DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 231 (CCXXXI). Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання


Друкується за ухвалою Видавничої ради

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Редактори Тому:
Ярослав Дашкевич
Олег Купчинський


ЗМІСТ

Від редакторів тому … 7-14

СТАТТІ

Іван ПАСЛАВСЬКИЙ. Наукові знання у контексті української культури другої по­ловини XVI – першої половини XVII століть … 17-43

СЕРЕДНЬОВІЧНІ УКРАЇНСЬКІ УСТАНОВИ. АРХІВОЗНАВСТВО

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Із спостережень над розвитком документа та діяльністю князівської канцелярії галицько-волинських земель XIII – першої половини XIV століть … 44-108

Василь ІНКІН. Архів Самбірської економії … 109-146

ТЕКСТОЛОГІЯ

Олена РУСИНА. Київська виправа Ґедиміна (Текстологічний аспект проблеми) … 147-157
Олексій ТОЛОЧКО. Український переклад "Хроніки..." Мацея Стрийковського з ко­лекції О. Лазаревського та історіографічні пам'ятки XVII століття (Український хронограф і "Синопсис") … 158-181

ЕПІГРАФІКА. ПАЛЕОГРАФІЯ

Вадим СТАВИСЬКИЙ. Грецькі написи з церкви Богородиці Десятинної у Києві …182-188

Володимир ВУЙЦИК. Графіті XII–XV століть церкви святого Пантелеймона в Галичі … 189-194

Станіслав СЕМЧИНСЬКИИ. До контроверзи про рік народження Петра Могили (Деякі палеографічні проблеми) … 195-205

МЕТРОЛОГІЯ

Неля ГЕРАСИМЕНКО. Одиниці виміру землі на Лівобережній Україні у другій половині XVII–XVIII століть … 206-233

СФРАГІСТИКА. ЕМБЛЕМАТИКА

Володимир ЗОЦЕНКО. Києворуські печатки з давнього Вишгорода XI–XII століть … 234-241

Богдан БАРВІНСЬКИЙ. Українські сфрагістичні пам'ятки XII—XIV століть … 242-257

Ярослав ДАШКЕВИЧ. Емблематика та символіка вірменів України XIV–XVIII століть … 258-277

Орест КРУКОВСЬКИЙ. Прапорництво, емблематика та печатки українських спортивно-освітніх   організацій і товариств на західноукраїнських землях кінця XIX – початку XX століть … 278-289

НУМІЗМАТИКА. МЕДАЛЬЄРСТВО

Гліб ІВАКІН, Георгій КОЗУБОВСЬКИЙ. Золотоординські монети з литовськими контрамарками … 290-298

Наталія СТРИЖАКОВА. Таляри Західної Європи в українських скарбах … 299-344

Нестор КОЗІЙ. Медалі сільськогосподарських і промислових виставок Галичини та, Буковини другої половини XIX – початку XX століть … 345-354

ГЕНЕАЛОГІЯ

Лев ВОЙТОВИЧ. Родина князів Острозьких … 355-367


ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ. КАРТОГРАФІЯ

Олена РУСИНА. Путивльські волості XV – початку XVII століть … 368-379

Володимир СОБЧУК. Кременецька волость у XVI столітті: територія і поселення … 380-399
Василь ПІРКО. Картографічні матеріали півдня України XVII століття … 400-412

МАТЕРІАЛИ

Інструкція сеймику Волинського воєводства 1595 року.— Микола КРИКУН … 415-436
З джерел про життя і діяльність Петра Могили. — Лідія СУХИХ, Дмитро ШОВКОВИЙ … 437-454

Латинська епітафія XVII століття. — Ірина ДУМАНСЬКА, Ярослав ФЕДОРУК … 455-472

Ніжинський літопис XVIII століття. — Микола КОРПАНЮК … 473-482

Задунайська Січ в оповідях козаків-сучасників. — Анатолій БАЧИНСЬКИЙ … 483-794
"Хроніка Французької революції" Дениса Зубрицького як історичне джерело наполеонівської епохи. — Вадим АДАДУРОВ, Микола РОЖИК … 495-506

Російські археографічні експедиції 1970-х років в Україну і наслідки їхньої праці. — Осип ДАНКО … 507-518

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Олег КУПЧИНСЬКИЙ. Погляд на науково-видавничу діяльність Українського Віль­ного Університету: зміст і видовий склад видань, динаміка розвитку, автура (1921-1991) … 521-561

Всеволод-Степан МАРДАК. Україністика в бібліотеках і архівах Німеччини … 562-569

Віктор БРЕХУНЕНКО. Документи української старшини кінця 50-х – середини 70-х років XVII століття у бібліотеках і архівах Польщі … 569-577

Владислав СТАФІЙЧУК. Видання Археографічної комісії та Інституту археографії НАН України за 1987-1993 роки … 577-593

Валентина ШАНДРА. Архівний збірник на посвяту 90-річчю Полтавської вченої ар­хівної комісії / Ред. колегія: К.І. Кукоба (голова), В.Є. Лобурець, М.І. Назаренко, Т.П. Пустовіт (відповід. секретар), П.П. Ротач, О.Б. Супруненко, В.М. Ханко, 3.П. Яценко. Державний архів Полтавської області.— Полтава: Полтава, 1993. — 254 с. Іл. … 593-594

Микола КРИКУН. Jarosław Stolicki. Egzulanci podolscy (1672-1699): znaczenie uchodźców z Podola w życiu politycznym Rzeczypospolitej. — Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. — 157 s.. … 594-598

Олег АНТОНОВИЧ. Aurelia Dziedziuk. Akta notariuszy w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu. — Przemyśl, 1994. — 255 s.. … 598-601

Марія КАШУБА. Культурне життя в Україні. Західні землі / Упоряд.: Тамара Галайчак, Олександр Луцький, Богдан Микитів, Людмила Батрак-Плодиста, Юрій Сливка, Лев Федоришин. Відповід. ред. Юрій Сливка. — Т. 1: (1939-1953). — К: Наукова думка, 1995. — 749 с. … 601-605

Список скорочень … 607

Список ілюстрацій … 608-609

Зміст українською мовою … 611-612

Зміст англійською мовою … 613-614


Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка

Т. CCXXXI

Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін

Редактори тому: Ярослав ДАШКЕВИЧ, Олег КУПЧИНСЬКИЙ

Літературний редактор: Ігор Гринда

Коректори: Галина Лазуркевич, Олександра Савула

Підписано до друку 18.11.97

Тираж 500 прим.

Видавництво Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові

Львівська книжкова фабрика "Атлас"

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 1996

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок