DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Мистецтвознавство” >

Випуск 5

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. — Випуск 5. — Львів, 2005. — С.
Herald of the Lviv University. Series Art Studies. 2005. № 5.
П’ятий випуск Вісника Львівського університету серії "Мистецтвознавство" підготувала на факультеті культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка кафедра театрознавства та акторської майстерності. Серед авторів видання – дослідники історії театру, музикознавці, мистецтвознавці. У колі їх зацікавлень – актуальні проблеми театрознавства, образотворчого та ужиткового мистецтва, архітектури, музикознавства. Низку текстів подано в розділах "Матеріали та публікації" і "Рецензії".


З М І С Т

ТЕАТРОЗНАВСТВО

Майя ГАРБУЗЮК. До окреслення поняття "сценічна реальність": cпроба квантовомеханічної інтерпретації феномену коекзистенції … 3

Галина БОТУНОВА. Іван Алчевський і український театр початку XX ст. … 13

Пйотр ГОРБАТОВСЬКИЙ. Стаціонарний польський театр у Києві 1905-1914 років … 19

Марія КОШЕЛІНСЬКА. Драми Григора Лужницького "Ой, зійшла зоря над Почаєвом" та "Голгота" у сценічній практиці Галицького українського театру "Заграва" (1933-1938) … 45

Світлана МАКСИМЕНКО. Львівський оперний театр 1941-1944 років: дискурсивний аналіз сучасних досліджень істориків театру Польщі та України … 58

Марина ГРИНИШИНА. Шляхи класики в драматичному театрі України ХХ – початку ХХІ ст. (на прикладі сценічної історії "Камінного господаря" Лесі Українки) … 74

МУЗИКОЗНАВСТВО

Анастасія БАЙЦАР. Роль музичного шкільництва Львівського братства в процесі оновлення церковного співу в Україні … 84

Ольга ОСАДЦЯ. Центри та осередки нотовидавничої справи в Західній Україні та українській еміграції ХІХ – початку ХХ ст. … 91

Любов КИЯНОВСЬКА, Юрій ПОРОХОВНИК. “Празька школа” львівських композиторів та їхня роль у музичному житті краю … 101

ОБРАЗОТВОРЧЕ ТА УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО

Назар КОЗАК. Монастирі, церкви та ікони в житті ігумена Варлаама … 109

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Чудотворна ікона Богородиці ("Воплочення") з Жидачева … 116

Галина КОГУТ. Килим з мотивом "рогу достатку" та гербами Косаковських-Потоцьких з Państwowych zbiorów sztuki zamku królewskiego na Wawelu у Кракові (PZSZ ZKW no. 1726) … 136

АРХІТЕКТУРА

Юрій ДИБА. Невикористані писемні свідчення про початки церкви св. Юра у Львові … 151

Орест ЛИЛЬО. Львівське середовище архітекторів 30-70-х років XVIII ст. … 160 

МАТЕРІАЛИ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Маргарита СЕМЕНЮК. Гнат Хоткевич як теоретик і практик аматорського театру … 180

Богдан КОЗАК. Матеріали до біографії Мирослава Григоріїва … 221 

РЕЦЕНЗІЇ

Наталія ЄРМАКОВА. Учителеві … 234

Ірина ЯРЕМЧУК. Homo ludens у зоні тоталітаризму … 236


Редакційна колегія: академік АМУ, д-р мистецтвознавства, проф. І.Безгін, М.Гарбузюк (заст. гол. ред.), д-р истецтвознавства, проф. Л.Кияновська, член-кореспондент АМУ, проф. Б.Козак (гол. ред.), канд. мистецтвознавства Н.Козак, член-кореспондент АМУ, д-р мистецтвознавства Н.Корнієнко, академік АМУ, д-р мистецтвознавства, проф. Л.Міляєва,
член-кореспондент АМУ, д-р мистецтвознавства, проф. В.Овсійчук, канд. мистецтвознавства В.Откович, академік АМУ, канд. мистецтвознавства, проф. Р.Пилипчук, доц., канд. філол. наук І.Яремчук, д-р філол. наук, проф. Т.Салига,  Є.Стародинова (відп. секретар), канд. мистецтвознавства Р.Яців.

Адреса редакційної колегії:

Львівський національний університет
імені Івана Франка, кафедра театрознавства та акторської майстерності
вул. Університетська, 1/251
79602 Львів Україна

Address of editorial board:

Ivan Franko National University of Lviv
Theatre Studies and Acting Skills department
Universitetska Street, 1 / Room 251
UA-79602 Lviv Ukraine
 

 

тел.: +3 8 (0322) 96 41 97                 e-mail: kafteatr@franko.lviv.ua

 

Рецензенти: д-р мистецтвознавства Л.Міляєва, д-р мистецтвознавства Л.Кияновська, канд. мистецтвознавства Р.Пилипчук, д-р філологічних наук Т.Салига, канд. мистецтвознавства Н.Козак, канд. мистецтвознавства Р.Яців
Відповідальний за випуск — Б.Козак. редактор — Н.Бічуя, набір і комп’ютерна верстка — А.Байцар, англійський переклад — Л.Панькевич, технічний редактор — І.Шкльода

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка

Підписано до друку 28.07.2005 
Наклад 300 прим.

© Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок