DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія історична >

Випуск 33

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія історична. — Випуск 33. — Львів, 1998. — 320 c.

ЗМІСТ

СТАТТІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Микола ПЕЛЕЩИШИН. Міграційний фактор в етнокультурній історії Північного Прикарпаття і Західної Волині у V-I тис. до н.е. … 11-21

Олександр БАНДРОВСЬКИЙ. Типологія розвитку європейських суспільств доби перших цивілізацій … 22-30

Роман СИРОТА. Питання історії Боснії і Герцеговини ХІІ-ХVІІ століть у сучасній англо-американській історіографії … 31-41

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Регіони розвитку української малярської традиції у XVI столітті … 42-49

Раїса ШИЯН. Купці-шотландці в містах Руського воєводства в ХVІ-ХVІІ століттях … 50-55

Генрик ҐМІТЕРЕК. Молодь з Поділля в Замойській академії (1595-1784) … 56-65

Роман ШУСТ, Володимир ШЛАПІНСЬКИЙ. Львівський монетний двір у середині XVII століття: функціонування та типологізація продукції … 66-79

Степан БІЛОСТОЦЬКИЙ. Провадження в кримінальних справах у Львівському лавничому суді ХVІ-ХVІІІ століть … 80-85

Михайло КРІЛЬ. Місія українських греко-католицьких священослужителів у Далмації в першій чверті XIX століття … 86-90

Мар’ян МУДРИЙ. Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849-1914) … 91-101

Тамара ПОЛЕЩУК. Російська громадськість та український культурно-національний рух кінця 50-х – початку 60-х років XIX століття (за матеріалами тогочасної російської преси) … 102-107

Наталія КОШЕЛЄВА. Організація українського вчительства у Східній Галичині в 1881-1914 роках … 108-113

Степан КАЧАРАБА. Напрямки української еміграції зі Східної Галичини і Північної Буковини наприкінці XIX – на початку XX століття … 114-121

Юрій МИХАЛЬСЬКИЙ. Польські демократи та українське питання в Галичині наприкінці XIX – на початку XX століття (до 1914 року) … 122-131

Василь БЛАГИЙ. Студентки Львівського університету в 1897-1914 роках … 132-138

Наталія КОВАЛЬЧУК. Російські слов’янські товариства та українське питання на початку XX століття … 139-145

Зоя БАРАН. До питання про аграрну політику урядів міжвоєнної Польщі стосовно Західної України … 146-153

Віталій КУШНІР. Західноукраїнське товариство Ліги націй (1922-1928) … 154-160

Андрій КОЗИЦЬКИЙ. Краєзнавчо-туристичне товариство "Плай" (1924-1939) … 161-168

Геннадій МАТВЄЄВ, Клементій ФЕДЕВИЧ. Акція навернення українського населення Волині до католицтва в 1937-1939 роках … 169-177

Костянтин КОНДРАТЮК, Іванна ЛУЧАКІВСЬКА. Західноукраїнська інтелігенція у перші роки радянської влади (вересень 1939 – червень 1941) … 178-185

Андрій БОЛЯНОВСЬКИЙ. Соціальний аспект гітлерівського "нового порядку" в Галичині у 1941-1944 роках … 186-194

Любов НАЗАРУК. Світове десятиріччя розвитку культури (1988-1997) … 195-200

Фелікс КІРИК. Вища школа і наука в минулому і на сучасному етапі … 201-204

ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ

Олексій ВІННИЧЕНКО. Невиданий 26-ий том “Aktów grodzkich i ziemskich” … 207-217

Орест ЛИЛЬО. Опис майна львівського скульптора середини XVIII століття Матвія Ринського … 218-224

Ігор СКОЧИЛЯС. Реєстрація природного руху населення у Львівській єпархії в першій третині XVIII століття … 225-235

Наталія ЛЕШКОВИЧ. Накази шляхти та козацької старшини Лівобережної Гетьманщини 1797 року як джерело … 236-241

Вадим АДАДУРОВ. Французько-австрійські взаємини кінця 1806 року в світлі листування командуючого "нейтральним кордоном в Польщі" полковника Адама Альберта Найпперґа … 242-252

Микола КРИКУН. Неопублікований лист Михайла Максимовича до Пантелеймона Куліша … 253-264

Володимир ЧОРНІЙ. Заснування та перший період діяльності кафедри історії слов’ян Львівського університету ім. І.Франка (1945-1947) … 265-272

РЕЦЕНЗІЇ І ОГЛЯДИ

Микола ПЕЛЕЩИШИН. "Ю.В. Павленко. Передісторія давніх русів у світовому контексті. Київ: Фенікс, 1994. 400 с., іл." … 275-279

Ольга ЩОДРА. "Н.М. Яковенко. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. Київ: Генеза, 1997. 312 с." … 280-284

Роман СІЛЕЦЬКИЙ. "Лужицькі серби: посібник з народознавства / За редакцією В. Моторного та Д. Шольце. Львів; Будишин: Місіонер, 1997. 265 с., іл., карти" … 284-286

Степан МАКАРЧУК. "Привілеї міста Львова (XIV-XVII ст.) / Упорядник Мирон Капраль. Наук. редактори Я. Дашкевич, Р. Шуст. Львів, 1998. 640 с., іл." … 286-290

Микола КРИКУН. "Darmsz Kołodziejczyk. Podole pod panowaniem tureckim: Ejalet Kamieniecki 1672-1699. Warszawa: Oficyna wydawnicza P0LCZEK Polskiego Czerwonego Krzyża, 1994. 255 s." … 290-295

Мар’ян МУДРИЙ. "Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Studja z dziejów Lwowa / Pod redakcja. Henryka W Żalińskiego i Kazimierza Karolczaka. Kraków, 1998. T. II. 588 s." … 296-300

Михайло КРІЛЬ. "Hacquet B. Veneti-Iliri-Slovani / Poslovenil in priredil Rasto Švajgar. Nova Gorica, 1996. 200 s.; Бальтазар Гакет і Україна. Статті і матеріали / Автор-упорядник Марія Вальо. Львів, 1997. 158 с." … 301-303

Петро БІЛЯН. "Я.Й. Грицак. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття (Навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студентів історичних факультетів вузів, учителів). Київ, 1996. 360 с." … 303-306

Костянтин КОНДРАТЮК. "М.С.Грушевський. Щоденник (1888-1894 рр.) / Підготовка до видання, переднє слово, упорядкування, коментарі і післямова Леоніда Зашкільняка. Київ, 1997. 261 с." … 306-309

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК. "М. Кірсенко. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918-1920 років: політико-дипломатична історія з доби становлення Чехословацької Республіки. Київ, 1997. 336 с." … 309-313

Відомості про авторів … 313-315


Редакційна колегія:

проф., д-р іст. наук – Микола Крикун (відповідальний редактор);

асист., канд. іст. наук – Мар'ян Мудрий (відповідальний секретар);

проф., д-р іст. наук – Леонід Зашкільняк; доц.,

проф., д-р іст. наук – Костянтин Кондратюк;

доц., канд. іст. наук – Роман Шуст

Адреса редакційної колегії:

290602 Львів, вул. Університетська 1.

Університет, історичний факультет.

Тел. 74-13-26

Художньо-технічний редактор – Віктор Сусак

Художнє оформлення – Юрко Кох

Макет – Ганна Сумик, Віктор Сусак

Набір – Леся Антонів, Софія Кішко, Валентина Лебединська, Майя Яковенко

Підписано до друку 10.07.98

Тираж 500 прим.

© Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1998

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок