DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 233 (CCXXXIII). Праці Історично-філософської секції

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактор Тому:
Олег КУПЧИНСЬКИЙ


ЗМІСТ

С Т А Т Т І

ІСТОРІЯ

Борис ҐУДЗЯК. Криза на християнському Сході: Царгородський патріархат під османським правлінням … 7-29

Юрій МИЦИК. Україна XV-XVII століть у світлі тогочасної преси (За матеріалами “летючих листків”) … 30-46

Володимир ПРИШЛЯК. До питання про міжрегіональний та міждержавний товарообмін в українських землях першої половини XVIII століття … 47-68

Олег ТУРІЙ. Конфесійно-обрядовий чинник у національній самоідентифікації українців Галичини в середині XIX століття … 69-99

Оксана РИБАК. Історіографія та історіософія українських жіночих студій … 100-125

Михайло ШВАГУЛЯК. До історії українсько-польських переговорів у 1921 році. Місія Тита Войнаровського … 126-147

СПЕЦІАЛЬНІ (ДОПОМІЖНІ) ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ ТА КНИГОЗНАВСТВО

Мирон КАПРАЛЬ. Власники нерухомости середмістя Львова 30-40-х років XV століття у світлі шосових реєстрів (Соціотопографічний аспект) … 148-181

Андрій ГРЕЧИЛО. Герби міст і містечок Правобережної України 1791-1792 років … 182-192

Віталій ГАВРИЛЕНКО. Гербові емблеми львівських деревообробних цехів … 193-205

Володимир ПЕТЕГИРИЧ. Про знаряддя письма та кириличні написи на предметах XV-XIV століть з Галицької землі … 206-214

Віра ФРИС. Зі спостережень над репертуаром, історією створення і розвитком української рукописної книги XVI – першої половини XVII століть … 215-238

Марта БОЯНІВСЬКА. Світські переписувачі книжок в українській книгописній культурі XV – середини XVII століть … 239-250

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Бібліотека братів Рогатинців … 251-256

Мирослав БУТРИН. Розвиток української бібліографії в Галичині у 1920-1930-ті роки … 257-270

Надія БОРТНЯК. Матеріали до бібліографії наукових праць Степана Томашівського … 271-294

Олег ГАЙДАЙ, Богдан ХАВАРІВСЬКИЙ. Грошові документи Організації Українських Націоналістів 30-50-х років XX століття … 295-330

МАТЕРІАЛИ

Забуті та невідомі староукраїнські грамоти XIV – першої половини XV ст. — Олег КУПЧИНСЬКИЙ … 333-359

З українського дипломатарія другої половини XVII століття. — Юрій МИЦИК … 360-397

З історії української козацької старшини другої половини XVII століття. Полковник Остап Гоголь. — Микола КРИКУН … 398-441

До історії Дунайського (Новоросійського) козацького війська. — Ольга БАЧИНСЬКА … 442-449

Гетьман Іван Мазепа в оцінці Михайла Грушевського. — Аркадій ЖУКОВСЬКИЙ … 450-467

Маловідомий епізод з історії українсько-угорських відносин (Місія Теофіля Окуневського до Угорщини на початку 1919 року). — Зоя БАРАН … 468-481

Листи Василя Кучабського до Івана Крип’якевича та Стефана Томашівського. — Юрій КУЧАБСЬКИЙ … 482-509

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Микола РУДНИЦЬКИЙ. Zenon E. Kohut. Russian Centralizm and Ukrainian Autonomy: Imperiał Absorption of the Hetmanate 1760-1830s. — Cambridge (Mass.): Harvard Ukrainian Research Institute, 1988. —363 p. … 513-515

Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ. The Ukrainian Heritage in America / Eds. Walter Dushnyck, Nicholo L. Fr. Chirovsky. — New York: Ukrainian Congress Committee of America, 1991. — XII + 690 p. … 515-519

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o zasobie / Opracowanie zbiorowe pod red. Teresy Zielińskiej. — Warszawa, 1992. —312 s. … 519-525

Ярослав ФЕДОРУК. І.К. Свєшніков. Битва під Берестечком. — Львів, 1993. — 304 с. … 525-528

Ірена ЄВИНЧ-РУДНИЦЬКА. Rozénie on les Moscovites by Charles-Henri D’Estaing with an Introduction and Notes by Jean-Pierre Cap (East European Monographs, 383). — New York: Boulder. Distributed by Columbia University Press, 1993. — 154 p. … 529-531

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Anna Krochmal. Akta wyznaniowe w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu / Red. Z. Konieczny. — Przemyśl, 1993. — 189 s. … 531-537

Іван БУТИЧ. А.Д. Бачинський. Січ Задунайська. 1775-1828: Історико-документальний нарис. — Одеса: Маяк, 1994. — 124 с. … 538-540

Володимир ЖИЛА, Мирон КАМІНСЬКИЙ. Ярослав Падох. Ґрунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині XVII-XVIII столітті / Ред. О. Купчинський. — Львів, 1994. — 194 с. (Українознавча бібліотека НТШ, 2) … 541-547

Леонід ТИМОШЕНКО. Історія церкви та релігійної думки в Україні. Навч. посібник: У 3-х кн. Кн. 1. Середина XV – кінець XVI ст. (Автор В.Г. Ульяновський). — К: Либідь, 1994. — 256 с. Кн. 2. Середина XV – кінець XVI ст. (Автор В.І. Ульяновський). — К.: Либідь, 1994. — 256 с. Кн. 3. Кінець XVI – середина XIX ст. (Автори О.П. Крижанівський, С.М. Плохій). — К.: Либідь, 1994. — 336 с. … 548-555

Тетяна КУЗИК. Велесова книга. Підг. тексту Б. Яценка. Заг. ред. О. Довгича. — К.: Індоєвропа, 1994. — 316 с … 556-562

Ірина МАЗУР, Мирон КАПРАЛЬ. Варшавські українознавчі записки (Warszawskie zeszyty Ukrainoznawcze). — Т. 2: Польсько-українські зустрічі. Studia Ucrainica / За ред. Стефана Козака. — Варшава, 1994. — 240 с. … 562-569

Олена РУСИНА. М.М. Кром. Меж Русью и Литвой: Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV – первой трети XVI в. — М.: Археографический центр, 1995. — 304 с. … 569-575

Іван БУТИЧ. А.Д. Бачинський, О.А. Бачинська. Козацтво на півдні України. 1775-1869. — Одеса: Маяк, 1995 … 575-577

Іван БУТИЧ. Митрополит Євгеній Болховітінов. Вибрані праці з історії Києва / Упорядкування, вступна стаття та додатки Тетяни Ананьєвої. — К.: Либідь, 1995.— 486 с. … 577-581

Іван БУТИЧ. Олександр Оглоблин. Студії з історії України. Статті і джерельні матеріали / Ред. Любомир Винар. — Нью-Йорк; Київ; Торонто, 1995. — XI + VII + 419 с. … 581-584

Мирослав БУТРИН. Іншомовні джерела до історії міст і сіл України: Покажчик літератури / Уклав О.Д. Кізлик. Наук. ред. О.А. Купчинський. — Львів: Львівська Наук, б-ка ім. В. Стефаника, 1995. — 289 с. … 584-586

Микола МОЗДИР. Я.П. Запаско. Українська рукописна книга. Пам’ятки книжкового мистецтва. — Львів: Світ, 1996. — 480 с. … 586-590

Іван БУТИЧ. В. Б. Антонович. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори.— К.: Либідь, 1995. — 814 с. … 590-596

Іван БУТИЧ. Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту / Підготували до друку О.В. Тодійчук (гол. упорядник), В.В. Страшко, Р.І. Осташ, Р.В. Майборода. Редколегія: Ф.П. Шевченко (відп. редактор) та ін. — К.: Наук, думка, 1995. — 592 с. … 596-603

Іван БУТИЧ. Д. І. Дорошенко. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право. — К.: Українознавство, 1996. — 254 с. + 3 ненум. с. … 603-605

Іван БУТИЧ. Юрій Мицик. Джерела з історії Національно-визвольної війни . українського народу середини XVII століття. — Дніпропетровськ: ВПОП “Дніпро”, 1996. — 262 с. … 605-607

Іван БУТИЧ. Сергій Леп’явко. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. — Чернігів: Сіверянська думка, 1996. — 286 с. … 607-611

Іван БУТИЧ. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — К., 1996. — Т. І. — 429 с. … 611-612

Іван БУТИЧ. Олександр Коваленко. Павло Полуботок — політик і людина. — Чернігів: Сіверянський літопис, 1996. — 93 с. … 612-615

Іван БУТИЧ. Між двох вогнів. Друга половина XVI — перша половина XVII ст. / Упорядкування і передмова І.О. Ворончук. — К.: Україна, 1996. — 413 с. … 615-617

Ігор ЧОРНОВОЛ. Czesław Partacz. Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji w latach 1888-1908. — Toruń: Wyd-wo “Adam Marszałek”, 1996. — 280 s. … 617-622

Список ілюстрацій … 623

Зміст українською мовою … 625-627

Зміст англійською мовою … 628-630


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. ССХХХIII

Праці Історично-філософської секції

Редактор тому: Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Марія ТКАЧ

Підписано до друку 19.06.98

Тираж 350 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська державна книжкова фабрика “Атлас”

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1997

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок