DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 234 (CCXXXIV). Праці Філологічної секції

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання


Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактор Тому:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ


З М І С Т

Великі роковини. До 200-ліття українського мовного та літературного відродження … 5-11

С Т А Т Т І

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Богдан РУБЧАК. Шевченкові профілі і маски: іронічні ролі “я” у поезії “Кобзаря" … 15-37

Андрій СКОЦЬ. Поетика умовчань у “Кобзарі” Тараса Шевченка … 38-47

Євген НАХЛІК. Пантелеймон Куліш як реформатор українського віршування … 48-65

Степан КОЗАК. Міхал Ґрабовський і українська народна поезія … 66-87

Ольга КУЦА. Дон-Кіхот російської літератури … 88-104

Марія ГАБЛЕВИЧ. Шекспірові сонети в контексті його творчости. До проблеми самоствердження митця … 105-165

МОВОЗНАВСТВО

Уляна ЄДЛІНСЬКА. Деякі аспекти дослідження ролі територіального фактора в історії української мови (За фактами лексикографії XIV-XV століть) … 169-185

Марія ЧИКАЛО. З історії назв кольорів в українській мові (XIV-XVIII століття) … 186-209

Ганна ВОЙТІВ. Українські назви одягу XIV-XVIII століть … 210-260

Зоряна КУПЧИНСЬКА. Стратиграфія відприсвійних топонімів України (X-XX століття). Географічні назви на -ин, -ів … 261-280

Алла СВАШЕНКО. Із спостережень над іменниковою парадигмою рукописних Кролевецьких ратушних книг XVII-XVIII століть … 281-296

Флорій БАЦЕВИЧ. Божественно-людська природа мови в концепції Олександра Потебні … 297-303

Лідія КОЦЬ-ГРИГОРЧУК. Лінґвогеографічний аспект української синтагматичної акцентуації … 304-327

Кирило ГАЛАС. До проблеми звукосполучення *ski … 328-333

МАТЕРІАЛИ

Слово о плъкоу ИгорєвѢ. — Іван ВАГИЛЕВИЧ. "Слово о полку Ігоревім" у перекладах, переспівах і дослідженнях першої половини XIX століття (Замість післямови). Олег КУПЧИНСЬКИЙ … 337-425

З архівних джерел німецькомовної україніки. — Маркіян НАГІРНИЙ … 426-441

Матеріали з історії українського мовознавства в українських і зарубіжних архівах. — Йосип ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ … 442-451

Листи Михайла Павлика до родини Драгоманових. — Іван ДЕНИСЮК … 452-542

Листи Осипа Маковея до Василя Щурата. — Петро БАБ’ЯК … 543-565

Неопублікований лист Всеволода Ганцова до Івана Зілинського: причинок до кла-сифікації українських говорів. — Дмитро ШТОГРИН … 566-571

П'ятдесят невідомих документів Літературно-мистецького клюбу та Спілки українських письменників у Львові. 1941-1944 роки. — Олег КУПЧИНСЬКИЙ, Леонід РУДНИЦЬКИЙ … 572-621

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Флорій БАЦЕВИЧ. Філософія мови в Україні кінця XX століття (Критичний огляд літератури 90-х років)… 625-634

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Prace ruské, ukrajinské a bĕloruské emigrace, vydané v Česko-slovensku 1918-1945 / Bibliografi zpracovaly Zdeňka Rachunková a Michaela Reháková. Biografická hesla zpracoval Jiři Vacek za spolupráce a redakce Z. Rachunkové a M. Rehákové. Rídí Milena Klímová. — Praha, 1996. — Díl. I. — Sv. 1. — S. XVIII+ 1-424; Sv. 2. — S. 425-850; Sv. 3. — S. 851-1474 … 635-652

Микола МУШИНКА. Наукові записки Союзу русинів-українців Словацької Республіки / Відповідальний редактор Мирослав Ілюк. — Пряшів, 1994. — № 19. — 120 с. … 652-655

Ліля НЕВІДОМСЬКА. Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, 3. Терлак. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996. — 368 с. … 655-660

Ольга МЕДВІДЬ. Англо-українська антологія американської релігійної поезії / Дібрав, упорядкував і переклав Василь Ящун. — Філядельфія; Пітсбурґ: Св. Софія, 1994. — XIV, 209 с. … 660-666

Леонід РУДНИЦЬКИЙ. Askold Melnyczuk. What is told. — Boston; London: Faber & Faber, 1994. — 200 p. … 666-669

Олександра СЕРБЕНСЬКА. Фаст Джулиус. Знак чувства бессловесный. Ниренберг Джеральд, Калеро Генри. Словно раскрытую книгу, прочти человека / Перевод с английского С. И. Ананина, А. Р. Баевой. — Минск, 1995. — 380 с; Пиз Аллан. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам. — М., 1995. — 257 с; Фаст Дж. Язык тела. 3. Холл. Как понять иностранца без слов / Перевод с английского Ю. В. Емельянова. — М., 1995. — 432 с. … 669-674

Олександра СЕРБЕНСЬКА. Василь Лизанчук. Навічно кайдани кували. Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. — Львів, 1995. — 414 с … 674-679

Ольга КРОВИЦЬКА. Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze — Краківські українознавчі зошити. — Kraków - Краків, 1994-1995. — Т. III-IV. — С. 541 … 679-684

Ярослава ЗАКРЕВСЬКА. К. Ф. Герман. Атлас українських говірок Північної Буковини. Фонетика, фонологія. — Чернівці, 1995. — 410 с. (з 334 картами); К. Ф. Герман. Українські говірки Північної Буковини в історичному і лінґвогеографічному аспектах. — Чернівці, 1995. — 392 с. … 684-689

Ярослава ЗАКРЕВСЬКА. Говірки Чорнобильської зони. Тексти / Упорядники: Гриценко П. Ю. — керівник наукового проекту, Прилипко Н. П., Малахівська О. А., Москаленко Л. А., Анісімова Л. Г., Бідношия Ю. І., Гриценко С. П., Дика Л. В., Поістогова М. В., Рябець Л. В.— К.: Довіра, 1996.— 358 с. … 689-692

Список ілюстрацій … 693

Зміст українською мовою … 694-695

Зміст англійською мовою … 696-697

Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXXIX

Праці Філологічної секції

Редактор тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда


Підписано до друку 29.09.98

Тираж 350 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська державна книжкова фабрика “Атлас”

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1997

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок