DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Історичний факультет >
Кафедра археології >
навчальні матеріали >

читанка до курсу Археологія римського часу на території України

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Читанку підготовлено з метою навчального забезпечення спеціального курсу «Археологія римського часу на території України». У ній відображено складні і суперечливі події першої половини І тис. н.е. – одного з найскладніших періодів в історії України. Читанка побудована на основі підбірки проблемних наукових статей з археології та історії римського часу, які стануть в нагоді як студентам-історикам у вивчення нормативного курсу «Археологія», так і тим, які вивчають археологію як фахову дисципліну.
Рекомендується для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів, які вивчають «Археологію» за бакалаврськими і магістерськими програмами.

Укладач – Ярослав Онищук, доцент кафедри археології та історії стародавнього світу


Зміст

Вступ … 5

Розділ І. Провінційно-римський світ і його значення у культурному розвитку населення України першої половини І тис. н.е. … 6-40

Бандровсъкий О.Г. «Дакійська політика» Римської імперії від Доміціана до Траяна … 6-20

Лавров В.В. Готские войны III в. н.э.: римское культурное влияние на восточногерманские племена Северного Причорномор’я … 21-32

Щербей К.І. Провінційна політика Римської імперії у Середньому та Нижньому Подунав’ї в кінці І ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. … 33-39

Література до розділу … 40

 

Розділ ІІ. Етнокультурні та економічні особливості розвитку населення лісостепової зони України першої половини І тис. н.е. …41-137

Баран В.Д. Деякі тенденції розвитку матеріальної культури слов’ян-венедів на території України в першій половині І тис. н.е. … 41-46

Вакуленко Л.В. Етнокультурна ситуація на Українському Закарпатті в першій половині І тис. н.е. … 47-56

Винокур I.С. Сармати у Прикарпатті … 57-62

Еременко В.Е., Щукин М.Б. К вопросу о хронологии восточного латена и позднего предримского времени … 63-83

Денис Козак. Сармати та слов’яни на Україні … 84-90

Денис Козак.  До проблеми співіснування слов’ян і германців в Україні у другій чверті І тис. н.е. … 91-95

Денис Козак. Гуни у Північному Причорномор’ї та слов’яни … 96-102

Борис Магомедов. Гепіди. Історичні відомості та археологічні реалії … 103-108

Борис Магомедов. Готи і гепіди в культурах римського часу … 109-13

Піоро І.С. Готи в гірському Криму … 114-19

Сюсько K.M. Готи в історії Європи … 120-35

Література до розділу 136-37

 

Розділ ІІІ. Археологічні культури Українського лісостепу у пізньолатенський-ранньоримський періоди (І ст. до н.е. - ІІ ст. н.е.) … 138-73

Баран В.Д., Баран Я.В. Зарубинецька культура … 138-40

Хавлюк П.І. Південнобузький регіон зарубинецької культури … 141-43

Денис Козак. Пшеворская культура … 144-48

Денис Козак. Етнічна історія Волині й Галичини в ранньоримський час … 149-61

Цыгылык В.Н. Липицкая культура … 162-71

Література до розділу 172-73

 

Розділ ІV. Населення Українського лісостепу в пізньоримський час та на початку Великого переселення народів (ІІІ-V ст. н.е.) … 174-326

Баран В.Д., Баран Я.В. Черняхівська культура, Київська культура, пам’ятки типу Етулії 174-82

Винокур Й.С. Пшеворські елементи у пам’ятках черняхівської культури волино-подільського пограниччя … 183-90

Винокур И.С. Вельбарские элементы и черняховские древности лесостепи Украины IIV вв. н.э. … 191-96

Гудкова О.В. Про участь сарматів у виникненні черняхівської культури … 197-201

Борис Магомедов. Сарматские элементы в черняховском погребальном обряде 202-208

Борис Магомедов. К вопросу о влиянии культур Центральной Европы на черняховский керамический комплекс 209-11

Борис Магомедов. Вельбарские элементы в черняховских памятниках Южного Побужья … 212-15

Борис Магомедов. Вельбарские традиции в черняховской гончарной керамике … 216-25

Петраускас О.В. Типи археологічних комплексов трупоспалень черняхівської культури (територія поширення, етнокультурні особливості та хронологія) … 226-43

Строцень Б. Закономірності розташування черняхівських поселень на Західному Поділлі … 244-45

Тиліщак В. До питання про озброєння і військову справу черняхівського часу … 246-47

Цигилик В.М. До питання зародження скляного виробництва на Прикарпатті … 248-53

Денис Козак. Вельбарская культура на Волыни … 254-66

Денис Козак. Вельбарська культура: готи чи гепіди? ... 267-75

Денис Козак. Готські скарби Волині Початку раннього середньовіччя … 276-83

Вакуленко Л.В. Культура карпатських курганів. Історія дослідженьта нові відкриття … 284-87

Вакуленко Л.В. Реконструкція поховальних звичаїв прикарпатського населення у пізньоримський час (за археологічними даними) … 288-94

Вакуленко Л.В. Дерев'яні конструкції в Карпатських курганах III-IV cт. н. е. … 295-300

Вакуленко Л.В. Внутрішній та зовнішній обмін у населення Українських Карпат … 301-302

Абашина H.C. Землеробство і тваринництво у населення Середнього Подніпров’я за матеріалами київської культури 303-308

Обломский А.М. О взаимоотношении киевского и черняховского населения на водоразделе Днепра и Дона … 309-15

Терпиловський Р.В. До проблеми контактів між київською та черняхівською культурами на ранньому етапі їх розвитку … 316-22

Література до розділу … 323-26

Список скорочень … 327

Підсумок … 328

© Ярослав Онищук, автори статей та вказані в бібліографічному описі відповідних статей наукові видання

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок