DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія історична >
спеціальна серія "Львів: місто - суспільство - культура" >

Том 6: Львів-Краків: діалог міст в історичній перспективі

Домівка зібрання

Logo
 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання
Львів: місто - суспільство - культура: Збірник наукових праць / За редакцією Олени Аркуші й Мар'яна Мудрого. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. — Т. 6: Львів - Краків: діалог міст в історичній ретроспективі. — (Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск 2007). — 660 с.

У збірнику вміщені статті українських і польських істориків про формування і взаємодію міських суспільств Львова і Кракова ХІV-ХХ століть. В основу збірника покладено матеріали VI Міжнародної наукової конференції "Львів: місто - суспільство - культура", що відбулась у Львівському національному університеті імені Івана Франка 25-26 квітня 2002 р. У збірник увійшли як узагальнюючі статті про значні періоди історії двох міст і стан їх вивчення в національних історіографіях, так і дослідження маловідомих сторінок минулого, що виконані на підставі нових джерел. Матеріали збірника спрямовані на вивчення історії Львова і Кракова в порівняльному контексті.

ЗМІСТ

Від редакції … 13-14

І

Суспільність Львова і Кракова від княжих часів до кінця XVIII століття

 

Миром КАПРАЛЬ. "Національний" Львів XVI-XVIII століть в історіографії … 17-34

Feliks KIRYK. Społeczeństwo Krakowa średniowiecznego … 35-45

Мар'яна ДОЛИНСЬКА. До питання про площу Львова XIV-XVIII ст. … 46-57

Zdzisław NOGA. Społeczeństwo miasta Krakowa w XVI-XVIII wieku – stan i perspektywy badawcze … 58-67

Орест ЗАЯЦЬ. Умови і процес надання міського громадянства у Львові в 1501-1571 роках … 68-77

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Малярське середовище Львова наприкінці XVI століття й утворення цеху малярів-католиків … 78-121

Олексій ВШНИЧЕНКО. Львів очима сеймикуючої шляхти Руського воєводства

(остання чверть XVI - перша половина XVII ст.) … 122-145

Piotr BOREK. Skutki zdobycia Lwowa przez Szwedów w 1704 roku … 146-163

Андрій ФЕЛОНЮК. Нерухомість та її власники на передмістях Львова в 1768 році … 164-199

 

II

Львів і Краків під владою Габсбургів

 

Jan M. MAŁECKI. Społeczeństwo Krakowa w okresie niewoli narodowej (1772-1914) … 203-220

Вадим АДАДУРОВ. Між австрійською владою і польськими патріотами: наполеонівський резидент д'Обернон про суспільно-політичну атмосферу Львова під час війни 1812 року … 221-230

Kazimierz KAROLCZAK. Rola ziemiaństwa w kształtowaniu oblicza społeczności miejskiej Krakowa … 231-245

Ярослав ГЛИСТЮК. Діяльність студентських товариств Греко-католицької духовної семінарії у Львові (1849-1914) … 246-294

Alfred TOCZEK. Środowisko historyków lwowskich i jego związki z krakowskim ośrodkiem historycznym (1860-1918) … 295-315

Остап СЕРЕДА. Ruś będzie tańczyć! : "Руські бали" у Львові як фактор польсько-українських взаємин у Галичині кінця 40-х- 60-х років XIX ст. … 316-338

Ірина ОРЛЕВИЧ. Боротьба між українофілами та русофілами за "Народний дім" у Львові … 339-358

Наталія КОЛБ. Громадські акції Греко-Католицької Церкви у Львові в 90-х роках XIX століття … 359-387

Олена АРКУША. Суспільність Львова і Кракова у виборчих кампаніях (на прикладі виборів до Галицького сейму 1901 року) … 388-410

Czesław MICHALSKI. Prekursorzy wychowania fizycznego i sportu wśród lekarzy Lwowa i Krakowa w XIX i na początku XX wieku … 411-418

Artur KUREK. Administracja oraz społeczeństwo Lwowa i Krakowa wobec dziewiętnastowiecznego kolarstwa - próba uchwycenia tendencji … 419-430

Henryka KRAMARZ. Galicyjski Związek Młynów we Lwowie jako stowarzyszenie zawodowe … 431-441

 

ІII

Львівське і краківське суспільства XX століття

 

Степан МАКАРЧУК. Зміни в етносоціальній структурі населення Львова в першій половині XX століття … 445-455

Ludwik MROCZKA. Społeczność Wielkiego Krakowa … 456-463

Ігор ПЕТРІЙ. Щоденник Володимира Шухевича як джерело до історії російської окупації Львова 1914-1915 років … 464-479

Михайло ШВАГУЛЯК. Львівський осередок українських консерваторів у 20-3 0-х роках XX століття … 480-490

Зоя БАРАН. "Ліга для захисту честі" у Львові (з історії регулювання міжособистісних конфліктів у першій третині XX ст.) … 491-501

Andrzej BONUSIAK. Warunki mieszkaniowe ludności Lwowa w (1918-1939) … 502-510

Edyta CZOP. Stan zdrowotny ludności Lwowa w okresie międzywojennym (1918-1939) … 511-522

Степан КАЧАРАБА. Ставлення єврейської громадськості Львова до проблеми еміграції в Палестину (1919-1939) … 523-534

Włodzimierz BONUSIAK. Mieszkańcy Lwowa podczas II wojny światowej … 535-545

Мирослава КЕРИК. Стратегії і способи порятунку євреїв у Львові в 1941-1944 роках … 546-566

Василь ГУЛАЙ. Поляки Львова в 1944-1946 роках: кінець національних ілюзій … 567-576

Adam REDZIK. Szkic o dziejach Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1945 … 577-592

Роман ГЕНЕГА. Викладачі та студенти Львова в перше повоєнне десятиліття … 593-607

Костянтин КОНДРАТЮК. Зміни етносоціального складу населення Львова (1944-2000) … 608-645

Галина БОДНАР. Міграція сільського населення до Львова у 1950-1980-х роках: причини й мотиви … 616-632

Jacek CHROBACZYŃSKI. Kraków: miasto i społeczeństwo w drugiej połowie XX wieku … 633-658
Рецензенти: Ярослав Ісаєвич, академік НАН України, директор Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; Олег Купчинський, д-р іст. наук, голова Наукового товариства імені Шевченка у Львові; Станіслав Піяй, д-р історії, ад'юнкт Інституту історії Яґеллонського університету (Краків).

 

Редакційна колегія: канд. іст. наук, доц. Олена Аркуша, д-р іст. наук, проф. Віктор Голубко, д-р іст. наук, проф. Леонід Зашкільняк, д-р іст. наук, проф. Степан Качараба, д-р іст. наук, проф. Костянтин Кондратюк, д-р іст. наук, проф. Степан Макарчук, канд. іст. наук, доц. Мар'ян Мудрий, д-р іст. наук, проф. Михайло Швагуляк, канд. іст. наук, доц. Роман Шуст.

 


Комп'ютерна верстка: Майя Яковенко

Художньо-технічне редагування: Ганна Сумик

Художнє оформлення: Василь Роган

Резюме англійською мовою: Остап Середа, Ігор Петрій

Відповідальний за випуск:  Роман Шуст

 

Рекомендовано до друку Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 16/9 від 26 вер. 2007).

Підписано до друку 17.12.2007

Тираж 500 прим.

Видруковано з готових діапозитивів у книжковій друкарні "Коло"

© Львівський національний університет імені Івана Франка та Автори, 2007

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок