на території Руського воєводства в ХV-ХVІІ ст. … 95-102

Андрій ЗАЯЦЬ. Умови функціонування міських поселень Волині XVI - першої половини XVII ст. (стримуючі фактори розвитку) … 103-121

Михайло ДМИТРІЄВ. "Єресь гусів" та "єресь Феодосія Косого" в українсько-білоруському релігійному житті третьої чверті XVI ст. … 122-144

Мирон КАПРАЛЬ. Українська громада на вулиці Руській Львова в 1550-1585 роках … 145-160

Ігор СКОЧИЛЯС. Дволикий Янус: Шаргородська протопопія на Поділлі в першій третині XVII ст. … 161-182

Петро КУЛАКОВСЬКИЙ. Землеволодіння Пісочинських на Чернігово-Сіверщині (1633-1646) … 183-197

Юрій ОВСІНСЬКИЙ. Фільваркова адміністрація подільсько-волинських маєтків Міхала Жевуського в 40-70-х роках XVIII ст. … 198-210

Новочасна історія України

Юрій ПРИСЯЖНЮК. Ментальність і соціальна поведінка українських селян у пореформений період (друга половина XIX – початок XX ст.) … 213-228

Оксана МАЛАНЧУК-РИБАК. Соціально-християнський фемінізм: галицька ідеологічно-організаційна модель … 229-245

Станіслав ПІЯЙ. Політика Аґенора Ґолуховського щодо галицьких українців у 1866-1868 роках та її наслідки … 246-267

Олена АРКУША. Українсько-польські відносини у Східній Галичині на початку XX ст.: акція Влодзімєжа Козловського 1902-1903 років … 268-314

Степан МАКАРЧУК, НаталіяЗАХАРЧИН. Ставлення російської й української громадськості до проекту створення Холмської губернії в 1909-1912 роках … 315-326

Олег ПАВЛИШИН. Об'єднання УНР і ЗУНР: політико-правовий аспект (кінець 1918р. – перша половина 1919 р.) … 327-349

Степан КАЧАРАБА. Трудова еміграція із Західної України в Канаду (1919-1939) … 350-363

Юрій КИРИЧУК. Українські емігрантські партії повоєнного часу (1945 – кінець 1950-х років) … 364-378

Всесвітня історія

Михайло ШВАГУЛЯК. "Східна криза" і зовнішньополітичні альтернативи Пруссії: українські "пунктири" (1853-1854) … 381-395

Тамара ПОЛЕЩУК. Образ України в російській громадській думці другої половини ХГХ ст. (на прикладі наукової і публіцистичної спадщини Олександра Пипіна) … 396-409

Казімєж КАРОЛЬЧАК. Закордонні інформаційно-пресові бюро львівської Національної ради (1907-1914) … 410-422

Роман СИРОТА. Роберт Вільям Сітон-Вотсон і Українська революція (З історії британської політики у Східній Європі в 1917-1918 роках) … 423-451

Історіографія та джерелознавство

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Про деякі способи уточнення дат пізньосередньовічних документів в археографічній практиці … 455-464

Мар'ян МУДРИЙ. Національно-політичні орієнтації в українському суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні сучасної історіографії … 465-500

Андрій КОЗИЦЬКИЙ. Дослідження історії країн Азії та Африки у Львівському університеті (друга половина40-х-60-і роки XX ст.) … 501-510

Етнологія

Михайло ГЛУШКО. "Коня дехто жаліє, яким оре хто-небудь": нове прочитання літописного факту … 513-524

Роман СІЛЕЦЬКИЙ. Вибір будівельного матеріалу в українців (заборони, прикмети, звичаї, повір'я) … 525-541

Роман РАДОВИЧ. Народні міри довжини будівничих Полісся (за матеріалами Київської та Житомирської областей) … 542-544


Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2002. – Вип. 37. – Част. 2: Документи та матеріали. Рецензії та огляди. Наукове життя. – 356 с.


ЧАСТИНА 2

До другої частини збірника включено публікації документів, огляди та рецензії з актуальних проблем української і зарубіжної історії, історіографії та джерелознавства, етнографії. У науковий обіг вводиться чимало невідомих або ж маловживаних джерельних матеріалів. Видається з нагоди 70-річчя професора Миколи Григоровича Крикуна. Для викладачів, науковців, студентів.

ЗМІСТ

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Олексій ВІННИЧЕНКО. Переписи посполитого рушення шляхти Сяноцької землі в 1617-1629 роках … 13-48

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Подорож львівських малярів Івана Лукашевича (Добротворського) та Євстахія Сидорського до Ясс у 1647 році … 49-61

Микола КРИКУН. Природний рух населення на Правобережній Україні у 80-х-на початку 90-х років XVIII ст. … 62-72

Наталія ЦАРЬОВА. Олександр Іляшевич та перша розвідка з історії Львівського Успенського ставропігійського братства … 73-87

Ірина СКОЧИЛЯС. Святий Архангел Михаїл у церковній сфрагістиці Перемишльської єпархії XIX – початку XX ст. … 88-105

Остап СЕРЕДА. Епізод з історії поширення російських панславістських ідей у Габсбурзькій монархії (1868 рік) … 106-118

Марія ТРЕГУБ. Листи Михайла Драгоманова до Романа Яросевича … 119-127

Степан КАЧАРАБА. Щоденник Івана Дорундяка (До історії української еміграції в Канаду) … 128-172

Олександра СТАСЮК. Видавнича діяльність ОУН на українських землях у 1944-1950-х роках … 173-189

Василь ГУЛАЙ. Кадрова політика радянського режиму в західних областях України (друга половина 40-х - 50-ті роки XX ст.) … 190-204

Роман ГЕНЕГА. Студентський рух опору у Львові (1944-1953) … 205-223

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Ольга ЩОДРА. "Нова" стара схема російської історії: висвітлення початкової історії Росії в сучасних російських підручниках для вищих навчальних закладів … 227-229

Михайло КРІЛЬ, Олександра КИРИЧУК. "Н.М. Пашаева. Очерки истории русского движения в Галичине ХІХ-ХХ вв. / Государственная публичная историческая библиотека России. Москва, 2001. 201 с." … 230-236

Мар'ян МУДРИЙ. "Ірина Орлевич. Ставропігійський інституту Львові (кінець XVIII – 60-і pp. XIX ст.) / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича HAH України; Львівський музей історії релігії. Львів: Вид-во Львівського музею історії релігії "Логос", 2000. 186 с. " … 237-240

Андрій КОЗИЦЬКИЙ. "Бальтазар Гакет – дослідник Південно-Східної і Центральної Європи. Дослідження і матеріали / Упорядкування та наукова редакція: М. Вальо, М. Кріль. Львів, 2000.318 а, .36 с. іл. " … 241-244

Тамара ПОЛЕЩУК. "А.И. Милдер. "Украинский вопрос" в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в,). Санкт-Петербург: Алетейя, 2000.268 с. + 10 ил. " … 245-249

Ігор ЧОРНОВОЛ. "Диктатура серця" графа Михайла Лорис-Мелікова й український національний рух 1880-1881 років (3 приводу монографії Олексія Міллера: "Украинский вопрос" в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. 268 с. + 10 ил.) … 250-256

Роман СИРОТА. Східно-Центральна Європа між досвідом вигнання і внутрішньою практикою: спроба компаративного аналізу української політики в роки Першої світової війни (3 приводу монографії Івана Патера: Союз визволення України: проблеми державності і соборності / HAH України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 2000. 346 с.) … 257-268

Зоя БАРАН. "Dorota Sapa. Między polską wyspą a ukrańskim morzem. Kresy południowo-wschodnie w polskiej prozie 1918-1988. Kraków: TAiWPNUNlWERSlTAS, 1998. 250 s." … 269-276

Степан МАКАРЧУК. "Bohdan Halczak. Publicystyka narodowo-demokratyczna wobec problemów narodowościowych i etnicznych II Rzeczypospolitej. Zielona Góra: W-wo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000. 222 s." … 277-282

Віктор ГОЛУБКО, Костянтин КОНДРАТЮК. "Безсмертя. Книга Пам'яті України. 1941-1945 / Головна редакційна колегія: І.О. Герасимов (голова), І.Т. Муковський, П.П. Панченко (заступники голови), Р.Г. Вишневський (відповідальний секретар). Київ: Пошуково-видавниче агенство "Книга Пам'яті України", 2000. 944 с.,іл." … 283-285

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Олексій ВІННИЧЕНКО. Публікації у "Віснику Львівського університету. Серія історична" за 40 років (1962-2001) … 289-315

Роман СИРОТА. Ювілейна наукова конференція з нагоди 125-річчя від дня народження Мирона Кордуби (Львів, 23 березня 2001 р.) … 316

Степан МАКАРЧУК. Наукова конференція "Українська етнологічна наука намежіХХ-ХХІ століть" (Львів, 29-30 березня2001 р.) … 319-324

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК, Роман СИРОТА. Міжнародна наукова робітня "Виклики сучасної історіографії: світовий та український контексти" (Львів, 9-10 листопада2001 р.) … 325-329

Людмила ПЛОДИСТА-БАТРАК. Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича НАН України-50 років … 330-333

Людмила ПЛОДИСТА-БАТРАК. Інформація про захист дисертацій у спеціалізованих вчених радах Д 04.09.01 та Д 35.222.01 Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича HAH України та Інституту народознавства HAH України за період з травня 1994 р. до листопада 2001 р. … 334

Олексій СУХИЙ. Інформація про захист кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 3 5.051.12 історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка за період з січня 2000 р. до жовтня 2001 р...... 349-353


Visnyk of Lviv University. Series Historical. - L'viv: The Ivan Franko National University of L'viv, 2002. - № 37. - Part 1: Articles and Reports. - 556 p.

Visnyk of Lviv University. Series Historical. - L'viv: The Ivan Franko National University of L'viv, 2002. - № 37. - Part 2: Documents and Materials. Review Articles and Book Reviews. Scientific Life. - 356 p.

The first part of the volume comprises articles and reports dealing with the urgent problems of Ukrainian and World history, historiography and source studies, ethnography. Many unknown or scarcely used source materials are introduced into scientific practice. The volume is published on the occasion of professor Mykola Krykun's 70th birthday. It is for teachers, scholars, and students.

The second part of the volume comprises documentary publications, surveys, and book reviews dealing with the urgent problems of Ukrainian and World history, historiography and source studies, ethnography. Many unknown or scarcely used source materials are introduced into scientific practice. The volume is published on the occasion of professor Mykola Krykun's 70th birthday. It is for teachers, scholars, and students.


Редакційна колегія:

канд. іст. наук, доц. – Мар'ян Мудрий (відповідальний редактор);

канд. іст. наук, доц. – Роман Сирота (заступник відповідального редактора);

канд. іст. наук. – Олексій Вінниченко (відповідальний секретар);

д-р іст. наук, проф. – Валентина Борисенко;

д-р іст. наук, проф. – Юрій Гошко;

д-р іст. наук, проф. – Леонід Зашкільняк;

д-р іст. наук, проф. – Костянтин Кондратюк;

д-р іст. наук, проф. – Микола Крикун;

д-р іст. наук, проф. – Степан Макарчук;

д-р іст. наук, проф. – Степан Павлюк;

канд. іст. наук, доц. – Роман Сілецький;

д-р іст. наук, проф. – Михайло Тиводар;

д-р іст. наук, доц. – Оксана Франко;

д-р іст. наук, проф. – Михайло Швагуляк;

канд. іст. наук, доц. – Роман Шуст;

Адреса редакційної колегії:

Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет.

79000 Львів, вул. Університетська 1.

Тел. (+38) (0322) 741 326, 964 771

е-mail: m_mudryi@ukr.net

Відповідальний за випуск – Роман Шуст

Рекомедовано до друку Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка

Частина 1 і 2. Підписано до друку 01.07.2002

Частина 1. Тираж 500 прим.

Частина 2. Тираж 500 прим.

© Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2002

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок