DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія історична >

Випуск 35-36

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000. – Вип. 35-36. – 720 с.

До збірника увійшли статті, повідомлення, публікації документів, огляди та рецензії з актуальних проблем української і зарубіжної історії, археології та етнографії. У науковий обіг вводиться чимало невідомих або ж маловживаних джерельних матеріалів. Для викладачів, науковців, студентів.


ЗМІСТ

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Ярослав ОНИЩУК. Германське населення вельбарської культури в етнічній історії Волино-Подільського пограниччя … 13-31

Олександр БАНДРОВСЬКИЙ. Початки державотворення у Південно-Східній та Центральній Європі … 32-42

Юрій ЗАЗУЛЯК. Застави як елемент роздавничої політики Яґеллонів у Галицькій Русі в XV ст. … 43-57

Ґжеґож ЯВОР. Волоське осадництво на теренах Розточчя у пізньому середньовіччі … 58-75

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Майстер циклу великих празників з Успенської церкви в Перемишлі (Невідома сторінка зарубіжних зв’язків перемишльської школи українського релігійного малярства початку XVI ст.) … 76-97

Микола КРИКУН. Епізод із землеволодільчих відносин шляхти у Брацлавському воєводстві в останній чверті XVI ст. … 98-113

Раїса ШИЯН. Львівський ринок 70-х років XVII ст. (за відомостями книг Львівської штукової каси) … 114-123

Модест ЧОРНИЙ. Дослідження історії домініканського ордену в державах Центральної та Східної Європи … 124-133

Ірина ОРЛЕВИЧ. Майнове становище та фінансова діяльність Ставропігійського інституту у Львові наприкінці XVІІІ - в першій половині ХІХ ст. … 134-149

Володимир ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ. Проблема регіоналізму в українській політичній та історичній думці другої половини XIX - першої половини XX ст. (на прикладі образу Галичини) … 150-167

Олена АРКУША. Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині … 168-206

Василь БЛАГИЙ. Структура та викладацький склад вищих шкіл Львова на початку XX ст. … 207-220

Ірина МАЦЕВКО. Польські національні демократи і неославізм (1907-1910) … 221-237

Роман СИРОТА. Питання історії Боснії і Герцеговини першої половини XX століття в сучасній англо-американській історіографії … 238-260

Костянтин КОНДРАТЮК, Петро БІЛЯН. Дослідження історії Української революції 1917 - початку 1918 рр. вченими в еміграції … 261-273

Степан КАЧАРАБА. Роль мореплавних компаній та їх агентури в еміграційному русі на Західній Україні (1919-1939) … 274-285

Олег ДУДЯК. Динаміка чисельності польського населення Східної Галичини в першій третині XX ст. (за матеріалами переписів 1910, 1921 і 1931 рр.) … 286-295

Михайло ШВАГУЛЯК. Українське питання в міжнародних політичних кризах передодня Другої світової війни (1938-1939) … 296-320

Степан МАКАРЧУК. Втрати населення Галичини в роки Другої світової війни (1939-1945) … 321-343

Юрій КИРИЧУК. Ставлення ОУН-УПА до мобілізації населення західних областей України в Червону Армію (січень 1944 р. - травень 1945 р.) … 344-353

Віталій ТЕЛЬВАК. Проблеми історико-теоретичної спадщини Михайла Грушевського в історіографії української діаспори (1939-1990) … 354-366

Вадим АДАДУРОВ. Нові "території" історії: проблема синтезу соціальних наук у творчості третього покоління школи "Анналів" (на прикладі еволюції концептуальних поглядів Емманюеля Лє Руа Лядюрі) … 367-386

Вікторія СЕРЕДА. Вплив польських та українських шкільних підручників з історії на формування польсько-українських етнічних стереотипів … 387-398

Михайло ГЛУШКО. Віл у різдвяно-новорічній обрядовості українців: реконструкція первісного образу та історичного змісту … 399-425

Роман СІЛЕЦЬКИЙ. Традиційні ворожіння про місце для житла в українців … 426-440

Олена БОРЯК. Сільська баба-сповитуха в статусі родопоміч ниці (Нові матеріали з народного акушерства в Україні) … 441-455

Роман РАДОВИЧ. Народна будівельна метрологія бойків (за матеріалами Старосамбірського району) … 456-466

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Мирон КАПРАЛЬ. Населення Підзамча та деканату св. Йоана на передмісті Львова наприкінці 50-х - на початку 70-х років XVI ст, (за матеріалами фінансових документів) … 469-493

Василь КМЕТЬ. Інвентарі Успенської та Святоонуфріївської монастирської церков у Львові 1579 р. … 494-510

Олексій ВІННИЧЕНКО. 3 історії діяльності депутатських сеймиків Руського воєводства в першій чверті XVII ст. … 511-520

Володимир ШЛАПІНСЬКИЙ, Роман ШУСТ. Італійці у Львові: керівники та персонал львівського монетного двору в 1656-1663 рр. … 521-531

Віталій ГАВРИЛЕНКО. Державні печатки України козацької доби: першооснова й ґенеза … 532-539

Юрій ОВСІНСЬКИЙ. Ставкове господарство у подільсько-волинських маєтках Міхала Жевуського (1739-1776) … 540-557

Ірина СКОЧИЛЯС. Документи Галицького намісництва у Львові як джерело до вивчення церковної сфрагістики Перемишльської єпархії ХІХ-ХХ ст. … 558-570

Мар’ян МУДРИЙ. Австрорусинство в Галичині: спроба окреслення проблеми … 571-604

Зоряна ЛИЛЬО-ОТКОВИЧ. Археологічно-бібліографічна виставка у Львові в 1888-1889 рр. … 605-613

Роман ГЕНЕГА. Підпільний студентський рух у Львові в другій половині 40-х - на початку 50-х років XX ст. (на матеріалах Архіву Управління Служби безпеки України у Львівській області та Державного архіву Львівської області) … 614-624

Володимир БАДЯК. Як було звільнено Євгена Лазаренка з посади ректора Львівського державного університету імені Івана Франка … 625-637

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

Ольга ЩОДРА. "Михайло Брайчевський. Вибрані твори: Історико-археологічні студії. Публіцистика. Нью-Йорк; Київ, 1999. 600 с, іл." … 641-646

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. "Н. Н. Никитенко. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской. Историческая проблематика. Киев: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського HAH України, 1999. 292 с. + 25 ил." … 647-651

Ігор ЛИЛЬО. "Kamieniec Podolski. Studia z dziejów miasta і regionu / Pod red. Feliksa Kiryka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. T. 1. 379 s." … 652-654

Микола РОЖИК. "Юрій Гошко. Звичаєве право населення Українських Карпат та Прикарпаття XIV-XIX ст. Львів: Інститут народознавства HAH України, 1999. 336 с." … 655-658

Михайло КРІЛЬ. "Ірина Курляк. Українська гімназійна освіта у Галичині (1864-1918). Львів, 1997. 222 с; Її ж. Класична освіта на західноукраїнських землях (XIX - перша половина XX ст.): Історико-педагогічний аспект. Тернопіль, 2000. 328 с." … 659-663

Костянтин КОНДРАТЮК. "Ю. Г. Шаповал. "Діло" (1880-1939 pp.): Поступ української суспільної думки. Львів, 1999. 384 с." … 664-666

Олексій СУХИЙ. "Dariusz Matelski. Niemcy w Polsce w XX wieku. Warszawa; Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. 464 s." … 667-670

Степан МАКАРЧУК. "Michał Klimecki. Polsko-ukraińska wojna о Lwów і Wschodnią Galicję 1918-1919 r. Aspekty polityczne і wojskowe. Warszawa: Wojskowy Instytut Historyczny, 1997. 242s., mару." … 671-676

Микола КРУПАЧ. "Улас Самчук. На білому коні. Спогади // Літопис Червоної Калини: Історико-літературний часопис. Львів, 1999. № 10-12 (97-99)" … 677-680

Андрій ВАСЬКІВ. "Українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін.; За ред. М. М. Заковича. Київ: Т-во "Знання", КОО, 2000. 622 с. (Серія "Вища освіта XXI століття")" … 681-689

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Андрій КОЗИЦЬКИЙ. Українсько-німецько-польський науковий семінар "Етнофобії в Центрально-Східній Європі: з минулого в сучасність" (Львів, 29 січня - 4 лютого 2000 р.) … 693-696

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК. Міжнародний науковий конгрес "Українська історична наука на порозі XXI століття" (Чернівці, 16-18 травня 2000 р.) … 697-699

Мар’ян МУДРИЙ. V Польсько-українська наукова конференція "Львів: Місто - суспільство - культура" (Краків, 17-19 травня 2000 р.) … 700-701

Зоя БАРАН. Польсько-українська конференція "Історія Польщі та України в шкільних підручниках" (Жешув, 18-19 вересня 2000 р.) … 702-705

Олексій ВІННИЧЕНКО, Мар’ян МУДРИЙ. Історичному факультету Львівського національного університету імені Івана Франка - 60 років … 706-709

Олексій СУХИЙ. Інформація про захист кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді К 35.051.12 при історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за період з жовтня 1999 р. до січня 2000 р. … 710-711

Відомості про авторів … 713-716


Visnyk of Lviv University. Series Historical. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2000. – № 35-36. – 720 p.

The volume comprises articles, communications, documentary publications, surveys, and book reviews dealing with the urgent problems of the Ukrainian and World history, archaeology and ethnography. Many unknown or scarcely used source materials are introduced into scientific practice. It is for teachers, scholars, students.


Редакційна колегія:

канд. іст. наук, доц. – Мар'ян Мудрий (відповідальний редактор);

канд. іст. наук, доц. – Роман Сирота (заступник відповідального редактора);

асист. – Олексій Вінниченко (відповідальний секретар);

д-р іст. наук, проф. – Леонід Зашкільняк;

д-р іст. наук, проф. – Костянтин Кондратюк;

д-р іст. наук, проф. – Микола Крикун;

д-р іст. наук, проф. – Степан Макарчук;

доц., канд. іст. наук – Роман Шуст;

канд. іст. наук, доц. – Роман Сілецький;

д-р іст. наук, проф. – Михайло Швагуляк;

канд. іст. наук, доц. – Роман Шуст;

Адреса редакційної колегії:

79000 Львів, вул. Університетська 1.

Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет.

Тел. (+38) (0322) 741326, 794771

Відповідальний за випуск – Роман Шуст

Редактор – Мар'ян Мудрий

Резюме – Роман Сирота

Макетування – Ганна Сумик, Майя Яковенко

Художнє оформлення – Федір Лукавий

Рекомедовано до друку Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка

Підписано до друку 15.02.2001

Тираж 300 прим.

© Львівський державний університет ім. Івана Франка, 2000

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок