DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Філологія” >

Випуск 33: Теорія літератури та порівняльне літературознавство

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

ЗМІСТ

Частина 1

ЕСТЕТИКА МОДЕРНІЗМУ І ПОСТМОДЕРНІЗМУ

 

Ярослав ПОЛІЩУК

Постмодерна пропозиція і сучасна література

Марія МИЦАН

Шевченко як текст: класичне і модерне прочитання

(П. Куліш і Микола Євшан)

Михайло ГНАТЮК

Літературознавча практика Івана Франка і проблеми феміністичної критики

Юлія ТЕПЛА

Ідеї О. Потебні у працях М. Гнатишака

Любомир СЕНИК

Естетична гармонія як «цілість світу» у філософсько-етичному і порівняльному аспектах модернізму та постмодернізму

Мирослава КРУПКА

Жіноча проза доби модерну: концепція нового героя

Зоряна РИБЧИНСЬКА

Модерні і постмодерні трансформації літературного символу

Марта РУДЕНКО

Персонажна нарація в новелістиці Миколи Хвильового

Олена ГУСЕЙНОВА

Дискурс міста в прозі Миколи Хвильового: феноменологія маргінальності

Тарас ПАСТУХ

Модерна пропозиція поетів київської школи

Тарас КРЕМІНЬ

Подолання проблеми історіософського міфу у поезії 1980-х

Наталя ЛЕБЕДИНЦЕВА

Проблема кохання як творчої спроможності в українській поезії 90-х рр. ХХ ст.

Ірина ХОМЧУК

Функції іронії як ознаки постмодернізму в сучасній українській поезії. Шлях до синдрому іронії постмодерного перенасичення

Ростислав СЕМКІВ

Швейк і Цяпка: між сатирою і пропагандою

Тетяна САЯПІНА

Типологія різновидів автокомунікації в поетиці постмодерного твору

Людмила СКОРИНА

Постмодерний текст як знаряддя соціокультурної критики

(на матеріалі роману О.Ірванця “Рівне / Ровно”)

Максим МОСКОВОЙ

Антитетична критика Гарольда Блума

 

АВТОР – ТЕКСТ – ЧИТАЧ

 

Марія ЗУБРИЦЬКА

А тепер куди? – одіссея сучасних літературних теорій

Олена ЛАПКО

Категорія автора у світлі художньої комунікації і системного розуміння літературного твору

Мар’яна ГІРНЯК

Дзеркало в тексті і текст як дзеркало (на матеріалі інтелектуальної прози

В. Домонтовича)

Анфіса ГОРБАНЬ

Відношення „письменник – персонаж ” у сучасному літературознавчому вжитку: повернення блудного автора

Василь БУДНИЙ

Типологія літературно-критичної інтерпретації

Світлана КИРИЧУК

Інтертекстуальність – автоінтертекстуальність: до постановки питання

Катерина ТАНЧИН

Параметри свободи у щоденнику – межа образу автора

Нонна ШЛЯХОВА

Біографізм як методологічна проблема

Ірина СТАРОВОЙТ

Автобіографія дитинства

Наталія НАУМЕНКО

Рецепція української новели зламу хіх-хх століть у світлі архетипного аналізу  

Зоряна ЛАНОВИК

Діалогічна множинність Біблії

Богдан ТИХОЛОЗ

Філософська лірика як поезія рефлексії

Мар’яна ЧЕЛЕЦЬКА

Заголовок у поезії Івана Франка з погляду рецептивної поетики

Микола ІЛЬНИЦЬКИЙ

Лицарський турнір за … літературу (Сучасний коментар до полеміки між Сергієм Єфремовим і Миколою Євшаном)

Галина НІКІТЧИНА

Почуттєве задзеркалля Ольги Кобилянської (психоаналітичне тлумачення автобіографічних текстів письменниці)

Тетяна ОСТАПЧУК

Фрагментарність у літературі і візуальному мистецтві ХХ ст.: проблеми рецепції художнього образу

Леся ЮРЧИШИН-БІЛОВУС

Інтертекстуальні виміри міжлітературного діалогу Рільке — Бажан — Стус (на епістолярному матеріалі )

Олена ГАЛЕТА

Об’єктив проти об’єкта: привласнення образів за допомогою фотографії

Ярина ТАРАСЮК

Конфлікт із самістю у романі Фр. Моріака “Місця за рангом”

Тетяна МОРОЗОВА

Проблема критики в інтерпретації М. Кригера

Галина МАТІЇВ

Проблеми інтерпретації і надінтерпретації у романі Умберто Еко

„Маятник Фуко”

Остап БОДИК

Відтінки комічного у творчості українських поетів-неоавангардистiв

 

Частина 2

МІФ – РИТУАЛ – АРХЕТИП

 

Анатолій НЯМЦУ

Трансформація літературної традиції (закономірності та своєрідність)

Інна БЕРЕЗА

Парадигма солярних образів в українській писемності І половини ХІХ ст.

Людмила ПЕТРУХІНА

З коханими не розлучайтесь...”. Мандри сюжету про мертвих наречених

Тетяна ІВАШИНА

Шляхи трансформації образу Дон Жуана в європейській драматургії ХХ ст.

Вікторія МАРЦЕНІШКО

Трансформація образу Агасфера у сучасній художній літературі

Леся ПІКУН

Традиційні образи, сюжети та мотиви в романтичній та постмодерністський традиціях (на матеріалі романів М.Шеллі “Франкенштейн, або Сучасний Прометей” та П.Зюскінда “Парфумер. Історія одного вбивці”)

Лідія Мацевко-Бекерська

Топос дороги: поетика, рецепція (мала проза Володимира Винниченка)

Оксана СМЕРЕК

Часопросторова міфологема кола в романістиці Емми Андієвської

Сергій ПРИГОДІЙ

Архетипна критика "Книги шкіців" Вашингтона Ірвінга

Ірина ЗАХАРЧУК

Соцреалістичний канон: трансформація архетипів 

 

СТИЛЬ – ТЕЧІЯ – ЖАНР 

 

Лідія ЗЕЛІНСЬКА

Містицизм в європейській літературі. Епоха після Просвітництва

Тарас ЛУЧУК

Природа панеґіричного жанру в українській поезії (XVII – початок ХІХ ст.)

Рая ТХОРУК

Поза, завдяки і навколо комедії: зміни в жанровій системі української драматургії 1880-1920 рр. та їх відлуння наприкінці ХХ сторіччя

Наталя МАЛЮТІНА

Травестіювання жанрових канонів в українській мелодрамі кінця ХІХ – початку ХХ століть

Ксенія ГАНЮКОВА

До питання про жанрову специфіку української історичної повісті ХІХ – початку ХХ ст.

Світлана ФІСЬКОВА

Контрапункт як принцип поліфонії в оповідному дискурсі музичного роману

Соломія РЕШЕТУХА

Готика як принцип самоорганізації тексту в оповіданні „Примари Несвізького замку” Олекси Стороженка

Валерій КОРНІЙЧУК

Жанрова парадигма збірки “Semper tiro” І.Франка

Олена КОСТЕЦЬКА

Генологічний дискурс у літературознавчій спадщині Богдана Лепкого

Богдан ПАСТУХ

Новаторська креація романного жанру (“Чесність з собою” Володимира Винниченка )

Олена ЛЯШЕНКО

Поезія Д. Фальківського “Уривок” як тип мозаїчної цілісності

Тетяна ЛИСЕНКО

Сюрреалістичні видіння в поезії Емми Андієвської

Леся ХОМЕНКО

„Мандрівні сюжети” у постмодерністському просторі В’ячеслава Медведя

Лілія ЛАВРІНОВИЧ

Постмодернізм і притча: error facti, або ймовірність „неможливого”

Олена РОССТАЛЬНА

Проблема жанру в творчості Дж. Р. Р. Толкієна. Літературні джерела та паралелі (на прикладі казок)

Ольга Папуша

Теоретичний дискурс дитячої літератури: у пошуках об’єкта

 

ДІАЛОГ КУЛЬТУР. ПОСТКОЛОНІАЛЬНА КРИТИКА

 

 Мар’яна ЛАНОВИК

Художній переклад: діалог національних культур, історичних епох та мистецьких світів

Петро ІВАНИШИН

Два постколоніалізми: національно-екзистенціальна диференціація

Тетяна Дзядевич

Література слов’янського романтизму як предмет постколоніального дискурсу

Ірина АРЕНДАРЕНКО

Порівняльно-генологічний аналіз літературних пісень англійських

та українських поетів-романтиків

Олеся ПАЛІНСЬКА

Вплив семілінгвалізму на формування особистості Ольги Кобилянської

Андрій ВОНТОРСЬКИЙ

Бути чи не бути? Методологічні питання міжвоєнного періоду в історії літератури

Анна ГОРНЯТКО-ШУМИЛОВИЧ

Український химерний роман у контексті латиноамериканського магічного реалізму

Ярина ЦИМБАЛ

Рецепція французького сюрреалізму в українській літературі 1920-30-х років..

Ольга ДЕРКАЧОВА

Національна і внутрішня самоідентифікація як спроба подолання конфлікту між “світовою пожежею” й епохою “золотого гомону” у ліриці Аркадія Казки

Софія ВАРЕЦЬКА

Барокова концепція сучасної людини (типологічні паралелі творчості Грасса і Гріммельсгаузена)

Олена ПОЛІЩУК

Пошуки національної ідентичності в умовах постколоніалізму (за прозою Юрія Андруховича)

 

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок