DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 238 (CCXXXVIII). Праці Історично-філософської секції

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактор Тому:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ


ЗМІСТ

С Т А Т Т І

Борис ҐУДЗЯК. Царгородський патріарх Єремія II, утворення Московського патріархату та церковні реформи в українсько-білоруських землях кінця 80-х років XVI століття … 7-45

Ігор СКОЧИЛЯС. Генеральні візитації в українсько-білоруських єпархіях Київської уніатської митрополії. 1596-1720 роки … 46-94

Віктор ГОРОБЕЦЬ, Гадяцька угода 1658 року в контексті міжнародних реалій: pro et contra … 95-116

Микола КРИКУН. Корсунська козацька рада 1669 року … 117-148

Ірина ВОРОНЧУК. Правовий статус українського пізньосередньовічного селянства. Історіографічний аспект … 149-184

Оксана МАЛАНЧУК-РИБАК. З історії ідейних концепцій українського жіночого руху XIX – початку XX століть … 185-235

Таїсія СИДОРЧУК-ПОТУЛЬНИЦЬКА. Гетьманський рух напередодні Другої світової війни та Осип Назарук … 236-253

Сергій БІЛОКІНЬ. Механіка державного масового терору в Україні … 254-347

Андрій БОЛЯНОВСЬКИЙ. Німецька окупаційна адміністрація і національний рух опору України у 1941-1944 роках … 348-381

МАТЕРІАЛИ

Інвентарні описи волинських маєтків князів Сангушків другої половини XVI століття. — Володимир КРАВЧЕНКО … 385-414

Матеріали сеймику Холмської землі останньої чверти XVI — першої половини XVII століть. — Олексій ВИННИЧЕНКО … 415-433

Протоколи генеральних візитацій церков Київської уніатської митрополії XVIII століття (на прикладі недатованої єпископської ревізії Щирецького намісництва). — Ігор СКОЧИЛЯС … 434-514

Реєстри димів Правобережної України останньої чверти XVIII століття. — Микола КРИКУН … 515-553

Обрання Кирила Розумовського гетьманом Лівобережної України. — Неллі ГЕРАСИМЕНКО … 554-561

Військові плани "зміцнення польського характеру" східних воєводств держави (березень 1938 року). — Михайло ШВАГУЛЯК … 562-583

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Ярослав ФЕДОРУК. Заборовский Л. В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа. — Москва: Наука, 1994. — 192 с. … 587-590

Іван БУТИЧ. Записки історичного факультету [Одеського державного університету імені І.І. Мечникова / Гол. ред. В. Н. Станко, заст. гол. ред. Т.І. Попова, відповід. секретар І.С. Гребцова; чл. редколегії: В.П. Ващенко, В.Г. Кушнір, І.В. Немченко, Ф.О. Самойлов, В. М. Хмарський]. — Одеса, 1995. — Вип. 1. — 249 с; 1996. — Вип. 2. — 125 с; Вип. З. — 181 с; 1997. — Вип. 4. — 252 с.; Вип. 5. — 328 с; 1998. — Вип. 6: Хмарський В.М. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський. — 318 с. … 591-596

Іван НЕДОЛЯ. Сіверянський літопис. Всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал (Чернігів). — Січень 1995. — грудень 1999. — № 1-6 (30) … 596-598

Іван БУТИЧ. Д. П. Де ля Фліз. Альбоми. Серія "Етнографічно-фольклорна спадщина". Том перший. Редколегія: Геннадій Боряк, Кирило Вислобоков, Любов Дубровіна, Аркадій Жуковський, Наталя Карповець (відп. секретар), Олександр Коваленко, Юрій Кочубей, Богдан Медвідський, Всеволод Наулко (заст. голови), Майя Притикіна, Павло Сохань (голова), Валерій Старков: — К., 1996. — 244 с.; Том другий. Редколегія: Геннадій Боряк, Ярослав Дашкевич, Іван Дивний, Любов Дубровіна, Аркадій Жуковський, Наталя Карповець, Олександр Коваленко, Юрій Кочубей, Богдан Медвідський, Всеволод Наулко (заст. голови), Майя Притикіна, Павло Сохань (голова), Валерій Старков (відп. секретар). — К., 1999. — 687 с. … 598-604

Андрій ПОРТНОВ. Стороженко І. С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII століття. Книга перша: Воєнні дії 1648-1652 рр. — Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996. — 320 с. … 604-606

Андрій ПОРТНОВ. Південна Україна XVIII-XIX століття // Записки науково- дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. — Запоріжжя: РА "Тандем-У", 1996. — Вип. 1. —194 с.; Вип. 2. — 196 с.; 1998. — Вип. 3. — 216 с. … 606-613

Микола МУШИНКА. Іван Пулюй: Збірник праць / За загальною редакцією проф. Василя Шендеровського. Українська Всесвітня Координаційна Рада. — К.: Рада, 1996. — 712 с. … 613-615

Іван ВІЛЬНИЙ. Син України: Володимир Боніфатійович Антонович: У 3-х т. / Упорядники: Віктор Короткий, Василь Ульяновський. — К.: Заповіт, 1997. — Т. 1. — 448 с., ілюстр.; 1997. — Т. 2. — 448 с., ілюстр. … 616-618

Іван БУТИЧ. Права, по которымъ судится малороссійскій народъ. 1743. Пам'ятки політико-правової культури України / Відп. редактор та автор передмови акад. НАН України Ю. С. Шемшученко. Упорядник та автор нарису К. А. Вислобоков. — К., 1997. — 547 с. … 618-621

Олег АНТОНОВИЧ. Церковь в истории России. Сборник 1. Редколлегия: член-корр. РАН Я.Н. Щапов, П.Н. Зырянов (отв. редакторы), Б.М. Клосс, Н.Н. Лисовой, В.С. Румянцева, Н. В. Синицьша. — Москва, 1997. — 204 с.; Сборник 2. Редколлегия: П.Н. Зырянов, Б.М. Клосс, Л.Н. Найденова (отв. секретарь), Н.В. Синицына, член-корр. РАН Я. Н. Щапов (отв. редактор). — Москва, 1998. — 250 с. … 622-625

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. B[isku]p Innocenty Winnicki. Ustawy rządu duchownego i inne pisma / Do druku przygotował Wł. Pilipowicz; przedmową poprzedzil St. Stępień.— Przemyśl, 1998. — 108 s. … 625-629

Іван БІЛКУН. Сергій Павленко. Міф про Мазепу. — Чернігів: Сіверянська думка, 1998. — 246 с. … 629-635

Андрій ПОРТНОВ. История России (Россия в мировой цивилизации) // Учебное пособие / Под ред. А. А. Радугина. — Москва: Центр, 1998. — 343 с. … 635-636

Володимир КРИСАЧЕНКО, Орест МАЦЮК, Степан СТОЙКО, Тетяна ЩЕРБАНЬ. Павло Штойко. Степан Рудницький. 1877-1937. Життєписно-бібліографічний нарис. — Львів, 1997. — 183 с. (Серія: Визначні діячі НТШ, № 2) … 637-645

Микола ДРАК, Володимир ПАШУК. Наконечний Євген. Украдене ім'я. Чому русини стали українцями. Друге, доповн. і випр. видання / Післяслово до першого видання Любомира Сеника. Літ. редактор Валерій Трипачук. — Львів: ЛНБ НАН України, 1998. — 163 с. … 645-653

Андрій ПОРТНОВ. Осягнення історії / Збірник наукових праць на пошану професора М.П. Ковальського з нагоди його 70-річчя. — Острог; Нью-Йорк, 1999. — 595 c. … 653-656

Список ілюстрацій … 657

Зміст українською мовою … 659-661

Зміст англійською мовою … 662-664


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. ССХХХVIII

Праці Історично-філософської секції

Редактор тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Марія ТКАЧ

Підписано до друку 15.12.99

Тираж 350 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1999

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок