DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія історична >

Випуск 32

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання
До збірника включено статті, повідомлення, рецензії з актуальних проблем вітчизняної і зарубіжної історії, зокрема, аналізуються підсумки археологічних досліджень Львівського університету за останні роки, висвітлено різні аспекти політичного, економічного та культурного життя українських земель, значна увага приділена проблемам розвитку національних рухів у новітній час, міжнаціональних, насамперед українсько-польських і українсько-російських, взаємин тощо. У науковий обіг вводиться чимало невідомих або ж маловживаних архівних матеріалів. Для викладачів, науковців, студентів.

ЗМІСТ

СТАТТІ

Микола ПЕЛЕЩИШИН. Археологічні дослідження Львівського університету у 80-х –першій половині 90-х рр. … 8-22

Роман ШУСТ. Структура грошового ринку та особливості лічби монет на західноукраїнських землях у XVI ст. … 23-42

Микола КРИКУН. Повітовий поділ Подільського воєводства в останній чверті XVI-XVIII ст. … 43-53

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Симон Богушевич. Історія і легенда в біографії львівського маляра першої половини XVII ст. … 54-70

Михайло КРІЛЬ. Вихідці зі Словенії в навчальних закладах Львова наприкінці XVIII – першій половиніХІХст. ... 71-81

Степан МАКАРЧУК. Москвофільство: витоки та еволюція (серединаХIX ст. – 1914 р.) … 82-98

Мар’ян МУДРИЙ. Польські ліберал-демократи та українське питання в Галичині у 80-х рр. ХІХ ст. … 99-109

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК. Історична спадщина М. Грушевського в контексті східноєвропейської історіографії початку XX ст. … 110-118

Василь РАСЕВИЧ. Виникнення та організаційні основи Української нащонально-демократичної партії … 119-130

Іван ВАСЮТА. Повстання 1922 р. в Західній Україні … 131-144

Роман СИРОТА. Проблема міфологізації історії (Огляд публікацій журналу "The Slavonic and East European Review" з історії країн Центрально-Східної Європи за 1990-1995 рр.) … 145-155

ПОВІДОМЛЕННЯ

Олег ПЕТРЕНКО. Внутрішня політика Риму в період правління Тіберія … 158-167

Олександр БАНДРОВСЬКИЙ, Олексій КАРАМАНОВ. До питання про появу готів на Кримському півострові в III ст. н.е. … 168-175

Василь РУДИЙ. Проблеми історії Перемишльської землі ХІ-ХIV ст. у польській історіографії … 176-181

Кирило ОРЛОВ. Литовсько-тверські династичні зв’язки у політиці держав Східної Європи … 182-187

Мирон КАПРАЛЬ. Власники нерухомості на львівських передмістях у другій чверті XVI ст. (за матеріалами чиншових реєстрів) … 188-198

Ігор ЛИЛЬО. Проблеми господарського та фінансового життя Львова ХVIIVIII ст. у дослідженнях львівської школи економічної історії першої половини XX ст. … 199-205

Мар’яна ДОЛИНСЬКА. Приватні і громадські кам’яниці у кварталах Львова біля Успенської церкви у XVIII ст. … 206-217

Олексій ВИННИЧЕНКО. 3 історії військових з’єднань Речі Посполитої на українських землях у XVIII ст. Регімент ланової піхоти (1729-1755 рр.) … 218-225

Андрій БОЛЯНОВСЬКИЙ. Національна політика нацистської Німеччини в Галичині у 1941-1944 рр. … 226-235

РЕЦЕНЗІЇ

Микола ПЕЛЕЩИШИН. Рецензія на: "П. П. Толочно, Д. Н. Козак, С. Д. Крижицький, О. П. Моця, В. Ю. Мурзін, О. В. Симоненко, Д. Я. Телегін. Давня історія України: У 2 кн. К. 1994-1995. 235; 220 с." … 238-243

Ольга ЩОДРА. Рецензія на: "П. П. Толочно, Д. Н. Козак, С. Д. Крижицький, О. П. Моця, В. Ю. Мурзін, О. В. Симоненко, Д. Я. Телегін. Давня історія України: У 2 кн. К. 1994-1995. 235; 220 с." … 244-247

Юрій ЗАЗУЛЯК. Рецензія на: "Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją F. Kiryka. Kraków, 1995.1012 s." … 248-249

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК. Рецензія на: "Cz. Partacz. Od Badeniego do Potockiego: Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908. Toruń, 1996. 282 s." … 250-255

Михайло КРІЛЬ. Рецензія на: "B. Zilynskyj. Ukrajinci v Čechách a na Moravě. 1894-1994. Praha, 1995. 130 s."256~257

 


 

Редакційна колегія:

проф., д-р іст. наук – Микола Крикун (відп. ред.);

асист., канд. іст. наук – Мар'ян Мудрий (відп. секр.);

проф., д-р іст. наук – Леонід Зашкільняк; доц.,

канд. іст. наук – Роман Шуст

Адреса редакційної колегії:

290602 Львів, вул. Університетська, 1.

Університет, історичний факультет.

Тел. 74-13-26

Художньо-технічний редактор – Зіновій Матчак

Макет – Віктор Сусак

Набір – Леся Антонів, Надія Бардега, Валентина Лебединська

 

© Львівський державний університет ім. Івана Франка

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок