DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” >

Випуск 2

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип. 2. – Львів, 2007. – 268 с. (Заснований у 2005 р.)

Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, Library Studies and Information Technologies. – Issue 2. – Lviv. – 2007. – 268 p. (Founded in 2005.)


ЗМІСТ

КНИГОЗНАВСТВО

Галина ЧУБА. Текстологічне дослідження українських учительних Євангелій другої половини XVI – початку XVII ст.: перемишльський тип 5

Наталія КІТ. Книготоргівля Львівського Ставропігійного братства у XVI – першій половині XVIII ст. 39

Jolanta GWIOŹDZIK. Księga żywotow świętych norbertańskich ksieni Doroty Kąckiej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie … 54

Володимир ШЕВЧУК. Друкар XVII століття, автор військової книги Онисим син Михайла Радишевський … 62

Halina RUSIŃSKA-GIERTYCH. Czasopiśmiennictwo lwowskie do końca XVIII wieku76

Богдан ЯКИМОВИЧ. Видатні українські соборницькі друки ХІХ ст. (до 120-річчя виходу у світ альманахів "Веселка", "Ватра" та "Перший вінок") … 85

Алдона ВАСІЛЯУСКЄНЄ."Відомості Литовсько-Українського товариства": внесок до литовської культури … 95

Ольга ІВАНОВА. Використання баз даних у кодикологічних дослідженнях рукописних книг на прикладі бази даних "Кодекс" … 106

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Анна РИБАЛКА. Іван Франко – користувач бібліотек … 116

Наталя КУНАНЕЦЬ. Бібліотека студентського товариства "Медична громада" − становлення і діяльність … 127

Любов КОМАРИНСЬКА. Фандрейзинґ – поняття позабюджетного фінансування у бібліотеках Львова … 140

Małgorzata KISILOWSKA, Jadwiga WOŹNIAK-KASPEREK. Is there future for cataloguing? A relatively-ordered dialogue … 149

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Олег ПІХ. До витоків науково-бібліографічної діяльності Мирона Кордуби … 158

ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. Нововіднайдені джерельні матеріали до біографії львівського друкаря Михайла Сльозки … 172

Олександр БАРАН. Холмський пом’яник (за текстом збірника Лева Кишки … 192

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ірина АНТОНЮК. З історії музичних колекцій бібліотеки Львівської державної музичної академії імені М. В. Лисенка … 209

Юрій ЛИСИЙ. Фонди Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка як джерело для вивчення національних взаємовідносин у Львівському університеті (ХІХ ст. – 1939 р.) … 217

Йозас БАНІОНІС. Литовські підручники з арифметики (1904-1914 рр.) … 225

Андрій КЛІШ. Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Кирила Студинського … 230

Ольга ШЕЛЮХ. Принципи наукового редагування Василя Сімовича (На прикладі видання творів Івана Франка) … 238

Олена СОКУР. Основні принципи відбору нових наукових журналів до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського … 245

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ

Іван СВАРНИК. Рецензія на: Мар’яна Долинська. Історична топографія Львова XIV-ХІХ ст." … 248

Михайло ГНАТЮК. Богдан Якимович. Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти … 252

Михайло КРІЛЬ. Рецензія на: "Anna Siciak. Druki przemyskie. 1754–1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim … 254

Адам ФАЛОВСЬКИЙ. Рецензія на: "Ольга Кровицька. Українська лексикографія: теорія і практика" … 255

Ольга КРОВИЦЬКА. Рецензія на: "Різдво на Лемківщині. Фольклорно-етнографічний збірник / Упорядник Марія Горбаль" 258

Олена ЛУЦИШИН. Мирослав Олександрович260ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

Випуск 2

Редакційна колегія: Б. Якимович, к.і.н., доц. (ЛНУ ім. Івана Франка) – відповідальний редактор; М. Гнатюк, д.ф.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка) – заступник відповідального редактора; О. Седляр, к.і.н. (ЛНУ ім. Івана Франка) – відповідальний секретар; А. Васіляускєне, к.і.н. (Шяуляйський університет, Литва); І. Денисюк, д.ф.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); М. Зарічний д.ф.-м.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); Р. Зорівчак, д.ф.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); М. Ільницький, чл.-кор. НАН України, д.ф.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка, Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України); Я. Ісаєвич, акад. НАН України, д.і.н., проф. (Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України); О. Колосовська, к.і.н, доц. (ЛНУ ім. Івана Франка), К. Кондратюк, д.і.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); М. Литвин, д.і.н., проф. (Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України, ЛНУ ім. Івана Франка); С. Макарчук, д.і.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); І. Огірко, д.ф.-м.н., проф. (Львівська академія друкарства); М. Притула, д.ф.-м.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка), Р. Рикалюк, к.ф.-м.н., доц. (ЛНУ ім. Івана Франка); М. Романюк, д.і.н., проф. (Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України); Я. Савула, д.ф.-м.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); Л. Сеник, д.ф.н. (ЛНУ ім. Івана Франка, Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України); В. Фрис, к.і.н. (ЛНУ ім. Івана Франка); Ю. Фургала, к.ф.-м.н., (ЛНУ ім. Івана Франка); Г. Цегелик, д.ф.-м.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); Г. Чопик (ЛНУ ім. Івана Франка); Г. Шинкаренко, д.ф.-м.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); Р. Шуст, к.і.н., доц. (ЛНУ ім. Івана Франка).

Адреса редакційної колегії:

ЛНУ ім. Івана Франка

Наукова бібліотека

вул. М. Драгоманова, 5

79601, м. Львів, МСП, Україна

тел. (032) 29-64-359

тел./факс (0322) 75-60-01

Address of Editorial board:

Ivan Franko National University of Lviv

Scientific Library

5, Drahomanov Str.

79601, Lviv Ukraine

tel. (032) 29-64-359

tel./fax (0322) 75-60-01

Відповідальні за випуск В. Якимович, О. Седляр

Редактори Н. Бічуя та Б. Якимович

Комп’ютерна верстка О. Янів

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 26 вересня 2007 р.

ISSN 0201-758Х

ISSN 0460-0509Підписано до друку 20.12.2007

Наклад 300 прим.

Надруковано в друкарні видавництва "Коло"

82100, м. Дрогобич, вул. Бориславська, 8

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок